Referenți Științifici

CONDIȚII GENERALE PENTRU A DEVENI REFERENT ȘTIINȚIFIC AL EDITURII LUMEN


Recenzorii Editurii LUMEN sunt personalități științifice și culturale, recunoscute la nivel național și internațional, doctori în domeniul științific în care li se soclicită să formuleze peer-review-ul, iar în circumstanțe speciale sau excepționale, pot avea calitatea de doctorand.

Recenzorii trebuie să aibă o bogată experiență științifică sau academică în domeniul lor pentru a fi aleși în calitate de referenți, expertiza lor fiind certificată prin publicații, conferințe, granturi de cercetare etc. și să fi colaborat anterior cu Editura Științifică LUMEN și Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN.


Comitetul Științific al Editurii LUMEN  invită persoanele interesate să fie referenți științifici ai Editurii LUMEN, pentru colecțiile de carte juridică sau pentru jurnalele Editurii LUMEN.

Ca referent, veți deține un rol important în asigurarea faptului că lucrările științifice trimise spre evaluare în vederea publicării îndeplinesc cel mai înalt nivel de calitate științifică.

Platforma OJS, care găzduiește jurnalele Editurii LUMEN, oferă referenților istoricul review-urilor efectuate, pentru situația în care acesta v-ar fi necesar pentru dosarul activității dumneavoastră științifice.

Condiția minimă pentru a deveni referent științific al Editurii LUMEN este aceea ca aplicantul să aibă titlul de doctor sau să fie înscris la studii doctorale.

În urma acceptului primit de la Comitetul Științific al Editurii LUMEN, format din cadre universitare și cercetători cu experiență, aplicanții vor fi înscriși pe lista de referenți științifici ai Editurii LUMEN, pe baza semnării unui acord în acest sens.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un e-mail la adresa prlumen2@gmail.com, cu titlul ,,Referent LUMEN”, care va conține:

  • numele și prenumele aplicantului,
  • adresa de e-mail,
  • numărul de telefon,
  • localitatea și țara de domiciliu,
  • numele instituției/instituțiilor la care este afiliat aplicantul,
  • sediul instituției,
  • adresa web a site-ului instituției (link-ul doveditor al înscrierii aplicantului în structura instituției de afiliere),
  • titlul/gradul academic sau/și poziția ocupată în cadrul instituției,
  • lista de lucrări publicate,
  • curriculum vitae.

Vor fi selectați ca și referenți ai Editurii LUMEN acei aplicanți care sunt personalități ale vieții științifice sau culturale recunoscute la nivel național și internațional în domeniul lor de expertiză.

Vezi şi Lista Referenţilor Ştiinţifici

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE