Adela SERBAN

Adela SERBAN este Cercetător Științific Gradul III la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Este membru şi cercetător fondator al Laboratorului de cercetare Teorie socială şi istoria sociologiei în cadrul căruia studiază aspecte privind structura şi morfologia comunitară. În trecut a fost Lector Asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din București și din 2006 deține titlul de Doctor în Sociologie acordat de Universitatea din București. Principalele sale domenii de interes include dezvoltarea și structura comunitară, analiza politicilor publice și sociologia analitică. A publicat studii pe aceste teme aplicate în contenxtul social al României, reliefând inechitățile social-economice.

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: