Publică un Proceeding la LUMEN

CALITATEA UNUI PROCEEDING ESTE OFERITĂ DE AUTORI


GARANȚIA CALITĂȚII ESTE DATĂ DE PROCESUL EDITORIAL


LUMEN

O editură care înțelege calitateaDacă sunteți o instituție de cercetare și/sau educațională, ori un organizator de evenimente științifice și doriți să publicați o selecție de lucrări de tip proceeding rezultate din activități științifice precum workshop-uri anuale și simpozioane, paneluri în conferințe, conferințe internaționale, precum și alte inițiative sugerate de dumneavoastră ca partener si aprobate de Comitetul Științific al Editurii LUMEN, aici puteți să vă informați cu privire la toate detaliile necesare privind publicarea materialului dorit de dumneavoastră, după cum urmează:MODALITĂȚI DE PUBLICARE PROCEEDINGS


Editura Științifică LUMEN oferă colaboratorilor săi două modalități de publicare a lucrărilor de tip proceeding rezultate din activități științifice, astfel cum au fost descrise mai sus:

 • publicare în volum colectiv cu ISBN
 • publicare în număr special cu ISSN, într-o revistă indexată BDI a Editurii LUMEN

PUBLICARE ÎN VOLUM COLECTIV CU ISBN

Instituțiile interesate sunt invitate sa depună o propunere de colaborare la adresa de email: prlumen@gmail.com, care să conțină următoarele:
Detalii privind evenimentul stiintific – denumirea evenimentului științific; denumirea prescurtată (dacă există); data evenimentului; locația; pagina web a evenimentului (dacă nu este disponibilă încă, este recomandată trimiterea unui call for papers sau a metodei prin care se promovează evenimentul); organizatorii conferinței; directorul/directorii de conferință; numărul de participanți preconizați (% participanți din țară; % participanți străini); informații privind edițiile anterioare ale evenimentului (dacă este cazul).
Detalii privind proceedingul – numele coordonatorului de proceeding; numarul de lucrări așteptate; număr de pagini per lucrare; număr total de pagini; data de publicare dorită.
Alte informații – se vor preciza alte informații considerate relevante, între care: dacă coordonatorii de volum au experiență în acest tip de activitate; dacă coordonatorii de volum au experiență ca și referenți științifici; dacă instituția parteneră și coordonatorii cunosc politica de peer review a Editurii LUMEN.
Persoana de contact – nume; afiliere; adresă de contact; număr de telefon, adresă de e-mail.

Beneficii – instituțiile care vor deveni partenere în acest proiect vor avea următoarele beneficii:

 • prioritatea în a propune spre publicare un set de lucrări rezultate în urma desfășurării unui eveniment științific
 • servicii de publicare și indexare la prețuri competitive
 • o selecție de lucrări, propuse de organizator/instituția parteneră, va fi publicată într-un volum cu ISBN unic
 • volumul va fi indexat în baze de date internaționale recunoscute (RePec, EconPapers, SocioNet)
 • volumul va fi distribuit internațional, dacă organziatorii doresc, prin intermediul platformei Amazon
 • volumul cu ISBN va fi propus spre evaluare și indexare către ISI Web of Knowledge

Condiții de publicare – organizatorii evenimentului științifc a căror lucrări au fost propuse spre publicare au următoarele sarcini:

 • responsabilitatea de a numi coordonatorul de volu
 • trimiterea lucrărilor finale către editor, în condițiile stabilite de către Editura Științifică LUMEN
 • realizarea procesului de peer-review, prin alocarea lucrărilor către referenți stabiliți de aceștia, membri ai comitetului științific al conferinței/evenimentului științific; Editura Științifică LUMEN va putea solicita formularele de peer-review pentru lucrările acceptate la publicare și propuse
 • volumul va conține minimum 25 de lucrări și minimum 200 de pagini, in format A5

PUBLICARE ÎN NUMĂR SPECIAL CU ISSN, ÎNTR-O REVISTĂ INDEXATĂ BDI A EDITURII LUMEN

Publicarea de proceedinguri rezultate în urma unor evenimente științifice în domeniile științelor sociale și umaniste se va putea realiza într-una dintre revistele apărute sub egida Editurii LUMEN, indexate ISSI (Revista Românească pentru Educație Multidimensională sau Postmodern Openings) sau într-una dintre celelalte 15 jurnale științifice indexate BDI ale Editurii LUMEN.

Instituțiile interesate sunt invitate sa depună o propunere de colaborare la adresa de email: prlumen@gmail.com, care să conțină următoarele:
Detalii privind evenimentul stiintific – denumirea evenimentului științific; denumirea prescurtată (dacă există); data evenimentului; locația; pagina web a evenimentului (dacă nu este disponibilă încă, este recomandată trimiterea unui call for papers sau a metodei prin care se promovează evenimentul); organizatorii conferinței; directorul/directorii de conferință; numărul de participanți preconizați (% participanți din țară; % participanți străini); informații privind edițiile anterioare ale evenimentului (dacă este cazul).

Beneficii – instituțiile care vor deveni partenere în acest proiect vor avea următoarele beneficii:

 • prioritatea în a propune spre publicare un set de lucrări rezultate în urma desfășurării unui eveniment științific
 • servicii de publicare și indexare la prețuri competitive
 • o selecție de lucrări, propuse de organizator/instituția parteneră, va fi publicată într-un număr special cu ISSN unic
 • lucrările, în forma extinsă și abstracte, vor fi indexate în baze de date internaționale recunoscute (ISSI, Index Copernicus, Ideas, RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio, EBSCO)
 • promovare internațională: prin postarea logo-ului conferinței și a informațiilor acesteia pe website-ul Editurii LUMEN
 • special issue as open access: toate lucrările publicate in numere speciale de proceedings for fi disponibile în sistemul open access, pe site-ul revistei în care se va realiza publicarea

Condiții de publicare – organizatorii evenimentului științifc a căror lucrări au fost propuse spre publicare au următoarele sarcini:
responsabilitatea de a numi coordonatorul de volum

 • trimiterea lucrărilor finale către editor, în condițiile stabilite de către Editura Științifică LUMEN
 • realizarea procesului de peer-review, prin alocarea lucrărilor către referenți stabiliți de aceștia, membri ai comitetului științific al conferinței/evenimentului științific; Editura Științifică LUMEN va putea solicita formularele de peer-review pentru lucrările acceptate la publicare și propuse
 • publicarea se va realiza respectând condițiile de publicare în nuăr special pentru fiecare revistă în parte

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE