Arhivă Proceedings

ARHIVĂ  PR©CEEDINGS


MANAGEMENTUL EDUCATIONAL LA CLASA SI IN SCOALA

Editori: Cristian Mihail RUS, Laura Maria CARSTEA, Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrica SOFRONIA

Organizatori: SC Training Cariere SRL, Romania & Europersonal, Romania

Co-organizatori: LUMEN Conference Center, Iasi, Romania

Proceedings al Conferinţei Ştiinţifice ,,Managementul Educational la Clasa si in Scoala”, 31 August 2018,  Iasi, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2018


MANAGEMENTUL EDUCATIONAL IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR LEGISLATIVE

Editori: Cristian Mihail RUS, Laura Maria CARSTEA, Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrica SOFRONIA

Organizatori: SC Training Cariere SRL, Romania & Europersonal, Romania

Co-organizatori: LUMEN Conference Center, Iasi, Romania

Proceedings al Conferinţei Ştiinţifice ,,Managementul Educational in Contextul Schimbarilor Legislative”, 15 Decembrie 2017,  Iasi, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2018


STRATEGIES AND DEVELOPMENT POLICIES OF TERRITORIES: INTERNATIONAL, COUNTRY, REGION, CITY, LOCATION CHALLENGES

Editor: Carmen NĂSTASE

Organizator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România

Proceedings al celei de a XIV-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges”, 10-11 Mai 2018,  Suceava, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2018

Citeste volumul…


RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES IN PRACTICE

Editori: Antonio SANDU, Tomiţă CIULEI

Organizator: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al celei de a X-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale LUMEN ,,Rethinking Social Action. Core Values in Practice”, RSACVP  20-21 Aprilie 2018, Suceava, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2018

Citeste volumul


COMMUNICATIVE ACTION AND TRANSDISCIPLINARITY IN THE ETHICAL SOCIETY

Editori: Tomiţă CIULEI, Gabriel GORGHIU

Organizator: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al celei de a IX-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale LUMEN ,,Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society”, CATES 24-25 Noiembrie 2017, Târgovişte, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2018

Citeste volumul


NEW APPROACHES IN SOCIAL AND HUMANISTIC SCIENCES

Editori: Veaceslav MANOLACHI, Cristian Mihail RUS, Svetlana RUSNAC

Organizator: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al celei de a III-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Central şi Est-Europene LUMEN ,,New Approaches in Social and Humanistic Sciences”, NASHS 8-10 Iunie 2017, Chişinău, Republica Moldova

EDITURA LUMEN, IAŞI, ROMÂNIA & LONDRA, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII, 2018

Citeste volumul


STUDIES AND CURRENT TRENDS IN SCIENCE OF EDUCATION

Editori: Otilia CLIPA

Organizator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România

Proceedings al celei de a XV-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale  ,,Sciences of Education, Studies and Current Trends in Science of Education”, ICSED 9-10 June 2017, Suceava, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2018

Citeste volumul


RISK IN CONTEMPORARY ECONOMY

Editori: Seraphin HUGUES, Nicoleta CRISTACHE

Organizator: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, România

Proceedings al celei de a XVIII-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale  ,,Risk in Contemporary Economy” RCE 9+10 Iunie 2017, Galaţi, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2017

Citeste volumul


RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES IN PRACTICE

Editori: Camelia IGNĂTESCU, Antonio SANDU, Tomiţă CIULEI

Organizator: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al celei de a VIII-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale LUMEN ,,Rethinking Social Action. Core Values in Practice”, RSACVP 6-9 Aprilie 2017, Suceava, România

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2017

Citeste volumul


MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL. PERSPECTIVE ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN LUME

Editori: Cristian Mihail RUS, Laura Maria CÂRSTEA, Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrică SOFRONIA

Organizatori: SC Training Cariere SRL & Europersonal, România; Co-organizatori: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al Conferinţei Ştiinţifice ,,Managementul educaţional. Perspective în România şi în lume”, 20 Iunie 2017, Iaşi, 2017

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2017

Citeste volumul


MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL. LEGĂTURA DINTRE ŞCOALĂ, FAMILIE ŞI SOCIETATE

Editori: Cristian Mihail RUS, Laura Maria CÂRSTEA, Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrică SOFRONIA

Organizatori: SC Training Cariere SRL & Europersonal, România; Co-organizatori: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al Conferinţei Ştiinţifice ,,Managementul educaţional. Legătura dintre şcoală, familie şi societate”, 11 Aprilie 2017, Iaşi, 2017

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2017

Citeste volumul


MANAGEMENTUL EDUCATŢIONAL. ACTUALITATE ŞI EVOLUŢIE

Editori: Cristian Mihail RUS, Laura Maria CÂRSTEA, Antonela Cristina SOFRONIA, Puiu Petrică SOFRONIA

Organizatori: SC Training Cariere SRL & Europersonal, România; Co-organizatori: Centrul de Conferinţe LUMEN

Proceedings al Conferinţei Ştiinţifice ,,Managementul educaţional. Actualitate şi evoluţie”, 18 Februarie 2017, Iaşi, 2017

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2017

Citeste volumul


STUDIES IN CURENT TRENDS IN SCIENCE AND EDUCATION

Editori: Otilia CLIPA, Constantin-Florin DOMUNCO

Organizator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România

Proceedings al celei de a XIV-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Sciences of Education. Learning for Life”, ICSED 2016, 12-13 May, 2016, Suceava, România şi Cernăuţi, Ucraina.

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2016

Citeste volumul


EDUCATION IN CONTEMPORARY SOCIETY. APPLICATIONS

Coordonatori: Otilia CLIPA, Gabriel CRAMARIUC

Organizator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România

Proceedings al celei de a XII-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Sciences of Education”, ICSED2015, 28- 30 May, 2015, Suceava, România şi Cernăuţi, Ucraina.

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2015

Citeste volumul


REGIONALIZARE ŞI POLITICI REGIONALE

Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

Organizatori: Institutul de Cercetare Dezvoltare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu & Centrul de Geografie Regional al Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Proceedings al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Regionalization and Regional Policies”, organizată În Târgu-Jiu, România, în perioada 25-27 octombrie 2013 de Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu şi Centrul de Geografie Regional al Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

EDITURA LUMEN, IAŞI, 2014

Citeste volumul