Daniela COJOCARU

Daniela COJOCARU este Conferențiar Univ. Dr. la Facultatea de Filosofie și Științe Sociale din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, predând următoarele materii: Sociologia familiei, Metodologia cercetării sociale, Sociologia copilăriei, Metode calitative de cercetare a copilăriei şi parentalităţii și Strategii de cercetare utilizate în planificarea socială. În 2008 a obțitul titlul de Doctor în Sociologie magna cum laude la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, susținând teza intitulată Familia și fenomene familiale în societatea românească”. A publicat numeroase materiale în reviste și volume de specialitate („Revista Română de Bioetică”, „Revista de Cercetare și Intervenție Socială”, „Journal for the Study of Religions & Ideologies”, „Social Research Report”).

CV si lista publicatiilor stiintifice

A publicat la Editura Lumen: