Colecția Juridica

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 44222 Logo Editura LUMEN

COLECȚIA JURIDICAPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Colectia JURIDICA

DESCRIERE:


COLECȚIA JURIDICA  îşi  propune  să  publice  carte  juridică  din  domeniile tradiţionale  ale dreptului, dar şi promovarea unor ramuri de drept noi, în curs de formare. Colecţia se axează nu numai pe cursuri universitare şi tratate, ci şi pe promovarea unor subiecte de nişă, mai dificil abordabile în cadrul ştiinţelor juridice, care promovează cercetarea ştiinţifică şi au ca scop modernizarea ştiinţelor juridice în general.

Suntem de părere că dreptul nu se rezumă la a comenta legea şi jurisprudenţa, la sinteze de doctrină şi teorii, care fac obiectul multora dintre cărțile juridice clasice, dar o colecţie juridică trebuie să promoveze ştiinţa dreptului şi dreptul din perspectiva adaptării continue la vremuri, la nou. Dreptul nu este o ştiinţă în afara vieţii, ci o ştiinţă despre toate aspectele vieţii şi care le înglobează pe acestea, astfel că Editura Științifică LUMEN şi-a propus să promoveze şi să sprijine activ cercetarea transdisciplinară, interdisciplinară şi pluridisciplinară, care corelează ştiinţa dreptului cu alte ştiinţe, dar şi cu tendinţele societăţii actuale postmoderne, într-o eră a globalizării, dinamică prin esenţa sa.

VEZI CATALOGUL COLECȚIEI JURIDICA AICI

Colecția JURIDICA publică carte științifică în domeniile indicate mai sus, în conformitate cu Regulamentul editorial al Editurii LUMEN.


ECHIPA EDITORIALA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEICOORDONATOR COLECTIE – PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANITEI – Cadru didactic asociat al Facultatii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a Universitatii Dunarea de Jos din Galati, fondator și președinte al Asociatiei Internationale de Drept si Stiinte Conexe (AIDSC / IALRS), membru al Societății române a autorilor și editorilor de lucrări științifice (PERGAM), membru al Societății internaționale de dreptul familiei, Brigham Young University Law School, Utah, SUA, membru al Forumului European al Tinerilor Juristi Istorici; membru al Academiei de Drept European (ERA). A publicat volume de autor si articole stiintifice in domeniile: drept financiar-fiscal, drept bancar si valutar, Institutii financiare internationale si europene, drept privat international, dreptul familiei.

Vezi pagina de autor

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza cropataREDACTOR RESPONSABIL COLECTIE – AV. DRD. ALEXANDRA HUIDU – Este doctorandă în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie a Universităţii din Oradea, România. De asemenea, este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România şi cercetător asociat în cadrul Laboratorului de Sociologia Familiei şi a Cuplului Conjugal din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, România. Alexandra Huidu este licenţiată în drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, deţine un master în specializarea ,,Ştiinţe Penale”, obţinut la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a activat timp de 12 ani ca avocat în cadrul Baroului Iaşi, România.  Este membra a Asociaţiei Române de Bioetică şi International Association of Bioethics – IAB (asociaţia mondială în domeniu). Principalele sale domenii de interes vizează reproducerea umană asistată medical, statutul embrionului uman, cercetarea pe celule stem, ingineria genetică, etica cercetării pe subiecţi umani, pe care le abordează din perspectivă interdisciplinară: juridică, sociologică şi bioetică. Este autoarea cărţii ,,Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat” (Editura Științifică Lumen, Iaşi, România, 2009, ediţia a II-a revizuită şi adăugită în 2017) şi a mai multe studii şi articole în domeniile menţionate mai sus.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


CATEGORII:


GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE