Colecția Juridica

COLECȚIA JURIDICAConsultă catalogul AICI

DESCRIERE:


COLECȚIA JURIDICA  îşi  propune  să  publice  carte  juridică  din  domeniile tradiţionale  ale dreptului, dar şi promovarea unor ramuri de drept noi, în curs de formare. Colecţia se axează nu numai pe cursuri universitare şi tratate, ci şi pe promovarea unor subiecte de nişă, mai dificil abordabile în cadrul ştiinţelor juridice, care promovează cercetarea ştiinţifică şi au ca scop modernizarea ştiinţelor juridice în general.

Suntem de părere că dreptul nu se rezumă la a comenta legea şi jurisprudenţa, la sinteze de doctrină şi teorii, care fac obiectul multora dintre cărțile juridice clasice, dar o colecţie juridică trebuie să promoveze ştiinţa dreptului şi dreptul din perspectiva adaptării continue la vremuri, la nou. Dreptul nu este o ştiinţă în afara vieţii, ci o ştiinţă despre toate aspectele vieţii şi care le înglobează pe acestea, astfel că Editura LUMEN şi-a propus să promoveze şi să sprijine activ cercetarea transdisciplinară, interdisciplinară şi pluridisciplinară, care corelează ştiinţa dreptului cu alte ştiinţe, dar şi cu tendinţele societăţii actuale postmoderne, într-o eră a globalizării, dinamică prin esenţa sa.

Colecția JURIDICA publică carte științifică în domeniile indicate mai sus, în conformitate cu Regulamentul editorial al Editurii LUMEN.

 

 

CORDONATOR DE COLECȚIE – Prof. Univ. Dr. NADIA CERASELA ANIȚEI – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi

 

 

 

REDACTOR RESPONSABIL COORDONATOR – Drd. ALEXANDRA HUIDU – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea

 

 

 

CATEGORII: