PROCEEDINGS

© LUMEN ProceedingsPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen LUMEN PROCEEDINGS

DISEMINAREA CUNOAȘTERII

DIN AMFITEATRE ȘI INSTITUȚIILE DE CERCETARE → CĂTRE ÎNTREAGA LUME


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen LUMEN Proceedings

DE CE UN PROCEEDING LA LUMEN ? PENTRU CĂ:

Longevitate editorială

Universalitate (publicare open access)

Maturitate editorială

Etică în publicare

Notorietate (indexare ISI Web of Science)

 

Longevitatea editorială este o garanţie a calităţii. LUMEN Proceedings şi-a început activitatea în anul 2010, ca subdivizie a Editurii LUMEN, în urma numeroaselor cereri a organizatorilor de conferinţe de a publica rezultatele conferinţelor lor ştiinţifice. Astăzi, divizia de Proceedings LUMEN are misiunea de a oferi publicaţii profesionale pentru studii prezentate într-un cadru public organizat, de către cadre universitare, studenţi, masteranzi, doctoranzi sau practicieni în diverse domenii ale ştiinţei.

Universalitatea ştiinţei, capacitatea de diseminare a cercetărilor prezentate la conferinţele ştiinţifice, abilitatea de a le transmite către beneficiarii finali, adică societatea în ansamblul său şi comunitatea academică lărgită în particular, au impus politica de publicare open access, ca şi deziderat al LUMEN şi al colaboratorilor noştri de a face disponibilă ştiinţa tuturor celor interesaţi.

Maturitatea editorială rezidă în tradiţia pe care Editura Științifică LUMEN, în colaborare cu Centrul de Conferinţe LUMEN şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, o are în organizarea de evenimente ştiinţifice de amploare, soldate cu publicarea de proceedinguri indexate în cele mai prestigioase baze de date internaţionale, ceea ce transformă LUMEN într-un partener pe care vă poate oferi know-how valoros şi susţinere în vederea unei expuneri cât mai adecvate a proceedingului dumneavoastră.

Etica în publicare este un principiu care caracterizează fundamental activitatea noastră, Editura Științifică LUMEN fiind membră a COPE (Committee on Publication Ethics). Respectarea bunelor practici editoriale a marcat colaborările LUMEN cu unele dintre cele mai importante centre de cercetare naţionale, colaborări care în decursul anilor au devenit tradiţionale:

 • Centru de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România;
 • Centrul de Conferinţe LUMEN, Iaşi,  România;
 • Universitatea Valahia din Târgovişte, România;
 • Institutul de Cercetare al Dezvoltării din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, România;
 • Centrul de Geografie Regională ,,Babeș-Bolyai”, Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România;
 • Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, România;
 • Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, România.

Notorietatea ştiinţifică presupune vizibilitatea conferinţei dumneavoastră inclusiv după momentul când aceasta se desfăşoară propriu-zis, iar acest deziderat este atins prin indexarea proceedingului conferinţei în bazele de date internaţionale. Tocmai de aceea, toate proceedingurile publicate de Editura Științifică LUMEN sunt înregistrate ISSN/ISBN. La cererea colaboratorilor noştri, volumele de proceedings vor fi trimise către Conference Proceedings Citation Index / Web of Science, în vederea evaluării acestora caz cu caz (case by case) pentru indexare ISI de către Clarivate Analytics, fost Thomson Reuters – Philadelphia, fost Institute for Scientific Information – ISI. Trimiterea către indexare a volumelor de proceeding către Clarivate Analytics nu garantează indexarea acestora, dar proceeding-urile conferinţelor organizate de Centrul de Conferinţe LUMEN de până în anul 2016 au fost deja indexate în această prestigioasă bază de date.

Până în prezent, Lumen Proceedings a publicat 23 de volume de proceedings, atât in seria Lumen Proceedings, cât şi în afara acesteia, în care au fost implicaţi ca autori peste 1040 de cercetători, din 24 de state:

 • SUA
 • Regatul Unit al Marii Britanii
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Croația
 • Estonia
 • Finlanda
 • Franța
 • Georgia
 • Germania
 • Grecia
 • Ungaria
 • Iran
 • Irak
 • Italia
 • Letonia
 • Macedonia
 • Malaezia
 • Republica Moldova
 • România
 • Polonia
 • Rusia
 • Turcia.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE