Teoria fericirii in asistenta sociala. De la managementul ingrijirii la managementul fericirii – Petru STEFAROI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 76 Stefaroi

TEORIA FERICIRII IN ASISTENTA SOCIALA. DE LA MANAGEMENTUL INGRIJIRII LA MANAGEMENTUL FERICIRII

Petru STEFAROI

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 190         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-131-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Elefant.ro, Libraria virtuala LUMEN, Teamdeals.ro, Librariaeminescu.rookazii.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it,  amazon.de, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.ae, abebooks.com, Elefant.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cartea de faţă reuneşte aspecte din trei mari domenii socio-umane: asistenţa socială, management şi psihologie. Această din urmă componentă o vom aborda, cu precădere, în acest cuvânt înainte deoarece pe parcursul lucrării vom prezenta o serie de paradigme, concepte şi teorii cu privire la ontogeneza şi rolul sufletului, respectiv onto-formaţiunii fericirii în construcţia / funcţionarea personalităţii şi eficientizarea serviciilor de asistenţa socială, greu de înţeles fără o cunoaştere o „originii” lor paradigmatice. Este vorba despre teoria/ipoteza, pe care noi am numit-o, experimental, onto-personologie genetică, la care lucrăm de aproximativ zece ani. Documentul de faţă este una dintre aplicaţiile acestei teorii (cel mai vast şi mai complex). Alte aplicaţii, care vor putea fi publicate ulterior, sunt: Psihologia sufletului; Teorie şi aplicaţii; Psihologia fericirii autentice; Teorie şi aplicaţi; Evaluarea psihologic-spirituală a personalului. (Autorul)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • teoria fericirii
  • managementul ingrijirii
  • managementul fericirii

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 11-16)

ARGUMENT (pp. 17-20)

SECŢIUNEA I (pp. 21-36) – Asistenţa socială şi problema fericirii

Asistenţa socială: fundamente teoretice; Sfera de probleme şi clienţi ai serviciilor de asistenţă socială; Sfera de servicii şi instituţii din domeniul asistenţei sociale.

SECŢIUNEA II (pp. 37-56) – Sistemul client şi nevoia de fericire

Sistemul client – de la abordarea socio-instituţională la abordarea motivaţional-psihologică; Perspectiva psihologic – subiectivă (calitativă) contra celei biologic – sociale (cantitative) a motivaţiei în asistenţa socială; Nevoia de fericire a clientului serviciilor de asistenţă socială.

SECŢIUNEA III (pp. 57-74) – De la managementul îngrijirii la managementul fericirii în asistenţa socială

Managementul resurselor umane; Managementul social; Specificul managementului în asistenţa socială. Necesitatea unui management al fericirii în instituţiile de asistenţă socială.

SECŢIUNEA IV (pp. 75-112) – Teoria fericirii. Sufletul şi formaţiunea fericirii – fundamente ontologice şi psihologice ale fericirii autentice

Necesitatea şi premisele ştiinţifice ale unei noi teorii. Teoria fericirii în asistenţa socială; Psihologia sufletului. Balanţa afectivă – cadru onto – subiectiv de constituire a sufletului; Sufletul – fundament psihologic-personal al fericirii autentice; Celălalt, mediul, habitatul domestic ca surse generice ale formării sufletului; Instituirea sufletului ca formaţiune psihologică autonomă şi structură de personalitate; Suflet şi dezvoltare personală; Iubirea, ataşamentul, empatia; Formaţiunea fericirii – produs al organizării ontogenetice a trăirilor pozitive proiective şi al formării sufletului; Idealizarea onto-proiectivă şi constituirea formaţiunilor psihologicproiective – cadru de constituire a formaţiunii fericirii şi dezvoltării personale; Constituirea formaţiunii fericirii ca produs şi sursă a dezvoltării personale.

SECŢIUNEA V (pp. 113-128) – Tulburări de constituire/funcţionare a sufletului şi a formaţiunii fericirii. Efecte asupra dezvoltării psihice şi vieţii sociale

Tulburări de formare a sufletului ca efect al climatului socio – uman şi organizaţional vicios; Hiperdezvoltarea formaţiunii fobic-depresive – efect al tulburărilor de constituire a sufletului şi formaţiunii fericirii; Tulburări de dezvoltare psihică, de formare a personalităţii şi a capacităţii de adaptare/integrare socială autonomă.

SECŢIUNEA VI (pp. 129-150) – Teoria fericirii şi problema fericirii pentru diferite categorii de clienţi ai serviciilor de asistenţă socială

Fericire, eficienţă personală şi integrare socială; Valorificarea formativă şi integrativ-proiectivă a emoţiilor pozitive şi fericirii; Balanţa fericirii şi evaluarea/rezolvarea problemei clientului.

SECŢIUNEA VII (pp. 151-172) – Managementul empatic-uman. Paradigme şi soluţii practice ale unui management al fericirii în instituţiile de asistenţă socială

„Umanizarea” strategiilor manageriale; De la administrare şi comandă la managementul inteligent şi empatic al sufletelor; Instituirea unui climat organizaţional de tip familial; De la stilul şi personalitatea autoritară la personalitatea empatic-umană a managerului şi personalului.

SECŢIUNEA VIII (pp. 173-182) – Aplicaţii ale teoriei fericirii în alte domenii

Evaluarea şi eficientizarea personalului; Educaţie şi psihoterapie.

CONCLUZII (pp. 183-186)

BIBLIOGRAFIE (pp. 187-188)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

PONEA, SIMONA. (2009). Fericirea in domeniul social – Recenzie la volumul „Teoria fericirii in asistenta sociala. De la managementul ingrijirii la managementul fericirii” – autor Petru Stefaroi, publicat la Editura Științifică Lumen din Iasi.

Autorul Petru Ştefăroiu, prin volumul „Teoria fericirii în asistenţa socială”, publicat la Editura Științifică Lumen din Iaşi, vede fericirea asemenea „unui efect psihologic (cognitiv, subiect) al unor atribuiri şi metafore, subliniind rolul constructiv al emoţiilor pozitive şi a voinţei”. Totodată autorul evidenţiază legătura ce există între drepturile omului, standardele de calitate din asistenţa socială şi noua teorie socială – „teoria fericirii”, considerând că procesul de „căutare a fericirii este consecutiv experienţelor pozitive, erotice, estetice, sociale sau familiale.

VEZI PDF


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


ANTONIO SANDU – PUBLICAREA STIINTIFICA IN ASISTENTA SOCIALA

Prelegere sustinuta de Prof. Dr. Antonio Sandu in cadrul primei Editii a Scolii de Vara in Asistenta Sociala – Iasi, Manastirea Hadambu, 31 august – 1 septembrie 2018, organizatori: CNASR – sucursala teritoriala Iasi, Facultatea de Teologie – Asistenta Sociala Al. I . Cuza Iasi , parteneri: Editura Științifică Lumen Autorul opineaza ca asistenta sociala ca profesiune trans-disciplinara ar trebui sa fie inteleasa intr-o noua cheie epistemologica….


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


PETRU ȘTEFĂROI este doctor în Filosofie al Facultății de Filosofie și Științe Socio-Politice din cadrul Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lucrează la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, oferind și servicii de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. Are o bogată experiență ca psiholog, concretizată în numeroase materiale publicate pe subiecte din sfera socio-umană.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN