Colecția Dezvoltare Socială

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 44222 Logo Editura LUMEN

COLECȚIA DEZVOLTARE SOCIAPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Colectia DEZVOLTARE SOCIALA

DESCRIERE:


COLECȚIA DEZVOLTARE SOCIALĂ cuprinde monografii, tratate, teze de doctorat, manuale și cursuri universitare, lucrări de laborator, manuale și suporturi de curs pentru programele de formare, manuale pentru învățământul preuniversitar, auxiliare curriculare pentru învățământul superior și preuniversitar, culegeri, îndrumătoare metodice și alte lucrări științifice de valoare deosebită în domeniile asistență socială, sociologie, psihologie socială, psihologia dezvoltării, intervenție socială, etică aplicată, studii de gen.

Începând cu anul 2018, prin reorganizarea colecțiilor de carte ale Editurii LUMEN, la Colecția Dezvoltare Socială au fost reunite Colecția Comunicare și Colecția Științe Politice și Administrație Publică, astfel încât în prezent, între cărțile Colecției Dezvoltare Socială se regăsesc și titluri din domeniile științele comunicării, studii europene, științe politice și administrație publică.

VEZI CATALOGUL COLECȚIEI DEZVOLTARE SOCIALĂ AICI

Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ publică carte științifică în domeniile indicate mai sus, în conformitate cu Regulamentul editorial al Editurii LUMEN.


ECHIPA EDITORIALA


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza elena unguruCOORDONATOR COLECTIE – DR. ELENA UNGURU – Doctor în sociologie, titlu obţinut în iulie 2019 cu teza “ Construcția socială a supervizării în asistența socială. Cercetare în instituții de protecție a copilului din regiunea de N-E a României”, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU. A obţinut diploma de master în Supervizare și Planificare socială (2010) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Este licenţiată în Drept (2014) Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava. Este licenţiată în Asistenţă Socială (2008) Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Are diplome de Formator, Manager Proiect, Asistent în Relații Publice și Comunicare, Evaluator de Furnizori si Programe de Formare și Manager de formare atestate C.N.F.P.A. În prezent activează în calitate de consilier juridic în cadrul Asociaţiei Lumen din Iaşi, coordonator Centrul de Training și Consultanță Lumen, precum și cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen. Domenii de interes: sociologie, drept, asistenţă socială, comunicare, anchetă apreciativă. Ca activitate de cercetare în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen a participat la organizarea de conferinţe ale Asociaţiei Lumen, a participat la conferinţe sub afilierea Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen şi a publicat cărți și articole în jurnale de specialitate. Este membru în colectivul de redacţie sau referent la peste 8 jurnale internaționale indexate ISI sau BDI.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza cropataEDITOR RESPONSABIL COLECTIE – AV. DRD. ALEXANDRA HUIDU – Este doctorandă în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie a Universităţii din Oradea, România. De asemenea, este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România şi cercetător asociat în cadrul Laboratorului de Sociologia Familiei şi a Cuplului Conjugal din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, România. Alexandra Huidu este licenţiată în drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, deţine un master în specializarea ,,Ştiinţe Penale”, obţinut la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a activat timp de 12 ani ca avocat în cadrul Baroului Iaşi, România.  Este membra a Asociaţiei Române de Bioetică şi International Association of Bioethics – IAB (asociaţia mondială în domeniu). Principalele sale domenii de interes vizează reproducerea umană asistată medical, statutul embrionului uman, cercetarea pe celule stem, ingineria genetică, etica cercetării pe subiecţi umani, pe care le abordează din perspectivă interdisciplinară: juridică, sociologică şi bioetică. Este autoarea cărţii ,,Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat” (Editura Științifică Lumen, Iaşi, România, 2009, ediţia a II-a revizuită şi adăugită în 2017) şi a mai multe studii şi articole în domeniile menţionate mai sus.

Vezi CV

Vezi lista de lucrari

Vezi pagina de autor


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen neculaMEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA – LECT. UNIV. ASOC. DR. MAGDALENA ROXANA NECULA – Preşedinte Sucursala Teritorială CNASR IAŞI din luna februarie 2013 şi membru al Comisiei de Imagine şi Promovare a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România din luna martie 2014. Este asistent social principal cu licență în domeniul asistenței sociale din anul 2000 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloaie” Iaşi – Secţia Asistenţă Socială. Absolventă a cursurilor de master în domeniul “Managementului Social şi Dezvoltării Comunitare“ ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice. Doctor în sociologie din anul 2010 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice. Postdoctorant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi în cadrul proiectului POSDRU “Studii Postdoctorale în domeniul Eticii Politicilor de Sănătate”. Experienţă profesională ca asistent social de 15 ani, în domeniul protecţiei copilului, activând în sistemul nonguvernamental şi de stat. Din anul 2010 este cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de articole şi coautor la diferite volume colective. Din anul 2009 şi până în prezent coordonează Centrul de zi “Prichindel” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi. Este specialist în cadrul CEREAS – Centrul de Resurse în Asistenţă Socială din România din anul 2010, Referent ştiinţific în cadrul Editurii Lumen din anul 2013 şi Președinte al Asociației “Aproape de Oameni” Iași (2013).

Vezi pagina de autor


MEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL STIINTE POLITICE – LECT. UNIV. ASOC. DR. LUCIAN DIRDALA 


MEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL STIINTE POLITICE – DR. CIPRIAN IFTIMOAEI 


MEMBRU IN COMITETUL DE REDACTIE – DOMENIUL STIINTE POLITICE – ASIST. UNIV. ASOC. DR. DORINA TICU 


CATEGORII:


GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE