Stresul organizational. Implicatii manageriale – Irina BARBU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 8 Barbu

STRESUL ORGANIZATIONAL. IMPLICATII MANAGERIALE

Irina BARBU

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit       

 PAGINI: 359         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-499-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, emag.ro, elefant.ro, okazii.ro, ujmag.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cresterea semnificativa a numarului bolilor legate de stres, a determinat la nivel mondial, o concentrare a cercetarilor specialistilor din mai multe domenii de activitate, cu privire la reglementarea prevenirii si reducerii stresului perceput la locul de munca. Fiind un fenomen organizational contemporan, amploarea literaturii si cercetarilor ce exploreaza stresul, a cunoscut o crestere considerabila in ultimii ani.

Stresul organizational este un termen folosit mai mult ca o expresie idiomatica, poate chiar “tabu” in Romania. Insa stresul organizational este o problema de actualitate, imperios a fi luata in considerare in cercetarea stiintifica. Managerii nu il iau in calcul sau il evita in mod sistematic din cauza mai multor factori, explorati in cuprinsul cartii. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • psihologie sociala
  • psihologia dezvoltarii
  • managementul stresului
  • predictori de stres

CUPRINS


LISTA ABREVIERILOR (p. 4)

INTRODUCERE (pp. 5-11)

CAPITOLUL I (pp. 12-34) – Stresul, concept operațional cu valoare interdisciplinară

Conceptul de stres – evoluții teoretice și contribuții fundamentale; Abordarea multidisciplinară a conceptului de stres; Abordarea sociologică; Abordări multidisciplinare moderne; Copingul sau strategiile de adaptare la stres.

CAPITOLUL II (pp. 35-87) – Stresul organizațional și implicații manageriale

Stresul organizațional – delimitări conceptuale; Teorii ale stresului organizațional; Surse ale stresului organizațional în perioada actuală; Predictori de stres nivel macro; Predictori de stres – nivel micro; Factorii de risc psihosociali conform standardelor HSE; Consecințele stresului organizațional asupra sănătății angajaților; Impactul stresului asupra forței de muncă și a productivității; Managementul stresului organizațional.

CAPITOLUL III (pp. 88-113) – Identificarea și analiza multifactorială a predictorilor de stres actuali în învățământul superior european și în România

Identificarea predictorilor de stres în învățământul superior european; Predictori de stres în învățământul superior public din România.

CAPITOLUL IV (pp. 114-246) – Cercetare empirică privind predictorii de stres organizațional în instituțiile de învățământ superior public din România

Contextul și motivația cercetării; Specificul metodologic al cercetării; Obiectivele cercetării; Formularea ipotezelor cercetării; Descrierea metodei de cercetare; Dificultăți și limite ale cercetării; Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării; Concluzii.

CAPITOLUL V (pp. 247-264) – Fundamentarea oportunității introducerii misiunilor de audit al stresului organizațional în activitatea de audit desfășurată în cadrul instituțiilor de învățământ superior public din România

Cadrul legislativ; Nota de fundamentare privind oportunitatea introducerii misiunilor de audit al stresului organizațional în învățământul superior public din România; Derularea misiunii de audit al stresului organizațional.

CONCLUZII FINALE (pp. 265-269)

BIBLIOGRAFIE (pp. 270-289)

ANEXE (pp. 290-357)

Anexa 1 – Chestionar de evaluare a stresului organizational în instituțiile de învățământ superior public din România; Anexa 2.


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


Biblioteci universitare:

Biblioteci judetene:

Author: Editura Științifică LUMEN