Dezvoltarea comunitatilor etno-culturale. Integrare europeana si interculturalitate – Vasile MIFTODE, Daniela NACU, Stefan COJOCARU, Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Miftode Dezvoltarea comunitatilor

DEZVOLTAREA COMUNITATILOR ETNO-CULTURALE. INTEGRARE EUROPEANA SI INTERCULTURALITATE

Vasile MIFTODE, Daniela NACU, Stefan COJOCARU, Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 128         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-73-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.roLibraria virtuala LUMENElefant.roLibrarie.netTargulcartii.roKarte.ro, okazii.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Elefant.mdMesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul prezinta aspecte teoretice si metodologice cu privire la protectia minoritatilor nationale, considerand dezvoltarea comunitara si dezvoltarea durabila ca principal factor de realizare a unei protectii eficiente a grupurilor minoritare. (Autorii)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • studii europene
  • comunitati etno-culturale
  • integrare europeana
  • multiculturalitate

CUPRINS:


CAPITOLUL I. (pp. 9-46) – Minoritățile etnice între vulnerabilitate și responsabilitate socială
Minorităţi etnice, lingvistice şi religioase; Violenţa inter-etnică şi progresul valorilor şi al drepturilor naţionale; Care este soluţia acceptabilă atât pentru majoritari, cât şi pentru minoritari?; Protecţie etnică şi manipulare demografică; Analiză de caz: China; Cazul Africii de Sud; Cazul Israelului; Cazul Belgiei; Protecţia tehnologică a limbilor minoritare; Dinamica şi diversitatea minorităţilor; Ce este o minoritate?; De la starea de minoritar la „starea de minorat“.
CAPITOLUL II. (pp. 47-60) – Automarginalizare și vulnerabilitate socială
Perspective teoretice; Marginalizare și excludere.
CAPITOLUL III. (pp. 61-74) – Evoluția normelor internaționale în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale
Ideea drepturilor colective la liga naţiunilor; Comunitate etnică – minoritate etnică-clarificări conceptuale; Sistemul universal şi sistemele regionale de protecţie a drepturilor minorităţilor etnice; Sinteza discuţiilor atelierului de lucru „Strategii de combatere a marginalizării pe criterii etnice”.
CAPITOLUL IV. (pp. 75-84) – Focus Grupul – Tehnică utilizată în cercetarea comunităților etnice
Conceptul de comunitate; De ce focus grupul pentru cercetarea comunităților; Organizarea practică a focus-grupului.
CAPITOLUL V. (pp. 85-92) – Planificarea socială. Modalități de construire a schimbării sociale
Tipuri de planificări sociale; Schimbarea și dezvoltarea socială.
CAPITOLUL VI. (pp. 93-124) – Teoria și metoda rețelelor sociale
Elemente pentru o teorie a reţelelor sociale; Paradigma “analizei de reţea”; Forme şi “imagini” ale reţelelor sociale; Limitele reţelei sau ale configuraţiei “sistemului de reţele”; Tipologia şi formele sociale; Reţele de intervenţie în funcţie de “lansarea cererii de ajutor”; Forme de intervenţie; Comunitatea umană. Intervenţie şi reţele sociale.
CAPITOLUL VII. (pp. 125-133) – Managementul prin proiecte. Strategii de viitor pentru dezvoltarea comunităților
Proiect de intervenție, program, propunere de finanțare.
CAPITOLUL VIII. (pp. 135-137) – Exemplu de proiect. Strategii de promovare a diversității
BIBLIOGRAFIE (pp. 138-149)


DESPRE AUTORI


VASILE MIFTODE este Prof. Univ. Dr. și a fost șeful Catedrei de Sociologie la  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Contribuția sa majoră o reprezintă modernizarea sociologiei și instituționalizarea asistenței sociale, precum și coordonarea acestui domeniu din postura de Șef de Catedră în perioada 1990-2007.

Vezi detalii

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Daniela COJOCARU este Conferențiar Univ. Dr. la Facultatea de Filosofie și Științe Sociale din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, predând următoarele materii: Sociologia familiei, Metodologia cercetării sociale, Sociologia copilăriei, Metode calitative de cercetare a copilăriei şi parentalităţii și Strategii de cercetare utilizate în planificarea socială. În 2008 a obțitul titlul de Doctor în Sociologie magna cum laude la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, susținând teza intitulată Familia și fenomene familiale în societatea românească”. A publicat numeroase materiale în reviste și volume de specialitate („Revista Română de Bioetică”, „Revista de Cercetare și Intervenție Socială”, „Journal for the Study of Religions & Ideologies”, „Social Research Report”).

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN