Colecția Educație Multidimensională

COLECȚIA EDUCAȚIE MULTIDIMENSIONAConsultă catalogul AICI

DESCRIERE:


COLECȚIA EDUCAȚIE MULTIDIMENSIONALĂ  reunește cărți din domeniile științele educației, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, metodici, educație continuă, educație fizică și sport, educație alternativă, volume cu scop didactic, organizate sub formă de manuale universitare, cursuri universitare, lucrări de laborator, manuale și suporturi de curs pentru programele de formare, manuale pentru învățământul preuniversitar, auxiliare curriculare pentru învățământul superior și preuniversitar, culegeri, îndrumatoare metodice, dar și teze de doctorat, monografii, tratate și alte lucrări de valoare științifică deosebită despre actul și scopul educației.

Este o colecție care vine în sprijinul cadrelor didactice de toate specialitățile și nivelurile, de la debutanți și până la coordonatori și formatori științifici cu experiență consacrată în domeniile lor de expertiză, și care își propune să constituie un punct de pornire sau de referință în vederea elaborării materialelor specifice actului didactic, de formare și de supervizare științifică pentru toate categoriile de beneficiari de educație.

Colecția EDUCAȚIE MULTIDIMENSIONALĂ publică carte științifică în domeniile indicate mai sus, în conformitate cu Regulamentul editorial al Editurii LUMEN.

 

Sursa imaginii: gazetadambovitei.ro

COORDONATOR DE COLECȚIE – Prof. Univ. Dr. GABRIEL GORGHIU – cadru didactic al Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației din cadrul Universității Valahia din Târgoviște

 

 

 

 

 

 

REDACTOR RESPONSABIL COORDONATOR – Dr. ANA FRUNZĂ – cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN

 

 

 

 

CATEGORII: