Dan PELE

Dan PELE este Profesor Universitar Doctor la Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Statistică și Econometrie, susținând cursuri și seminarii la următoarele materii: Statistică, Econometrie, Serii de timp, Statistica piețelor financiare și Modelarea piețelor financiare. Este Conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Cibernetică și Statistică Economică, Academia de Studii Economice din București. Deține funcția de Cercetător în cadrul European Cooperation in Science and Technology și de membru reprezentativ al României la European Courses in Advanced Statistics. Anterior a ocupat funcția de Consultant al Băncii Mondiale și al Băncii Europene de Investiții ca Expert Statistician. Din 2019 deține Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Cibernetică și Statistică.

Vezi CV

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: