LUMEN Journals

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen logo lumen publishingCEA MAI VASTĂ COLECŢIE DE JURNALE ŞTIINŢIFICE

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE A UNEI EDITURI ROMÂNEŞTIDESCRIERE:


Editura Științifică LUMEN oferă cititorilor săi o colecţie de 17 jurnale ştiinţifice, în care pot fi publicate articole cu caracter unidisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar şi transdisciplinar, care datorită numărului de jurnale, a domeniilor de cercetare acoperite, a reprezentativităţii naţionale şi internaţionale, atât a autorilor ale căror lucrări sunt publicate, cât şi a instituţiilor de cercetare la care aceştia sunt afiliaţi,  s-a remarcat ca fiind cea mai cuprinzătoare şi mai complexă colecţie de jurnale ştiinţifice a unei edituri româneşti.

Jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt indexate în cele mai renumite baze de date internaţionale, iar datorită acestei expuneri, care completează cu succes calitatea lucrărilor publicate, sunt menţionate frecvent în lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale, educaţie multidimensională, filosofie, ştiinţe politice, studii europene, economie, ştiinţe administrative, administraţie publică, sociologie, psihologie, ştiinţe economice, psihologie socială, ştiinţe medicale, biologie, mediere şi asistenţă socială, social media, ştiinţe şi inginerie.

Pentru gestionarea şi publicarea jurnalelor sale ştiinţifice, LUMEN utilizează Open Journal Systems 2.4.8.1, care este un software open source dezvoltat, susținut și distribuit de către Proiectul Public Knowledge din cadrul Licenței Publice Generale GNU.

DESCRIPTION:


LUMEN Publishing House offers its readers a collection of 17 scientific journals, in which articles with unidisciplinary, multidisciplinary, pluridisciplinary and transdisciplinary nature can be published, collection which due to the number of journals, the research fields covered, the national and international representations, both of the authors of published papers, as well as of the research institutions to which they are affiliated, was described as the most comprehensive and complex collection of scientific journals of a Romanian publishing house.

The LUMEN scientific journals are indexed in the most famous international databases, and due to this exposure, which successfully complements the quality of the published works, they are frequently mentioned in scientific papers locally and abroad, in the following fields: legal sciences, social sciences, multidimensional education, philosophy, political science, European studies, economics, administrative science, public administration, sociology, psychology, economic sciences, social psychology, medical sciences, biology, mediation and social welfare, social media, science and engineering.

To manage and publish its scientific journals, LUMEN Publishing House uses Open Journal Systems 2.4.8.1, which is an open source software developed, supported and distributed by the Public Knowledge Project under the GNU General Public License.

JURNALELE LUMEN:


Toate jurnalele LUMEN sunt jurnale open access, supuse procesului de peer-review.


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Postmodern Openings JOURNAL small

POSTMODERN OPENINGS – Jurnalul își propune să promoveze excelența academică în științele sociale și umaniste în ceea ce privește postmodernismul și postmodernitatea în contextul globalizării.Jurnalul are o orientare interdisciplinară, fiind promovate domenii de cercetare cum ar fi: studii culturale, filozofie, cultura și filosofia contemporană, filozofia limbajului, semiotica și sociologia culturii, etică.

Indexat in | Web of Science (WOS) – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Google Scholar

Numar curent – ArhivaSubmitere articol


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen C1 RREM Cover LUMEN scaled

REVISTA ROMÂNEASCĂ PENTRU EDUCAȚIE MULTIDIMENSIONALĂ – Jurnalul își propune să promoveze excelența academică în educația științifică, ca parte a științelor sociale. Jurnalul are o orientare multidisciplinară, fiind orientată către lucrări care prezintă o dimensiune educațională specială în următoarele domenii ale științelor sociale și umaniste: pedagogia și știința educației, educație culturală și multiculturală, pedagogia socială, metode de predare, formarea și formarea adulților, teoriile educației.

Indexat in | Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen brain2BRAIN – BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE – Principalele teme de cercetare ale jurnalului sunt: științe medicale (neuroștiință, neuroimagistică, medicină legala, neurologie, psihiatrie, criminalistică), antropologie medicală, secvențiere a genomului și studii genomice (folosind calculatoare și / sau inteligență artificială în studii genomice) , neuropatologie, patologie cerebrală, etică medicală și bioetică, neurochirurgie, medicină de urgență, biologie evolutivă, embriologie, anatomopatologie, psihologie, științe informatice (în special legate de medicină), inteligență artificială și calcul în medicină, filosofie a minții, neuroetică, filosofia inteligenței artificiale, etica tehnologiilor emergente, teoria jocurilor, teoria deciziei, transumanismul, societatea informațională (abordare sociologică și economică).

Indexat in | Web of Science (WOS); Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO (EBSCO Open, Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Academic; Ulrichs; getCITED; Genamics JournalSeek; Zeitschriftendatenbank (ZDB); J-Gate; SHERPA/RoMEO; Dayang Journal System; Public Knowledge Project; BIUM (Bibliotheque interuniversitaire de medecine et d’odontologie); NewJour; ArticleReach Direct; Link+; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); CiteSeerX; Socolar; KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet

Numar curentArhivaSubmitere articol


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS SS 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: SOCIAL SCIENCES – Jurnalul se adresează comunității academice din întreaga lume și publică lucrări teoretice și practice care acoperă subiecte din universul științelor sociale: sociologie, antropologie, cultură și viață, filosofie aplicată, psihologie, studii de comunicare, teorii de comunicare, jurnalism, comunicare jurnalistică, mediul de afaceri, teoria educației, politicile educaționale, educația timpurie, învățământul preuniversitar, învățământul superior, educația adulților, psihologia educațională, managementul educațional, formarea cadrelor didactice, consilierea și cariera educațională, economia educației.

Indexat in | ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS PHS 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: PHILOSOPHY AND HUMANISTIC SCIENCES – Jurnalul își propune să promoveze excelența academică în domeniul științelor umaniste din area de interes a următoarelor domenii de cercetare: filozofie, studii culturale, istorie, studii religioase, artă și arhitectură, cultură, filozofia limbajului, semiotica și sociologia culturii, lingvistică, literatură, etică.

Indexat in | ERIH PLUS, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-Gate, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Numar curentArhivaSubmitere articol


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS PSES 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: POLITICAL SCIENCES AND EUROPEAN STUDIES – Misiunea jurnalului este de a fi un catalizator al dezbaterii despre comportamentul și organizarea politică, filosofia politică, mișcări politice sociale, studii europene, politici publice, discursul politic, analiza politică, procesul electoral și alegeri, doctrinele politice, comunicare politică, marketing și alte subiecte conexe.

Indexat in | ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS EAS small

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – Jurnalul are o orientare multidisciplinară, publicând lucrări teoretice și practice care acoperă subiecte după cum urmează: economie, drept administrativ, practică în administrația publică, instituții sociale și politice, sănătate publică, gestionarea performanței afacerii, managementul comunicațiilor, managementul tehnologiilor informatice, gestionarea resurselor umane, cercetare de piață, punctele forte bazate pe management, managementul stresului, gestiunea schimbărilor de aprovizionare, migrația resurselor umane, capital intelectual și alte subiecte conexe.

Indexat in | CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Numar curentArhiva – Submitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS Law 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: LAW – Jurnalul are o orientare multidisciplinară și publică lucrări teoretice și practice care acoperă subiecte din universul dreptului: dreptul public (legea penală, legea procesuală penală, legea constituțională, legea administrativă, dreptul financiar, dreptul bancar, dreptul internațional public), dreptul privat (drept civil, drept de procedură civilă, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietății intelectuale, dreptul internațional privat, dreptul comerțului internațional).

Indexat in | ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen MJESP 1 2017 e1551791329988

MOLDAVIAN JOURNAL FOR EDUCATION AND SOCIAL PSYCHOLOGY – Jurnalul publică articole care abordează teoriile și studiile legate de psihologia educațională și socială și abordează disciplinele psihologie, sociologie și educație, din perspectivă teoretică și de cercetare, pentru a crea o mai bună înțelegere a comportamentului uman în toate domeniile educației.

Indexat in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover EEJMHB 1 2017 e1551791348926

EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL HUMANITIES AND BIOETHICS – Scopul jurnalului este de a încuraja un standard academic ridicat, pentru a intensifica discuțiile profesionale și publice pe teme de științe soio-umane în domeniul medical, antropologie, studii culturale legate de sănătate, corpul uman, bioetică și sănătate publică. Jurnalul încurajează dezvoltarea abordării pedagogice a fiecăruia dintre subiectele principale.Jurnalul încurajează, de asemenea, lucrări care abordează domeniul de interes al jurnalului din perspectiva importanței percepute a domeniului și a provocărilor date de construcția socială a profesiei medicale și a profesiilor de ajutor.

Indexat in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen JMSW 1 2017 e1551791390806

JOURNAL OF MEDIATION & SOCIAL WELFARE – Jurnalul are ca arie de interes domeniile: asistență socială, sociologie, cercetarea socială, medierea ca practică socială, politicile sociale, etica bunăstării sociale, supravegherea serviciilor sociale, teorii ale bunăstării sociale, teoriile sociale, planificare și dezvoltare socială etc. Toate aceste domenii ar putea fi interconectate în jurul unor deschideri etice specifice domeniilor de cercetare prezentate. Un articol poate fi un document filosofic, social, de referință în domeniul cultural etc., dar conținutul articolului trebuie să includă discuții extinse asupra dimensiunii sociale a subiectului.

Indexat in | CrossRef; RePEc; Google Scholar.

Numar curentArhivaSubmitere articol


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen JSMI 1 2017 e1551791402170

JOURNAL FOR SOCIAL MEDIA INQUIRY – Jurnalul încurajează publicarea de lucrări legate de aspectele etice în cercetarea calitativă / cantitativă în domeniul social media, care poate aduce noi cunoștințe, o mai bună înțelegere a mecanismului social media și influența asupra acțiunii sociale și / sau a comportamentului uman. Jurnalul se axează pe ancheta de ultimă oră privind tendințele de vârf în domeniiile menționate și permite cercetătorilor să dezvolte cercetarea și să urmărească tendințele în acest domeniu.

Indexat in | CrossRef; RePEc; CEEOL; Google Scholar.

Numar curentArhiva – Submitere articol


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen JESS 1 2017 e1551791379987

JOURNAL FOR ETHICS IN SOCIAL STUDIES – Este un jurnal care publică articole care abordează etica în studiile sociale și în special articolele despre studii sociale care ridică o problemă deosebită de etică. Încurajăm publicarea de lucrări legate de aspectele etice în cercetarea calitativă / cantitativă în domeniul asistenței sociale, educației, psihologiei, studiilor de comunicare care pot aduce îmbunătățiri practicii și elaborării politicilor publice.

Indexat in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 

 


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER Jurnalul de Studii JuridiceJURNALUL DE STUDII JURIDICE – Un jurnal academic publicat de două ori pe an, care se angajează să promoveze comunicarea academică despre legile României și a altor țări, acoperă o serie largă de cercetări privind istoria dreptului, legislația și cultura juridică, teoriile juridice, sistemele juridice, întrebările, dezbaterile și discuțiile despre lege din partea experților și a oamenilor de știință din întreaga lume.

Indexat in | CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline.

Numar curentArhiva – Submitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER EJLPAEUROPEAN JOURNAL OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION – Este un jurnal dedicat studiilor europene în domeniul dreptului, științelor administrative și a temelor conexe, prin urmare este încurajată publicarea acelor lucrări care se concentrează pe particularitățile specifice acestor subiecte și / sau pe autori provenind din aceste domenii. Jurnalul analizează cu atenție manuscrisele care pot fi de interes pentru factorii de decizie și / sau practicieni.

Indexat in | Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline

Numar curentArhivaSubmitere articol

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen brand2

BRAND -BROAD RESEARCH IN ACCOUNTING, NEGOTIATION AND DISTRIBUTION – Scopul jurnalului este de a fi o agora a diferiților experți în economie, științe sociale și politice. Așteptăm la articole de la experți din diferite domenii științifice, teoretice si empirice, precum contabilitate, marketing, management, economie, comerț, finante, cercetare operațională, optimizare, teoria jocurilor, comunicare politică, sociologie etc.

Covered in | EBSCO (EBSCO Open Access Business and Economics Collection, EBSCO Open Access Journals); RePEc (Ideas, EconPapers); DOAJ; Ulrich’s; IndexCopernicus; getCITED; Google Academic; Socionet.ru; NewJour; Sherpa/Romeo; Socolar; WorldCat; KVK; J-Gate

Numar curentArhivaSubmitere articol


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen libri2

LiBRI – LINGUISTIC AND LITERARY BROAD RESEARCH AND INNOVATION – Este un jurnal stiintific internațional pentru specialiști în lingvistică, literatură, studii culturale și domenii conexe. Temele de studiu ale jurnalului includ, dar fara a se limita in mod necesar la acestea: lingvistică, critică de text, critică literară, istorie, lingvistică istorică, semiotică, studii de documentare, bibliologie, studii informaționale, studii comparative în filologie, filozofie a limbajului, studii clasice, studii de limba si studii culturale legate de limbă, studii religioase legate de limbă (paleografie, limbi clasice utilizate în practicile și ritualurile religioase), sens și sensificare, antropologie culturală.

Covered in | ERIH PLUS; EBSCO; Google Academic; Zenodo; FigShare; Mendeley; The Linguist List; Search Works; CiteFactor; Integrity Ethics; Academic Journals Database; Fabula. La Recherche en littérature; OAJSE (Open Access Journals Search Engine); CiteFactor (Academic Scientific Journals); SEESAmE Publications; Socolar; La Criee; PIE

Numar curentAhivaSubmitere articol


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Anuar UPA AS 2019ANUARUL UNIVERSITĂȚII ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI, FASCICULA: ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE – Este un jurnal academic, publicat anual, care are ca scop promovarea comunicării academice pe tema asistenței sociale, psihologiei, sociologiei, cu accent deosebit pe producția științifică a comunității Universității “Petre Andrei”, dar cu deschidere spre întreaga comunitate academică.

Indexat in | EconPapers, RePEc, CEEOL, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET.

Numar curentArhivaSubmitere articol


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Anuar UPA Drept 2019ANUARUL UNIVERSITĂȚII ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI, FASCICULA: DREPT, ȘTIINȚE SOCIALE, ȘTIINȚE POLITICE – Este un jurnal academic, publicat anual, care are ca scop promovarea comunicării academice pe tema dreptului românesc, studii economice, studii politice și altele, cu accent special pe producția științifică a comunității Universității “Petre Andrei”, cu deschidere spre comunitatea academică mondială.

Indexat in | EconPapers, RePEc, CEEOL, ErihPlus, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET.

Numar curentArhivaSubmitere articol

 

LUMEN JOURNALS:


All LUMEN journals are open access, peer reviewed international journals.


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Postmodern Openings JOURNAL

POSTMODERN OPENINGS – The journal aims to promote academic excellence in the social sciences and humanities regarding postmodernism and postmodernity in the context of globalization. The journal has an interdisciplinary orientation, promoting research fields such as: cultural studies, philosophy, culture and contemporary philosophy, philosophy of language, semiotics and sociology of culture, ethics.

Covered in | Web of Science (WOS) – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Google Scholar

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RREM Cover LUMEN

REVISTA ROMANEASCĂ PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA (ROMANIAN JOURNAL FOR MULTIDIMENSIONAL EDUCATION) – The journal aims to promote academic excellence in scientific education, as part of the social sciences. The journal has a multidisciplinary nature, being oriented towards works that present a special educational dimension in the following social and humanistic fields: pedagogy and the science of education, cultural and multicultural education, social pedagogy, teaching methods, adult education and training, theories of education.

Covered in | Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE

Current issueArchiveSubmit a paper


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen brain2

 

BRAIN – BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE – The main topics of interest for the journal are related to: medical sciences (neuroscience, neuroimaging, neuroinhancement, forensic medicine, neurology, forensic psychiatry), medical anthropology, genome sequencing and genomic studies (using computers and/or artificial intelligence in genomic studies), neuropathology, brain pathology, medical ethics and bioethics, neurosurgery, emergency medicine, evolutionary biology, embriology, anatomopathology, psychology, computer sciences (especially related to medicine), artificial intelligence and computing in medicine, philosophy of mind and related, neuroethics, philosophy of artificial intelligence, ethics of emerging technologies, game theory, decision theory, transhumanism, information society (sociological and economical approach).

Covered in | Web of Science (WOS); Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO (EBSCO Open, Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Academic; Ulrichs; getCITED; Genamics JournalSeek; Zeitschriftendatenbank (ZDB); J-Gate; SHERPA/RoMEO; Dayang Journal System; Public Knowledge Project; BIUM (Bibliotheque interuniversitaire de medecine et d’odontologie); NewJour; ArticleReach Direct; Link+; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); CiteSeerX; Socolar; KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet

Current issueArchiveSubmit a paper


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS SS 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: SOCIAL SCIENCES – The journal addresses the academic community around the world and publishes theoretical and research papers covering topics from the field of social sciences: sociology, anthropology, culture and life, applied philosophy, psychology, communication studies, communication theories, journalism, journalistic communication, business environment, education theory, educational policies, early education, pre-higher education, higher education, adult education, educational psychology, educational management, teacher education, counseling and educational career, economics.

Covered in | ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper

 

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS PHS 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: PHILOSOPHY AND HUMANISTIC SCIENCES – The journal aims to promote academic excellence in the field of humanities, in the area of interest of the following fields of research: philosophy, cultural studies, history, religious studies, art, religion and architecture, art culture, language philosophy, semiotics and sociology of culture, linguistics, literature, ethics.

Covered in | ERIH PLUS, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-Gate, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS PSES 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: POLITICAL SCIENCES AND EUROPEAN STUDIES – The mission of the journal is to be a catalyst for the debate on political behavior and organization, political philosophy, social political movements, European studies, public policies, political discourse, political analysis, electoral process and elections, political doctrines, political communication, marketing and other related topics.

Covered in | ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, WorldCat, KVK, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS EAS 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – The journal has a multidisciplinary orientation, publishing theoretical and research papers covering topics as follows: economy, administrative law, public administration practice, social and political institutions, public health, business performance management, communications management, information technology management, human resources management, market research, strengths based on management, stress management, supply change management, human resource migration, intellectual capital and other related topics.

Covered in | CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER LOGOS Law 2019

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY: LAW -The journal has a multidisciplinary orientation and publishes theoretical and research papers covering topics from the field of law: public law (criminal law, criminal procedural law, constitutional law, administrative law, financial law, banking law, public international law), private law (civil law, civil procedure law, commercial law, labor law, family law, intellectual property law, private international law, international trade law).

Covered in | ERIH PLUS, HeinOnline, CEEOL, CrossRef, CrossCheck, J-GATE, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen MJESP 1 2017

 

MOLDAVIAN JOURNAL FOR EDUCATION AND SOCIAL PSYCHOLOGY – The journal publishes articles that address theories and studies related to educational and social psychology and addresses the psychology, sociology and education disciplines, from a theoretical and research perspective, to create a better understanding of human behavior in all the fields of education.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover EEJMHB 1 2017 e1551791348926

EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL HUMANITIES AND BIOETHICS – The purpose of the journal is to encourage high academic standard, to amplify professional and public discussions on topics of socio-human sciences in the fields of medical, anthropology, cultural studies related to health, the human body, bioethics and public health. The journal encourages the development of the pedagogical approach of each of the main topics. The journal also encourages papers that address the journal’s field of interest from the perspective of the perceived importance of the field and the challenges given by the social construction of the medical profession and the caregiving professions.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper

 

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen JMSW 1 2017 e1551791390806

JOURNAL OF MEDIATION & SOCIAL WELFARE – The journal is focused on the fields of social assistance, sociology, social research, mediation as social practice, social policies, social welfare ethics, social work supervision, social welfare theories, social theories, planning and social development, etc. All these domains could be interconnected around ethical openings specific to the presented research domains. An article may be a philosophical, social, reference document in the cultural field, etc., but the content of the article should include extensive discussions on the social dimension of the subject.

Covered in | CrossRef; RePEc; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen JSMI 1 2017 e1551791402170

JOURNAL FOR SOCIAL MEDIA INQUIRY – The journal encourages the publication of papers related to ethical aspects in qualitative / quantitative research in the social media field, which can bring new knowledge, a better understanding of the social media mechanism and the influence on social action and / or human behavior. The journal focuses on the latest research in top trends in the mentioned areas, and allows the researchers to develop their research and follow the trends in this area.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper

 

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen JESS 1 2017 e1551791379987

JOURNAL FOR ETHICS IN SOCIAL STUDIES – This is a journal that publishes articles that address ethics in social studies and especially articles on social studies that raise a particularly ethical issue. We encourage the publication of works related to ethical issues in qualitative / quantitative research in the field of social assistance, education, psychology, communication studies that can bring improvements to the practice and the elaboration of public policies.

Covered in | CrossRef; RePEc; CEEOL; KVK; WorldCat; Google Scholar.

Current issueArchiveSubmit a paper

 

 


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER Jurnalul de Studii JuridiceJURNALUL DE STUDII JURIDICE (JOURNAL OF LEGAL STUDIES) – An academic journal published twice a year, which is committed to promoting academic communication on the laws of Romania and other countries, covers a wide range of research on the history of law, law and legal culture, legal theories, legal systems, questions, debates and discussions about law from experts and scientists around the world.

Covered in | CEEOL, CrossRef, CrossCheck, Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, HeinOnline.

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen COVER EJLPAEUROPEAN JOURNAL OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION – Is a journal dedicated to European studies in the field of law, administrative science and related topics, therefore publication of papers that focus on the specificities of these topics and / or authors from these fields is encouraged. The journal carefully analyzes manuscripts that may be of interest to policy makers and / or practitioners.

Covered in | Google Scholar; KVK; WorldCat; CrossRef; CEEOL; RePEc; HeinOnline

Current issueArchiveSubmit a paper

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen brand2

BRAND -BROAD RESEARCH IN ACCOUNTING, NEGOTIATION AND DISTRIBUTION – The aim of the journal is to make an agora of different experts in economy, social and political sciences. We expect articles from experts in different scientific and practical fields, like accounting, marketing, management, economy, trade, finace, operational research, optimization, graph theory, game theory, voting, political communication, sociology etc.

Covered in | EBSCO (EBSCO Open Access Business and Economics Collection, EBSCO Open Access Journals); RePEc (Ideas, EconPapers); DOAJ; Ulrich’s; IndexCopernicus; getCITED; Google Academic; Socionet.ru; NewJour; Sherpa/Romeo; Socolar; WorldCat; KVK; J-Gate

Current issueArchiveSubmit a paper


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen libri2LiBRI – LINGUISTIC AND LITERARY BROAD RESEARCH AND INNOVATION – It is an online, scholarly, peer-reviewed, international journal for specialists in linguistics, literature, cultural studies, and related fields. The topics of the journal should included, but not be limited to: linguistics, textual criticism, literary criticism, history, historical linguistics, semiotics, documentation studies, bibliology, information studies, comparative studies in philology, philosophy of language, classical studies, language studies, cultural studies related to language, religious studies related to language (paleography, classic languages used in religious practices and rituals), meaning and sensification, cultural anthropology.

Covered in | ERIH PLUS; EBSCO; Google Academic; Zenodo; FigShare; Mendeley; The Linguist List; Search Works; CiteFactor; Integrity Ethics; Academic Journals Database; Fabula. La Recherche en littérature; OAJSE (Open Access Journals Search Engine); CiteFactor (Academic Scientific Journals); SEESAmE Publications; Socolar; La Criee; PIE

Current issueArchiveSubmit a paper


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Anuar UPA AS 2019ANUARUL UNIVERSITĂȚII ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI, FASCICULA: ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE (ANNUAL OF PETRE ANDREI UNIVERSITY FROM IASI – SECTION: SOCIAL WORK, SOCIOLOGY, PSICHOLOGY) – Is an academic yearly journal, whose purpose is to promote communication on the topics of social assistance, psychology, sociology, with a special emphasis on the scientific production of the community of “Petre Andrei” University of Iasi, Romania, but with openness to the entire academic community.

Covered in | EconPapers, RePEc, CEEOL, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET.

Current issueArchiveSubmit a paper


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Anuar UPA Drept 2019ANUARUL UNIVERSITĂȚII ,,PETRE ANDREI” DIN IAȘI, FASCICULA: DREPT, ȘTIINȚE SOCIALE, ȘTIINȚE POLITICE (ANNUAL OF PETRE ANDREI UNIVERSITY FROM IASI – SECTION: LAW, SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCES) – Is an academic yearly journal which aims to promote academic communication on the topics of Romanian law, economic studies, political studies and others, with special emphasis on the scientific production of the community of “Petre Andrei” University of Iasi, Romania, but with openness to the entire academic community.

Covered in | EconPapers, RePEc, CEEOL, ErihPlus, INDEX COPERNICUS, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, WorldCat, KVK, SOCIONET.

Current issueArchiveSubmit a paper

PROCESUL EDITORIAL ŞI DE PUBLICARE:


Etapele publicării unui articol în jurnalele ştiinţifice LUMEN sunt determinate de sistemul OJS şi cuprind:

Managementul jurnalului: editorul este cel care configurează secţiunile jurnalului, lista de redactori, de recenzori şi de specialişti în copy-editing şi proofreading.

Propunerea lucrării: autorul încarcă documentul care conţine articolul pe site-ul jurnalului, împreună cu metadata de identificare a articolului şi datele de indexare open access.

Înregistrarea lucrării: editorul distribuie articolul propus către redactorul desemnat, în vederea demarării procesului editorial.

Selectarea recenzorilor: editorul trimite lucrarea către recenzori desemnaţi dintre personalităţile ştiinţifice înscrise cu această titulatură în baza de date a jurnalului.

Depunerea evaluărilor colegiale: recenzorii depun formularele de peer-review, împreună cu recomandările lor, care pot fi evaluate de editor.

Evaluarea recomandărilor recenzorilor: editorul verifică depunerea formularului de peer-review, efectuarea completă a procedurii şi ia o decizie editorială, inclusiv retrimiterea articolului către autor, în vederea revizuirii acestuia conform observaţiilor recenzorilor.

Monitorizarea procedurii de către autor: autorul are posibilitatea ca, prin intermediul platformei OJS, să urmărească procesul editorial, să vizualizeze documentele aferente articolului propus, să fie la curent cu procesul de peer-review, să efectueze corecturi, modificări şi adăugiri la articol, la solicitarea editorului.

Editarea finală: implică etapele de copy-editing, proofreading şi paginaţie, etapă supravegheată de redactorul desemnat.

Verificarea editării finale: se face de către editor, după care documentul este trimis autorului, în vederea unei ultime vizualizări a articolului şi acordarea permisiunii bun de tipar.

Organizarea numărului de jurnal: crearea fiecărui număr de jurnal şi distribuirea articolelor acceptate spre publicare în numere de jurnal disponibile sunt atributul editorului, care după finalizarea acestei etape elaborează cuprinsul numărului.

Publicarea jurnalului: imediat după publicare, jurnalul şi conţinutul fiecărui articol pot fi accesate în sistem open access.

Arhiva procesului editorial: toate documentele şi înregistrările aferente procesului editorial sunt păstrate într-o arhivă dedicată, atât pentru lucrările publicate, cât şi pentru cele respinse de la publicare.

Numărul curent: sistemul de publicare al fiecărui articol include facilităţi de vizualizare al acestuia, inclusiv linkuri către conţinutul in extenso al materialului publicat, precum şi la surse interne şi externe.

Arhiva jurnalului: numărul curent va putea fi vizualizat şi pe pagina de arhivă a jurnalului, unde sunt menţionate toate numerele anterioare din jurnal, inclusiv indexările făcute de motoarele de căutare ale sistemului open access, ale Google etc.

EDITORIAL AND PUBLISHING PROCESS:


The stages of publication of an article in the LUMEN scientific journals are determined by the OJS system and include:

Journal Management: The editor is the one who configures the sections of the journal, the list of editors, reviewers and specialists in copy-editing and proofreading.

Proposal of the paper: the author uploads the document containing the article on the journal’s website, together with the article identification metadata and the open access indexing data.

Registration of the paper: the editor-in-chief distributes the proposed article to the designated editor, in order to start the editorial process.

Selection of reviewers: the editor sends the paper to designated reviewers from the scientific committee registered in the journal’s database.

Submitting peer reviews: reviewers submit peer-review forms, along with their recommendations, which can be evaluated by the editor.

Reviewing the recommendations of the reviewers: the editor verifies the submission of the peer-review form, the complete procedure and takes an editorial decision, including the resubmission of the article to the author, in order to revise it according to the comments of the reviewers.

Monitoring the editorial process by the author: the author has the possibility, through the OJS platform, to monitor the editorial process, to view the documents related to the proposed article, to be up to date with the peer-review process, to make revisions, modifications and additions to the article, to the editor’s request.

Final editing: involves the stages of copy-editing, proofreading and layout, a stage supervised by the designated editor.

Final editing check: is done by the editor, after which the document is sent to the author, in order to check the final version of the article and agree on good for publication.

Organizing the journal issue: the production of each journal issue and the distribution of articles accepted for publication in available journal issues are the responsibility of the editor, who, after completing this step, elaborates the table of contents of the issue.

Issue publishing: immediately after publication, the journal and the content of each article can be accessed in open access system.

Editorial process archive: all documents and records related to the editorial process are kept in a dedicated archive, both for published works and for those rejected from publication.

Current issue: The publication system of each article includes viewing facilities, including links to the extensive content of the published material, as well as to internal and external sources.

Journal archive: The current issue can also be viewed on the journal’s archive page, where all previous issues, including indexes done by open access search engines, Google’s, etc. are mentioned.

Aici puteți să vă informați cu privire la toate detaliile necesare privind publicarea materialului dorit de dumneavoastră, după cum urmează:

Here you can find all the necessary details about publishing the material you want, as follows: