Studii postmoderne

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Cover Postmodern Openings JOURNAL scaled

Numar curent – Arhiva – Submitere articol


Studiile postmoderne au in vedere:

 • societatea postmodernă (hipermodernitate; metamodernism; postumanism; postmaterialism; post-postmodernism; post-structuralism; feminism postmodern; condiția postmodernă);
 • semiotică (semne; relații dintre semne; coduri; confabulare; conotație / denotare; codificare / decodare; modalitati lexicale; reprezentare; salienţă; semioză; semiosferă; teoria semiotică a lui Peirce; biosemiotică; semiotică cognitivă; semiotică computațională; semiotică literară; semiotică a culturii; semiotică socială);
 • metode analitice postmoderne (teste de comutație; analiză paradigmatică; analiză sintagmatică);
 • filozofie postmodernă (filozofi postmoderni; consiliere filosofica; ontologie; epistemologie; etică; estetică; hermeneutică; filozofie a limbajului; școala feministă de gândire);
 • deconstrucție (deconstrucție și dialectică; abordări de deconstrucție – Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida și Fredric Jameson);
 • societatea informațională / societatea cunoașterii (tehnologiile informației și comunicațiilor; utilizatorii de calculatoare sau cetățenii digitali; societatea post-industrială – post-fordism);
 • societatea computerelor (societatea telematică; societatea spectacolului; revoluția informațională; epoca informației; societatea rețelelor de socializare; tehnologia informației și comunicațiilor);
 • postumanism (transumanism; augmentarea umana; studii de longevitate);
 • mișcări sociale și societate postmodernă (teoria societății de masă; teoria tensiunii structurale; teoria mobilizării resurselor; teoria proceselor politice; mișcarea socială și rețelele sociale; contracultura anilor ’60; șoc moral; noi mișcări sociale; rezistență nonviolentă);
 • mișcari politice (mișcare de reformă; mișcare revoluționară; apărare socială; egalitate socială; dreptate socială; mișcări sociale online);
 • literatura postmodernă (metaficțiune; auto-reflexivitate; intertextualitate; teme și tehnici postmoderne în literatură);
 • arta si film postmoderne (orientari radicale în arta modernă; expresionism abstract; artă pop; minimalism; postminimalism; artă conceptuală, lowbrow, artă de performanță, artă digitală, intermedia și multi-media, arta telematică, artă neo-conceptuală, neoexpresionism și pictură; film postmodern; cineaști postmoderniști; televiziune postmodernistă);
 • etică aplicată, bioetică, sănătate publică, etica cercetarii;
 • arhitectură postmodernă (arhitectură de înaltă tehnologie; clasicism modern și deconstructivism; clădiri și arhitecți postmoderni; teorii despre arhitectură postmodernă; postmodernism arhitectural în Europa; postmodernism arhitectural în Japonia);
 • religie postmodernă (interpretări postmoderne ale religiei; post-creștinism, neopaganism; spiritualitate postmodernă);
 • construcționismul social (bazele construcției sociale; gânditori influenți ai construcționismului social; construcția socială a realitatii; psihologie constructelor individuale; terapie sistemică);
 • economia cunoașterii (economie post-industrială; piața cunoașterii; managementul cunoștințelor; economie cognitiv-culturală; teoria creșterii endogene);
 • societatea post-seculară (desecularizare; noi mișcări religioase; dialogul religios al lui Habermas, reînnoirea Bisericii, post-creștinism);
 • post-istorie (reprezentări ale istoriei);
 • educație postmodernă – educația pentru dobândirea de competențe pentru adaptarea la toate aspectele societății postmoderne (educație centrată pe elev; educație orientată către competențe pentru integrarea în societatea viitorului; educație pentru societatea informațională; educație pentru etică; educație ecologică; E- Învățare și software în educație; Învățare la distanță; Tehnologii de învățare electronică; Proiecte și experiențe de învățare electronică; e-Tutorat și îndrumare; e-învățare pentru dezvoltare durabilă).

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE