Adina MIHAILESCU

Adina MIHAILESCU  este Cercetător Științific Gradul II la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. A absolvit Facultatea de Cibernetică, Informatică și Statistică Economică în cadrul Academiei de Studii Economice din București și a obținut titlul de Doctor în 2000 cu lucrarea „Costurile sociale în evoluţia României spre economia de piaţă”. Principalele sale domenii de interes includ standardul de viață, minimul de trai decent, costurile sociale, veniturile şi consumul populaţiei, condiţiile de viaţă ale familiilor cu copii, mobbing-ul, inegalitățile sociale, sărăcia și politicile sociale. Este autoarea a numeroase studii pe aceste teme în publicații naționale și internaționale.

Vezi CV

Vezi lista publicatiilor stiintifice

A publicat la Editura Lumen: