Regulament Editorial

REGULAMENTUL EDITORIAL al Editurii LUMEN se aplică tuturor publicațiilor Editurii, conform celor de mai jos:


Pct. 1 – Activitatea editorială a Editurii LUMEN constă în selecția, pregătirea pentru tipar, tipărirea și difuzarea următoarelor genuri de tipărituri:

  • carte științifică,
  • carte universitară,
  • cursuri universitare,
  • reviste și publicații periodice cu caracter științific sau cultural,
  • carte de cultură,
  • carte de literatură,
  • alte tipuri de carte,
  • materiale documentare,
  • materiale de promovare,
  • publicații online etc.

Pct. 2 – Activitatea Editurii LUMEN se desfășoară pe baza programelor editoriale aprobate de Comitetul Științific al Editurii LUMEN și care se obiectivează prin lansările de apeluri (call for papers) către autori/propunători de volume sau numere speciale de jurnale științifice/instituții de cercetare și/sau universități în vederea publicării de volume individuale sau colective, jurnale și alte publicații cu caracter științific, cultural sau beletristic, call for papers ale căror condiții se regăsesc pe siteul Editurii LUMEN sau pe platforma de publicare a jurnalelor, in secțiunea dedicată colecției de carte sau jurnalului la care se referă apelul, a căror regulament se adaugă la prezentul regulament al editurii. Înființarea unui nou program editorial sau transformarea unuia existent se face prin modificarea unui call for papers sau lansarea unui alt call for papers, care se consideră anexă la prezentul regulament. Calendarul programelor editoriale ale Editurii LUMEN se actualizează ori de câte ori este necesar și este făcut public pe siteul Editurii LUMEN cu ocazia fiecărei actualizări. Începând cu anul 2020, Editura Lumen a aderat la sistemul OBP (Open Books Publishers), un sistem de publicare a cărților științifice apărut în anul 2008 și care promovează accesul deschis (open access) pentru monografii, lucrări academice, ediții critice și manuale în științe umaniste, științe sociale și alte științe. Toate volumele publicate prin sistemul OBP sunt open access și sunt supuse sistemului de peer review. Volumele publicate în sistem OBP sunt disponibile în format PDF pe site-ul https://edituralumen.ro/ și pe site-ul Lumen Open Books, la adresa https://lumenpublishing.com/lumen-open-books/index.php/lumen Depunerea, de către autori, a manuscriselor în limba engleză se face exclusiv prin intermediul sistemului OBP, iar începând cu data de 01 octombrie 2021, toate volumele submise spre publicare către Editura Lumen vor fi transmise de autori tot prin intermediul platformei Lumen Open Books, platformă prin care se va realiza și procesul de peer review. Volumele colective sau cele pe capitole pot fi distribuite si prin sistemul de distributie Lumen Open Books, care cuprinde distributia pe capitole in format electronic. Autorii pot submite manuscrise AICI

Pct. 3 – Publicarea de carte se face distinct pe colecții, fiecare dintre colecții având autonomie funcțională, coordonator de colecție și redactor coordonator de colecție propriu. Fiecare colecție publicată de Editura Științifică LUMEN își poate elabora un supliment de regulament editorial, care va fi publicat pe pagina colecției respective de pe siteul Editurii LUMEN.

Pct. 4 – Revistele și publicațiile științifice sunt publicate de Editura Științifică LUMEN în cadrul programului de administrare publicații, fiecare având autonomie structurală, funcțională, managerială și științifică proprie. Funcționarea revistelor se face în baza unui regulament de funcționare proprie, care poate să nu fie anexă la regulamentul editurii. Fiecare revistă publicată de Editura Științifică LUMEN își va elabora propriul regulament în termen de maxim un an de zile de la acceptarea publicației de administrația Editurii LUMEN. Regulamentele fiecărei reviste a Editurii LUMEN pot fi accesate pe siteul www.lumenpublishing.com/journals. Pentru revistele care sunt publicate în numele și sub afilierea unor entități științifice universitare sau de cercetare, funcționarea revistelor se face în baza unui regulament de funcționare propriu, aprobat de respectiva entitate științifică.

Pct. 5 – Departamentul de consultanță editorială desfășoară activități de trainning editorial și științific în parteneriat cu Centrul de Trainning LUMEN, asigură suportul informațional pentru programele Editurii LUMEN, asigură consultanță editorială potențialilor autori, precum și persoanelor fizice sau juridice care solicită acest lucru din partea Editurii LUMEN, prin intermediul redactorilor. Dintre membrii Departamentului de consultanță editorială sunt aleși membrii Comitetului științific.

Pct. 6 – Toate programele Editurii LUMEN se desfășoară menținând cele mai înalte standarde academice pentru carte științifică, culturale pentru carte de cultură și editoriale pentru toate cărțile, publicațiile și programele Editurii LUMEN. Standardele generale de calitate ale Editurii LUMEN sunt anexă la prezentul regulament și orice publicație cu caracter științific apărută la Editura Științifică LUMEN trebuie să îndeplinească cel puțin aceste standarde minime de calitate. Fiecare colecție, program editorial sau jurnal pot avea standarde proprii, care exced standardele generale, dar nu vor putea diminua aceste standarde. Standardele de calitate culturală sunt anexă la prezentul regulament și trebuie să fie respectate pentru orice publicație cu caracter cultural apărută la Editura Științifică LUMEN. Colecțiile, publicațiile și programele Editurii LUMEN pot introduce standarde suplimentare de calitate culturală, fără a putea fi diminuate standardele generale.

Pct. 7 – Activitatea editorială se desfășoară în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea depozitului legal de tipărituri, Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, muzical, folcloric și al artelor plastice, ordine ale Ministerului Culturii sau ale Ministerului Educației și Cercetării în domeniu, standarde ale CNATDCU și ale CNECSDTI.

Pct. 8 – Editura Științifică LUMEN poate organiza concursuri sau promoții, pe bază de selecție editorială, pe de o parte cu scopul de a selecta cărțile sau articolele care urmează a fi publicate, pe de altă parte pentru a promova valoarea științifică sau culturală a editurii. Condițiile acestor concursuri sau promoții vor fi publicate în anunțurile referitoare la concursurile sau promoțiile respective.


PREZENTUL REGULAMENT EDITORIAL SE COMPLETEAZĂ CU:


REGULAMENTE EDITORIALE ALE COLECȚIILOR DE CARTE

COLECȚIA JURIDICA

COLECȚIA DEZVOLTARE SOCIALĂ

COLECȚIA DIMENSIUNI CULTURALE

COLECȚIA EDUCAȚIE MULTIDIMENSIONALĂ

COLECȚIA POESIS & BELETRISTICA


REGULAMENTELE EDITORIALE ALE JURNALELOR ȘTIINȚIFICE – vezi detalii


REGULAMENTUL EDITORIAL AL VOLUMELOR DE PROCEEDINGS – vezi detalii

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE