Dezvoltarea comunitatilor etno-culturale. Integrare europeana si interculturalitate – Vasile MIFTODE, Daniela NACU, Stefan COJOCARU, Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Miftode Dezvoltarea comunitatilor

DEZVOLTAREA COMUNITATILOR ETNO-CULTURALE. INTEGRARE EUROPEANA SI INTERCULTURALITATE

Vasile MIFTODE, Daniela NACU, Stefan COJOCARU, Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 128          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-73-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Elefant.ro, Librarie.net, Targulcartii.ro, Karte.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Elefant.md, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul prezinta aspecte teoretice si metodologice cu privire la protectia minoritatilor nationale, considerand dezvoltarea comunitara si dezvoltarea durabila ca principal factor de realizare a unei protectii eficiente a grupurilor minoritare. (Autorii)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • studii europene
  • comunitati etno-culturale
  • integrare europeana
  • multiculturalitate

CUPRINS:


CAPITOLUL I. (pp. 9-46) – Minoritățile etnice între vulnerabilitate și responsabilitate socială
Minorităţi etnice, lingvistice şi religioase; Violenţa inter-etnică şi progresul valorilor şi al drepturilor naţionale; Care este soluţia acceptabilă atât pentru majoritari, cât şi pentru minoritari?; Protecţie etnică şi manipulare demografică; Analiză de caz: China; Cazul Africii de Sud; Cazul Israelului; Cazul Belgiei; Protecţia tehnologică a limbilor minoritare; Dinamica şi diversitatea minorităţilor; Ce este o minoritate?; De la starea de minoritar la „starea de minorat“.
CAPITOLUL II. (pp. 47-60) – Automarginalizare și vulnerabilitate socială
Perspective teoretice; Marginalizare și excludere.
CAPITOLUL III. (pp. 61-74) – Evoluția normelor internaționale în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale
Ideea drepturilor colective la liga naţiunilor; Comunitate etnică – minoritate etnică-clarificări conceptuale; Sistemul universal şi sistemele regionale de protecţie a drepturilor minorităţilor etnice; Sinteza discuţiilor atelierului de lucru „Strategii de combatere a marginalizării pe criterii etnice”.
CAPITOLUL IV. (pp. 75-84) – Focus Grupul – Tehnică utilizată în cercetarea comunităților etnice
Conceptul de comunitate; De ce focus grupul pentru cercetarea comunităților; Organizarea practică a focus-grupului.
CAPITOLUL V. (pp. 85-92) – Planificarea socială. Modalități de construire a schimbării sociale
Tipuri de planificări sociale; Schimbarea și dezvoltarea socială.
CAPITOLUL VI. (pp. 93-124) – Teoria și metoda rețelelor sociale
Elemente pentru o teorie a reţelelor sociale; Paradigma “analizei de reţea”; Forme şi “imagini” ale reţelelor sociale; Limitele reţelei sau ale configuraţiei “sistemului de reţele”; Tipologia şi formele sociale; Reţele de intervenţie în funcţie de “lansarea cererii de ajutor”; Forme de intervenţie; Comunitatea umană. Intervenţie şi reţele sociale.
CAPITOLUL VII. (pp. 125-133) – Managementul prin proiecte. Strategii de viitor pentru dezvoltarea comunităților
Proiect de intervenție, program, propunere de finanțare.
CAPITOLUL VIII. (pp. 135-137) – Exemplu de proiect. Strategii de promovare a diversității
BIBLIOGRAFIE (pp. 138-149)

Author: Editura Științifică LUMEN