Eva MILITARU

Eva MILITARU este Cercetător Științific Gradul I la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, investigând impactul sistemului de beneficii sociale din România asupra sărăciei și realizând prognoze cu privire la evoluția pieței muncii. Deține titlul de Doctor în Economie și de Cercetător Postdoctoral, titluri obținute în cadrul Academiei de Studii Economice București. Principalele sale domenii de interes includ venitul, sărăcia și excluziunea socială și evaluarea politicilor publice.

Vezi CV

A publicat la Editura Lumen: