Acreditari

In anul 2020, Editura LUMEN a fost acreditata in domeniul stiintelor umaniste, dupa cum urmeaza: categoria B pentru subdomeniul istorie si studii culturale, categoria C pentru domeniul filologie, categoria C pentru domeniul filosofie (a se vedea http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate.Edituri.2020.pdf), categoria C pentru subdomeniul filosofie cu jurnalul Postmodern Openings, categoria C pentru subdomeniul filosofie cu jurnalul Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty: Section Philosophy and Humanistic Sciences (a se vedea http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate.Reviste.2020.pdf).

Incepând cu anul 2019, Editura Științifică LUMEN a fost acreditată în domeniul ştiinţelor juridice de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice – a se vedea http://www.research.gov.ro/ro/articol/4712/consiliul-na-ional-al-cercetarii-tiin-ifice

Anterior, Editura Științifică LUMEN a fost recunoscută în categoria B în domeniul ştiinţelor umaniste (2011) ca editură ştiinţifică categoria B în domeniul Istoria artelor şi arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_5.pdf) şi categoria C în domeniile Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_9.pdf), Istoriografie, teorii şi metode ale istoriei; Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şpi sigilografie (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_4.pdf), Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_6.pdf), Limbi şi literaturi străine (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_8.pdf), Limba şi literatura română (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_7.pdf).

Anterior acreditării din 2011, Editura Științifică LUMEN a fost acreditată în anul 2006 şi reacreditată în anul 2010 (cod 003) – a se vedea https://uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/politica%20stiintei/edituri_recunoscute06.pdf

In 2020, LUMEN Publishing House was accredited in the field of humanities, as follows: category B for the subdomain of history and cultural studies, category C for the field of philology, category C for the field of philosophy (see http://www.cncs- nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate.Edituri.2020.pdf), category C for the subdomain philosophy with the journal Postmodern Openings, category C for the subdomain philosophy with the journal Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty: Section Philosophy and Humanistic Sciences (see http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate.Reviste.2020.pdf).

Starting with 2019, LUMEN Publishing House has been accredited in the field of legal sciences by the National Council for Scientific Research – please visit http://www.research.gov.ro/ro/articol/4712/consiliul-na-ional-al-cercetarii-tiin-ifice

Previously, LUMEN Publishing House was accredited as a category B publishing house in the field of humanities (2011) and as a category B scientific publishing house in the field of History of arts and architecture, Cultural studies, Cultural memory and heritage, Cultural heritage (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_5.pdf) and a category C publishing house in the fields of Philosophy and the history of philosophy, Epistemology, logic and philosophy of science, Ethics and bioethics (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_9.pdf), Historiography, theories and methods of history; History of ideas, intellectual history, Collective memory, identities, places of memory, oral history, Genealogy. Heraldry and sigilography (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_4.pdf), Myths, rituals, symbolic representations, theology and religious studies, Ethnography (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_6.pdf), Foreign languages and literatures (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_8.pdf), Romanian language and literature (http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2011/12/dom_ed_7.pdf).

Prior to the 2011 accreditation, the LUMEN Scientific Publishing House was accredited in 2006 and re-accredited in 2010 (code 003) – please visit https://uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/politica%20stiintei/edituri_recunoscute06.pdf