Valentina VASILE

Vasile, Valentina – Institute of National Economy, Bucharest, Romania

Este Cercetător Științific Gradul I în cadrul Institutului de Economie Naţională, desfășurând activitate de cercetare în macroeconomie, microeconomie, resurse umane și politici sociale. Este Prefesor Asociat la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București și Îndrumător de Doctorat în cadrul Academiei Române, domeniul economie. A obținut titlul de Doctor în Economie în 2000 în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice. A participat la numeroase proiecte naționale și internaționale în calitate de expert național în proiecte de cercetare, elaborând rapoartele studiilor pe teme de economie. A publicat materiale în multiple reviste de profil.

CV si lista publicatiilor stiintifice

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: