Stresul organizational. Implicatii manageriale – Irina BARBU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 8 Barbu

STRESUL ORGANIZATIONAL. IMPLICATII MANAGERIALE

Irina BARBU

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 359          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-499-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cresterea semnificativa a numarului bolilor legate de stres, a determinat la nivel mondial, o concentrare a cercetarilor specialistilor din mai multe domenii de activitate, cu privire la reglementarea prevenirii si reducerii stresului perceput la locul de munca. Fiind un fenomen organizational contemporan, amploarea literaturii si cercetarilor ce exploreaza stresul, a cunoscut o crestere considerabila in ultimii ani.

Stresul organizational este un termen folosit mai mult ca o expresie idiomatica, poate chiar “tabu” in Romania. Insa stresul organizational este o problema de actualitate, imperios a fi luata in considerare in cercetarea stiintifica. Managerii nu il iau in calcul sau il evita in mod sistematic din cauza mai multor factori, explorati in cuprinsul cartii. (Autoarea)


Domenii de interes:

 • psihologie sociala
 • psihologia dezvoltarii
 • managementul stresului
 • predictori de stres

CUPRINS


LISTA ABREVIERILOR (p. 4)

INTRODUCERE (pp. 5-11)

CAPITOLUL I (pp. 12-34) – Stresul, concept operațional cu valoare interdisciplinară

Conceptul de stres – evoluții teoretice și contribuții fundamentale; Abordarea multidisciplinară a conceptului de stres; Abordarea sociologică; Abordări multidisciplinare moderne; Copingul sau strategiile de adaptare la stres.

CAPITOLUL II (pp. 35-87) – Stresul organizațional și implicații manageriale

Stresul organizațional – delimitări conceptuale; Teorii ale stresului organizațional; Surse ale stresului organizațional în perioada actuală; Predictori de stres nivel macro; Predictori de stres – nivel micro; Factorii de risc psihosociali conform standardelor HSE; Consecințele stresului organizațional asupra sănătății angajaților; Impactul stresului asupra forței de muncă și a productivității; Managementul stresului organizațional.

CAPITOLUL III (pp. 88-113) – Identificarea și analiza multifactorială a predictorilor de stres actuali în învățământul superior european și în România

Identificarea predictorilor de stres în învățământul superior european; Predictori de stres în învățământul superior public din România.

CAPITOLUL IV (pp. 114-246) – Cercetare empirică privind predictorii de stres organizațional în instituțiile de învățământ superior public din România

Contextul și motivația cercetării; Specificul metodologic al cercetării; Obiectivele cercetării; Formularea ipotezelor cercetării; Descrierea metodei de cercetare; Dificultăți și limite ale cercetării; Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării; Concluzii.

CAPITOLUL V (pp. 247-264) – Fundamentarea oportunității introducerii misiunilor de audit al stresului organizațional în activitatea de audit desfășurată în cadrul instituțiilor de învățământ superior public din România

Cadrul legislativ; Nota de fundamentare privind oportunitatea introducerii misiunilor de audit al stresului organizațional în învățământul superior public din România; Derularea misiunii de audit al stresului organizațional.

CONCLUZII FINALE (pp. 265-269)

BIBLIOGRAFIE (pp. 270-289)

ANEXE (pp. 290-357)

Anexa 1 – Chestionar de evaluare a stresului organizational în instituțiile de învățământ superior public din România; Anexa 2.


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 3. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 4. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 5. Biblioteca Academiei Române 
 6. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 
 7. Biblioteca Universității din Pitești 
 8. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 9. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța 
 10. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 11. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu 
 12. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 13. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
 14. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște 
 15. Biblioteca Universității  Politehnica din București 
 16. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 17. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara 
 18. Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti 
 19. Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” Alba 
 20. Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad 
 21. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău 
 22. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor 
 23. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud 
 24. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov 
 25. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila 
 26. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău 
 27. Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu” Călărași 
 28. Biblioteca Judeteana  “Octavian Goga” Cluj 
 29. Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița 
 30. Biblioteca Judeţeană Dolj ”Alexandru şi Aristia Aman” 
 31. Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman 
 32. Biblioteca Județeană “I. A. Basarabescu” Giurgiu 
 33. Biblioteca Judeţeană “ŞT. BĂNULESCU” Ialomița 
 34. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iași 
 35. Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Piatra Neamț 
 36. Biblioteca Județeană Satu Mare 
 37. Biblioteca Județeană “Astra” Sibiu 
 38. Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timiș 
 39. Biblioteca Județeană “Antim Ivireanu”  Vâlcea 

Author: Editura Științifică LUMEN