Support for Establishing a Minimum Wage-Setting Mechanism in Romania – Madalina Ecaterina POPESCU, Eva MILITARU, Dan PELE, Miruna MAZURENCU MARINESCU, Valentina VASILE, Simona ILIE, Adina MIHĂILESCU, Adela ȘERBAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Popescu Support

SUPPORT FOR ESTABLISHING A MINIMUM WAGE-SETTING MECHANISM IN ROMANIA

Madalina Ecaterina POPESCU, Eva MILITARU, Dan PELE, Miruna MAZURENCU MARINESCU, Valentina VASILE, Simona ILIE, Adina MIHĂILESCU, Adela ȘERBAN

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 135          LIMBA: Engleza

ISBN:  978-973-166-482-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.ae, amazon.co.jp.

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

The main purpose of this exercise consisted in providing a recommendation for a sound institutional process of minimum wage setting in Romania. The design of a transparent mechanism for minimum wage setting based on objective criteria, in order to set the grounds for evidence based dialog and decision making is a matter of extreme importance to the wage policy in Romania due to the number of employees who are affected, on one hand, and to the economic and social effects of this form of state intervention on the labour market, on the other. As a country particularity, in Romania the wage distribution is highly asymmetrical at the bottom, with more than one quarter of the employees (1.3 million persons) being paid at the minimum wage level. (Autorii)


Domenii de interes:

  • economie
  • salar minim garantat
  • variabile macroeconomice

CUPRINS


EXECUTIVE SUMMARY (pp 5-12)

CHAPTER I (pp. 13-44) – Analysis of best practices regarding the mechanism for establishing the national guaranteed gross minimum wage in other countries of the European Union and the OECD

Introduction; Minimum wage: aim and ILO standards; General overview of the minimum wage mechanisms in the European Union and some OECD countries; Case studies of minimum wage systems in the EU; Criteria for the minimum wage indexation mechanisms; Conclusions and recommendations for the case of Romania.

CHAPTER II (pp. 45-58) – Designing the mechanism and the monitoring evaluation system for the proposed one

Reasons for implementing a minimum wage setting mechanism in Romania. Economic and social determinants; Minimum wage setting mechanism for Romania. Design and limits.

CHAPTER III (pp. 59-78) – Designing the criteria to adjust the minimum wage and the alternative scenarios to support the mechanism

Methodological specifications; Social criterion – needs of employees and their families; The economic criterion; Proposed scenarios.

CHAPTER IV (pp. 79-114) – Measuring the ex-ante and ex-post economic and social effects of the minimum wage adjustment

Impact assessment of minimum wage increases on poverty and income distribution; Impact assessment of minimum wage increases on macroeconomic variables; Impact assessment of minimum wage increases on firms‘ performances; Summary of the impact assessment results.

CHAPTER V (pp. 115-118) – Conclusions

REFERENCES  (pp. 119-122)

ANNEX 1 (pp. 123-124) – Socio-economic indicators for the European Union countries – year 2013

ANNEX 2A (pp. 125-126) – Potential indicators for minimum wage setting criteria

ANNEX 2B (pp. 127-128) – Potential indicators for impact assessment of minimum wage increase

ANNEX 3 (pp. 129-135) – Output estimations for macroeconomic impact assessment

ANNEX 4 (p. 136) – Questionnaire


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTORI


Madalina Ecaterina POPESCU este Profesor Univ. Dr. la Academia de Studii Economice București și Cercetător Științific Gradul I la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Deține titlul de Doctor în Economie, specializarea Cibernetică și Statistică Economică, precum și titlul de Cercetător postdoctoral în cadrul Programului EXCELIS.

Vezi detalii…

Eva MILITARU este Cercetător Științific Gradul I la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, investigând impactul sistemului de beneficii sociale din România asupra sărăciei și realizând prognoze cu privire la evoluția pieței muncii. Deține titlul de Doctor în Economie și de Cercetător Postdoctoral, titluri obținute în cadrul Academiei de Studii Economice București. Principalele sale domenii de interes includ venitul, sărăcia și excluziunea socială și evaluarea politicilor publice.

Vezi detalii….

Dan PELE este Profesor Universitar Doctor la Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Statistică și Econometrie, susținând cursuri și seminarii la următoarele materii: Statistică, Econometrie, Serii de timp, Statistica piețelor financiare și Modelarea piețelor financiare. Este Conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică Economică, Academia de Studii Economice din București.

Vezi detalii…

Valentina VASILE este Cercetător Științific Gradul I în cadrul Institutului de Economie Naţională, desfășurând activitate de cercetare în macroeconomie, microeconomie, resurse umane și politici sociale. Este Prefesor Asociat la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București și Îndrumător de Doctorat în cadrul Academiei Române, domeniul economie.

Vezi detalii…

Simona ILIE este Cercetător Științific Gradul II la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. A absolvit Facultatea de Cibernetică, Informatică și Statistică Economică în cadrul Academiei de Studii Economice din București și a obținut titlul de Doctor în sociologie, în cadrul Universității București. Principalele sale domenii de cercetare includ veniturile gospodăriilor și vulnerabilitatea în ocupare, protecție și politică socială.

Vezi detalii…

Adina MIHAILESCU  este Cercetător Științific Gradul II la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. A absolvit Facultatea de Cibernetică, Informatică și Statistică Economică în cadrul Academiei de Studii Economice din București și a obținut titlul de Doctor în 2000 cu lucrarea „Costurile sociale în evoluţia României spre economia de piaţă”.

Vezi detalii…

Adela SERBAN este Cercetător Științific Gradul III la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Este membru şi cercetător fondator al Laboratorului de cercetare Teorie socială şi istoria sociologiei în cadrul căruia studiază aspecte privind structura şi morfologia comunitară. În trecut a fost Lector Asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din București și din 2006 deține titlul de Doctor în Sociologie acordat de Universitatea din București.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN