Cine suntem


Grupul Editorial Lumen


are în componența sa firmele:

S.C. Lumen Media S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J22/830/23.04.2004 și având Cod Unic de Înregistrare 16359869, cu sediul social în Iași, Șoseaua Bucium, Nr. 23, Corp C16/p/1, camera 1, cont bancar nr. RO78RZBR0000060021660350 deschis la Raiffeisein Bank;

Asociația Lumen, având Cod de Înregistrare Fiscală 13720372, cod de înregistrare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 12/A/19.022001, cu sediul social în Iași, Str. Țepeș Vodă Nr. 2, Bl. V1, Sc, F, Et.3, Ap.14, cont bancar RO86BTRL02401205I08137XX deschis la Banca Transilvania.

Lumen Media Ltd, înregistrată în Marea Britanie, cu Registration Number 12214575, cu sediul în Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU, cont bancar BE81967021976324.


S.C. Lumen Media S.R.L. este deținătorul mărcii înregistrate ®Lumen și desfășoară activitate editorială, culturală și științifică sub brandul „Editura Lumen”. În conformitate cu Statutul societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă activități de editare a cărților, ziarelor și revistelor precum și alte activități de editare (cod CAEN 581). Printre activitățile secundare autorizate menționăm: activități de editare a revistelor și periodicelor (cod 5814), activități de realizare a înregistrărilor audio și de editare muzicală (cod 5920), activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor (cod 8230), precum și alte forme de învățământ (cod 8559) și activități de suport pentru învățământ (cod 8560). Detalii suplimentare sunt disponibile în Statutul Societății, disponibil în documentele anexate acestui proiect. Editura Lumen își desfășoară activitatea în mai multe colecții, dintre care, de interes pentru proiectul de față, menționăm:dimensiuni culturale, poesis & beletristică. Informații suplimentare despre activitatea Editurii Lumen sunt disponibile pe site-ul www.edituralumen.ro.

În perioada 2018-2019, activitatea comercială a S.C. Lumen Media S.R.L. a fost suspendată, întreaga activitate a Grupului Editorial Lumen derulându-se prin Asociația Lumen și Lumen Media Ltd. din Marea Britanie.

Asociația Lumen desfășoară activitate non-profit în domeniile: cursuri de formare profesională a adulților, activitate de editare carte și reviste, activități de realizare software, activități ale portalurilor web, activități de cercetare în științele umaniste, organizare expoziții, târguri și congrese, activități de învățământ, activități de asistență socială, alte activități culturale, conform Statutului.

Lumen Media Ltd. are ca obiect principal de activitate editare, publicare și difuzare de carte precum și organizare de congrese, simpozioane și conferințe.


EDITURA LUMEN


Editura Lumen a fost înființată în anul 2001, în cadrul Asociației Lumen, ulterior dezvoltându-se în cadrul Grupului Editorial Lumen.

Editura LUMEN este un departament distinct al Asociației LUMEN și funcționează ca structură profesională științifică începând cu anul 2001, prin înregistrarea Editurii LUMEN la Biblioteca Națională a României și obținerea dreptului de producere și difuzare a cărților și publicațiilor etc.

Editura LUMEN se află în relații de coordonare cu CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE LUMEN, ca structură de cercetare privată atestată de A.N.C.S.

Editura LUMEN colaborează îndeaproape cu CENTRUL DE CONFERINȚE LUMEN, ca structură distinctă a Asociației LUMEN, sprijinind prin activitatea editorială evenimentele organizate de Centrul de Conferințe LUMEN și Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, precum și de partenerii acestor structuri.

Activitatea comercială a Editurii LUMEN, inclusiv difuzarea de carte, participarea la târguri și expoziții, organizarea de librării fizice și virtuale proprii sau încheierea unor acorduri de parteneriat sau difuzare carte se realizează prin departamentul de vânzări al Asociației LUMEN și respectiv prin S.C. Lumen Media S.R.L. și Lumen Media Ltd.

LUMEN PUBLISHING este un departament distinct care se ocupă cu înființarea și publicarea de jurnale știinţifice. Coordonatorul LUMEN Publishing ia deciziile de înființare sau desființare a unui jurnal, precum și deciziile de marketing și financiare referitoare la jurnalul respectiv. Activitatea științifică a fiecărui jurnal este dată în grija unui redactor șef de jurnal. Activitatea editorială a fiecărui jurnal este responsabilitatea unui editor responsabil de jurnal. Pentru fiecare etapă a procesului editorial, redactorul șef sau editorul responsabil de jurnal pot desemna un redactor al Editurii LUMEN în vederea efectuării acelei etape editoriale.


SCOPUL EDITURII LUMEN


Scopul Editurii LUMEN îl constituie promovarea excelenței în domeniul științific și cultural, prin publicarea și promovarea rezultatelor științifice și a creațiilor culturale cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale, a creațiilor culturale, cu precădere a culturii scrise, precum și în alte domenii științifice, tehnice etc. Editura LUMEN sprijină în mod activ tinerii cercetători, acordând un loc important debutanților.


OBIECTIVELE EDITURII LUMEN


Obiectivele Editurii LUMEN sunt:

 1. Publicarea și promovarea rezultatelor obtinuțe in cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN și în alte Programe ale Asociației LUMEN;
 2. Publicarea unor lucrări reprezentative în domeniile:

– științifice, cu precădere în științele sociale, fară a exclude celelalte domenii ale științei și tehnologiei;

– umaniste: literatură și artă etc.

 1. Asigurarea calității la standarde de excelență, atât pentru conținut, cât și pentru formă;
 2. Promovarea colecțiilor, publicațiilor și volumelor, atât la nivel național, cât și internațional;
 3. Dezvoltarea unor nuclee de cercetători și creatori în jurul colecțiilor și publicațiilor Editurii LUMEN sau a publicațiilor partenere, în cadrul Grupului LUMEN Media;
 4. Dezvoltarea relațiilor internaționale ale Editurii LUMEN, inclusiv prin dezvoltarea de filiale, puncte de lucru și reprezentanțe în țară și străinătate;
 5. Editura își propune ca în orizontul următorilor 10 ani să se claseze între primele 3 edituri științifice din țară în ceea ce privește calitatea științifică și vizibilitatea editurii, și între primele 200 din întreaga lume. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Editura LUMEN va dezvolta și intări relațiile cu universitățile și instituțiile de cercetare din țară și străinătate, dezvoltând o rețea de parteneriate în domeniul promovării excelenței editoriale. Se va implica în publicarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special în domeniul social și umanist. Va atrage, atât în colectivul de referenți, în echipele redacționale ale publicațiilor, cât și în calitate de autori care publică constant la Editura LUMEN, cât mai multe personalități din țară și străinătate, acordându-se o atenție deosebită tinerilor valoroși, inclusiv celor aflați la debut.
 6. Editura LUMEN va depune eforturi constante pentru crearea unui nucleu de autori de valoare, care să publice constant în cadrul programelor de carte ale Editurii LUMEN si a jurnalelor sale.
 7. Prezența de carte publicată la Editura LUMEN în toate bibliotecile central universitare și în toate bibliotecile județene;
 8. Prezența de carte și publicații ale Editurii LUMEN în bibliotecile principalelor universități din Uniunea Europeană și din Statele Unite ale Americii, prin extinderea rețelei deja existente;
 9. Existența cărților si a publicațiilor LUMEN în cel puțin 70% din bibliotecile universităților din țară, prin extinderea rețelei deja existente;
 10. Expedierea cataloagelor informaționale către toate bibliotecile central universitare și județene și tuturor librăriilor cu care Editura LUMEN are contract, prin extinderea rețelei deja existente;
 11. Prezența cărților Editurii LUMEN la difuzare pe Amazon.com, astfel cum deja ne-am obișnuit cititorii;
 12. Încheierea unor parteneriate cu difuzori particulari sau rețele de difuzare din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și restul lumii, prin extinderea rețelei deja existente;
 13. Încurajarea publicării de carte în limbi străine;
 14. Trecerea treptată a tuturor publicațiilor seriale de factura științifică a Editurii LUMEN către limba de publicare engleză (în prezent, 90% dintre publicațiile seriale ale Editurii LUMEN sunt în limba engleză);
 15. Încurajarea publicațiilor colective și a proceedingurilor, cel puțin parțial, într-o limbă straină, de preferință engleza;
 16. Apariția unor ediții bilingve a cărților publicate;
 17. Publicarea pe internet a unor abstracte a tuturor volumelor și distribuția acestora în limba română și engleză;
 18. Dezvoltarea sistemelor open sources pentru toate publicațiile seriale ale Editurii LUMEN (în prezent, toate jurnalele Editurii LUMEN sunt publicate în sistem open access, precum și volumele de proceedings);
 19. Dezvoltarea rețelei de publicații seriale și periodice cu caracter științific și cultural și indexarea acestora în baze de date internaționale (în prezent Editura LUMEN publică 17 jurnale științifice, din care 2 indexate ISI Clarivate Analytics și restul indexate de cel puțin 3 baze de date internaționale);
 20. În orizontul următorilor 3 ani, cel puțin alte 3 publicații ale Editurii LUMEN vor fi cotate ISI Clarivate Analytics;
 21. Se vor aloca atenție și resurse deosebite dezvoltării și promovării publicațiilor științifice seriale, după modelul Postmodern Openings și a Revistei Românești pentru Educație Multidimensională, deja indexate ISI Clarivate Analytics.