Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Antonio SANDU 683x1024 1PAGINA DE AUTOR


Antonio Sandu. Prof. Univ. Dr. Cadru didactic titular în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, cercetator coordonator in cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Principalele sale domenii de interes includ etica, bioetica, asistența socială și filozofia socială. Contribuțiile originale ale activităților științifice ale prof. univ. dr. Antonio Sandu pornesc de la construcția socială a realității și construcționismul social, văzute dintr-o perspectivă semiologică. Autorul analizează construcția socială a realității, dezvoltând propria sa versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma construcționistă și teoria acțiunii comunicative. Este autorul cărții: Construcția socială a realității ca acțiune comunicativă, publicată la Cambridge Scholar Publishing (2016), precum și a „Practicii de asistență socială: tehnici de cercetare și modele de intervenție: de la rezolvarea problemelor la anchetă apreciativă”, „Etică apreciativă”: O versiune construcționistă a eticii ”și„ Epistemologia social-construcționistă: o viziune transmodernă ”, toate trei publicate de Lap Lambert între 2012 și 2013. De asemenea, a scris mai mult de 20 de volume în limba română și engleză in domeniile filosofiei, sociologiei, sociologiei juridice, eticii, bioeticii.


LUCRARI PUBLICATE LA EDITURA LUMEN

Unic autor |

 • SANDU, Antonio. (2020). Bioetica în criză sau criza bioeticii?, Editura LUMEN, Iasi, Romania
 • SANDU, Antonio (2017). Construcţia socială a profesiei de consilier de probaţiune. Iaşi, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2017). O etică centrată pe valori în sfera publică. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2016). Elemente de sociologie pentru administrația publică. Ediția a –II-a. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2016). Introducere în sociologie. Ediția a –II-a. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2015). Etică și practică socială. Ediția a –II-a. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2013). Asistenţa socială aplicată. Tehnici de cercetare şi modele de intervenţie. Iași, România: Editura Lumen, Iaşi, p. 236.
 • SANDU, Antonio (2010). Tehnici de asistenţă socială. Editura Lumen, Iasi,
 • SANDU, Antonio, (2005). Tehnici aplicate în asistența socială. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2002). Asistența și intervenție socială. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2010). Filosofie Socială. Iaşi, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2012). Etică şi deontologie profesională. Iaşi, România: Editura Lumen, p. 264.
 • SANDU, Antonio (2009). Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate. Iași, România: Editura Lumen, p. 220
 • SANDU, Antonio (2009). Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice: comunitatea italiană. Iași, România: Editura Lumen, p. 200
 • SANDU, Antonio (2009). Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (2004). Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din România. Iași, România: Editura Lumen, p. 168.

In coautarat/coordonator

 • SANDU, Antonio, & Unguru, E. (2016). Medierea și probațiunea. Practici sociale restaurative. Ediția a –II-a. Iași, România: Editura Lumen.
 • Ponea, S., & SANDU, Antonio (2011). Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate socială colaborativă. Iași, România: Editura Lumen, p. 220.
 • SANDU, Antonio, Ponea, S., Bradu, O., & Vlasa, B. (2011). Formare de Formatori. Modele operaţionale. Iași, România: Editura Lumen, p. 230.
 • SANDU, Antonio, Ponea, S., & Bradu, O. (2011). Manager de Proiect. Modele operaţionale, Iaşi, România: Editura Lumen, Iaşi, p. 219
 • SANDU, Antonio (coord.), (2019). Consilierea filosofică apreciativă. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio, Ciulei, T. (eds.), (2018). Rethinking Social Action. Core Values in Practice. RSACVP 2018. Iași, România: Editura Lumen
 • Ignătescu, C., SANDU, Antonio, & Ciulei, T. (eds.), (2017). Rethinking Social Action. Core Values in Practice. Iasi, Romania: Editura Lumen, & London, UK: Lumen Publishing House.
 • SANDU, Antonio, Frunza, A., Ciulei, T., & Gorghiu, L. (2016). Multidimensional Education and Professional Development
 • SANDU, Antonio (coord.), (2015). Seminarii de sociologie juridică. Microcercetări. Iași, România: Editura Lumen.
 • SANDU, Antonio (coord.), (2014). Seminarii de etică și sociologie. Iași, România: Editura Lumen, p. 200.
 • SANDU, Antonio (2010). Seminarii apreciative. Iași, România: Editura Lumen, p. 144.
 •  SANDU, Antonio (2005). Cercetări multidimensionale în științele umaniste. Iași, România: Editura Lumen.

Vezi CVVezi lista de lucrari