Madalina Ecaterina POPESCU

Madalina Ecaterina POPESCU este Profesor Univ. Dr. la Academia de Studii Economice București și Cercetător Științific Gradul I la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Deține titlul de Doctor în Economie, specializarea Cibernetică și Statistică Economică, precum și titlul de Cercetător postdoctoral în cadrul Programului EXCELIS. În 2019 a obținut Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Cibernetică și Statistică. Principalele domenii de cercetare includ analiza pieței muncii în România, analiza impactului măsurilor de ocupare activă asupra pieței muncii și analizei impactului salariului minim asupra distribuției veniturilor, ocupării și sărăciei în muncă. A coordonat volume pe teme economice și a publicat numeroase articole științifice în reviste de prestigiu.

CV si lista publicatiilor stiintifice

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: