Revista Românească pentru Educație Multidimensională

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RREM Cover LUMEN scaled

p-ISSN 20667329

e-ISSN 20679270JURNAL INDEXAT ÎN: Web of Science (WOS); EBSCO; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck

Numar curent – Arhiva – Submitere articol 

Istoric:


Primul număr al jurnalului Revista Românească pentru Educație Multidimensională a fost publicat în anul 2009. Între anii 2009 și 2013, jurnalul a publicat 3 numere pe an, între 2014-2017, câte 2 numere pe an și numere suplimentare, în anul 2018 a publicat 2 numere pe an și numere suplimentare, iar începând cu anul 2019 își propune să publice câte 4 numere pe an și numere suplimentare.

Începând cu anul 2018, jurnalul este indexat ISI Clarivate Analytics (fost Thomson Reuters).


Descriere:


Revista Românească pentru Educație Multidimensională (RREM) are ca scop promovarea excelenței academice în educația științifică, ca parte a științelor sociale. Jurnalul se adresează comunității academice din întreaga lume, în special exprimându-și deschiderea pentru promovarea tinerilor cercetători. Revista are o orientare multidisciplinară, fiind orientată către lucrări care prezintă o dimensiune educațională specială în următoarele domenii ale științelor sociale și umaniste: pedagogia și știința educației, educație culturală și multiculturală, pedagogia socială, metode de predare, formarea și formarea adulților, teoriile educației.

Toate aceste domenii de cercetare se interconectează în jurul deschiderilor educaționale a temelor de cercetare prezentate. Un articol propus pentru această revistă poate fi un document filosofic, social, de referință în domeniul cultural etc., dar conținutul articolului trebuie să includă discuții extinse asupra dimensiunii educaționale a subiectului. Misiunea revistei este de a fi un catalizator pentru dezbaterea despre rolul educației în societate și despre formele sale de cunoaștere. Viziunea RREM este una globală, adresându-se comunității academice, publicând articole care rezultă din cercetarea teoretică sau empirică. Articolele care au rezultat atât din cercetarea teoretică, cât și din cea empirică fac obiectul unui proces de peer review.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE