Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN

CERTIFICARE


Centrul de Cercetări Socio Umane LUMEN-LUMEN Research Center in Social & Humanistic Sciences este certificat prin decizia nr. 9927 / 31.08.2010 de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS România), cu misiunea de a conduce cercetări inter și transdisciplinare sociale și umaniste, la un înalt nivel științific, cu impact asupra dezvoltării practicilor sociale, în colaborare cu strategiile naționale și internaționale în aceasta zona.

CERTIFICATION


LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences is certified by decision no. 9927 / 31.08.2010 by the National Authority for Scientific Research (ANCS Romania), with the mission to conduct social and humanistic inter and transdisciplinary research, at high scientific level, with an impact on the development of social practices, in collaboration with national and international strategies in this area.

MEMBRI


Antonio SANDU – Profesor Univ. Dr. Hab. – Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Romania; Cercetator Senior  & Director al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iasi, Romania.
Email: antonio1907@yahoo.com

Ana FRUNZA – Dr. Cercetator stiintific III – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iasi, Romania.
Email: ana.caras.15@gmail.com

Arup BARMAN– Conferentiar Univ. Dr. Departmentul de Administrarea Afacerilor, Assam University, INDIA; Ph.D, Post Doc, AMT(AIMA), F-IRATDE, Germany), FCE (Consortium Euro American); Cercetător Asociat –  LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania.
Email: abgeet@gmail.com

Roxana NECULA  – Dr. Președintele Filialei teritoriale a CNASR Iasi; Profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; Cercetător Asociat – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iasi, Romania.
Email: necularoxy@gmail.com

Loredana TEREC – VLAD  – Doctorand in filosofie – Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Romania; Asistent Cercetator – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iasi, Romania;
Email: loredanaterec@gmail.com

Elena GAFTON (UNGURU) – Doctor in sociologie, Cercetator asociat – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iasi, Romania

Email: ely8519@yahoo.com

Alexandra HUIDU – Doctorand – Scoala Doctorala de Sociologie a Universitatii din Oradea & Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa din Iasi; Cercetator asociat – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iasi, Romania

Email: andra_huidu@yahoo.com

MEMBERS


Antonio SANDU – Professor PhD Hab. – “Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania; Senior Researcher & Director of LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania.

Email: antonio1907@yahoo.com

Ana FRUNZA – PhD Scientific researcher III – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania.

Email: ana.caras.15@gmail.com

Arup BARMAN – Associate Professor PhD, Department of Business Administration, Assam University, INDIA; Ph.D, Post Doc, AMT (AIMA), F-IRATDE, Germany), FCE (Euro American Consortium); Associate Researcher – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania.

Email: abgeet@gmail.com

Roxana NECULA – PhD, President of the Territorial Branch of CNASR Iasi; Associate Professor at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi; Associate Researcher – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania.

Email: necularoxy@gmail.com

Loredana TEREC – VLAD – PhD in philosophy – “Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania; Research Assistant – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences;

Email: loredanaterec@gmail.com

Elena GAFTON (UNGURU) – PhD in sociology, Associate researcher – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania

Email: ely8519@yahoo.com

Alexandra HUIDU – PhD Student – – Doctoral School of Sociology of the University of Oradea & University of Medicine and Pharmacy Gr. T. Popa of Iasi; Associate researcher – LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, Iasi, Romania

Email: andra_huidu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE


În conformitate cu criteriile UNESCO:

 • Logica | Alte aspecte privind logica: gândirea critică; argumentare.
 • Antropologie | Antropologie socială: minorități;  antropologie social- medicală; antropologie vizuală; studii religioase; rezolvarea conflictelor.
 • Economie | Publicitate: semiotică vizuala; Managementul resurselor umane; Servicii sociale individuale și comunitare : supervizare și teoria și practica asistentei sociale
 • Pedagogie | Educația adulților; Formare profesională
 • Sociologie | Sociologie culturală; Relații culturale; Relații interetnice; Sociologia religiei; Proiecte de cercetare; Metode ale cercetarii sociale; Metodologie (calitativa (Grounded Theory), metodologia cantitativă și mixta); Rezolvarea conflictelor; Politici sociale; Servicii sociale; Comunicațiile Sociale (Sociologie de comunicare); Calitatea vieții;  Sociologie construcționistă (construcția socială a realității); anchetă apreciativă
  Etica | Etică filosofică; Etică aplicată (etica organizationala: Cod de etică, etica cercetării, audit etic; politici de etică); Bioetică; Etica medicală; Etica în afaceri; Etică profesionale.
  Filosofie | Filosofia cunoaşterii; Epistemologie; Hermeneutica; Filosofia limbajului; Metafizica și Ontologie; Filosofia științei (filosofia fizicii, filosofia științelor sociale); Filosofia spațiului & timpului; Filosofie socială (Filosofia culturii); Filosofie Aplicata (practică filosofica, consiliere filosofică); Filosofie postmodernă (deconstrucție)
  Transumanism, posthumanism & filosofia singularităţii
RESEARCH AREAS


According to UNESCO criteria:

 • Logic | Other aspects regarding logic: critical thinking; argument.
 • Anthropology | Social anthropology: minorities; social-medical anthropology; visual anthropology; religious studies; conflict resolution.
 • Economy | Advertising: visual semiotics; Human resources management; Individual and community social services: supervision and social work theory and practice
 • Pedagogy | Adult education; Training
 • Sociology | Cultural sociology; Cultural relations; Interethnic relations; Sociology of religion; Research projects; Methods of social research; Methodology (qualitative (Grounded Theory), quantitative and mixed methodology); Conflict resolution; Social politics; Social services; Social Communications (Communication Sociology); Life quality; Constructive sociology (the social construction of reality); Appreciative inquiry
 • Ethics | Philosophical ethics; Applied ethics (organizational ethics: Code of ethics, research ethics, ethical audit; ethics policies); Bioethics; Medical ethics; Business ethics; Professional ethics.
 • Philosophy | The philosophy of knowledge; Epistemology; Hermeneutics; Philosophy of language; Metaphysics and Ontology; Philosophy of science (philosophy of physics, philosophy of social sciences); The philosophy of space & time; Social Philosophy (Philosophy of Culture); Applied philosophy (philosophical practice, philosophical counseling); Postmodern philosophy (deconstruction)
 • Transhumanism, posthumanism & the philosophy of singularity