Petru STEFAROI

Petru STEFAROI  – are o bogată experiență profesională în domeniul educației speciale și al asistenței sociale ocupând pe parcursul carierei posturi/ funcții precum psiholog, profesor, psihopedagog, șef serviciu și director executiv adjunct (social) al la Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Concomitent cu activitatea profesională desfășoară și o susținută activitate de studiu și cercetare științifică concretizată în numeroase articole și cărți publicate pe subiecte din sfera socio-umană, cu precădere din aria psihologiei/ personologiei și a asistenței sociale. În domeniul psihologiei/ personologiei direcția centrală de cercetare și publicare este îndreptată, printr-un proiect personal, spre elaborarea unei teorii umaniste ontologico-personologice a ființei umane și comportamentului uman, propunând o alternativă la modelul reducționist-psihologist și cel bio-neuro-cibernetic dezumanizant, dominante în  prezent, iar în domeniul asistenței sociale activitățile de cercetare și publicare sunt orientate, inclusiv printr-un proiect de cercetare doctorală, spre elaborarea unei teorii/ metodologii umaniste pro-active, multinivelare, complexe și multidisciplinare a asistenței sociale, vizând depășirea modelului actual de asistență socială  pasiv, sociologist-asistențial  din spațiul românesc contemporan. In aria largă a acestui proiect Petru Ștefăroi a publicat o serie de lucrări care aduc în atenție și promovează conceptul de asistență socială umanistă (chiar de înainte de apariția lucrării cu acest titlu –  Humanistic Social Work, 2010, de Malcolm Payne) aducând, pentru prima dată, în literatura românească și universală, alături de celelalte teorii din asistența socială – teoria atașamentului, teoria îngrijirii, teoriile psihodinamice, teoriile dezvoltării personale etc. – și teoria fericirii, prin volumul Teoria fericirii în asistența socială.

A publicat la Editura Lumen: