Tehnici afirmativ-apreciative in dezvoltarea organizationala. O socio-pedagogie a succesului – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 63 Sandu

TEHNICI AFIRMATIV-APRECIATIVE IN DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALA. O SOCIO-PEDAGOGIE A SUCCESULUI

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 139         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-141-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Elefant.ro, Libraria virtuala LUMEN, Teamdeals.ro, Librariamea.netokazii.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Elefant.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Prezentul volum constituie suportul informaţional pentru Cursul: Metode apreciative în Dezvoltarea Organizaţională susţinut în cadrul Masteratului de Supervizare şi Planificare Socială, anul I, semestrul al II – lea la Universitatea Al. I Cuza Iaşi. Volumul „Tehnici afirmativ – apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului”, publicată de Antonio Sandu, prezintă un model de dezvoltare organizaţională dintr-o perspectivă inedită centrată pe succes şi aprecierea pozitivului, şi anume modelul anchetei apreciative aşa cum a fost el propus de Cooperrider şi Bushe. Integrând ancheta apreciativă într-un context cultural dominat de trecerea de la post la transmodernism, autorul demonstrează originea acesteia în psihoterapia centrată pe client, propusă de Carl Rogers, sociologiile construcţioniste, mai ales cele în versiunea lui Burr, în noile curente psihoreligioase inspirate de New Age, şi în tehnicile programării neurolingvistice aşa cum au fost ele formulate de către Bandler şi Grinder. Modul de abordare a acestei problematici oferă o dublă perspectivă prin raportare atât la domeniul social cât şi la domeniul istoric şi cultural. (Autorul)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • dezvoltare organizationala
  • socio-pedagoie

CUPRINS


PREFAŢĂ (pp. 7-8)

CAPITOLUL I (pp. 9-14) – Cadre istorice şi culturale ale paradigmei afirmativ-apreciative

Postmodernitatea: deconstrucţie şi limbaj; Deconstructivism şi postmodernitate.

CAPITOLUL II (pp. 15-22) – Construcţionismul social – negocierea semnificaţiilor

CAPITOLUL III (pp. 23-28) – „New-Age” sau despre actuala „revrăjire a lumii”

CAPITOLUL IV (pp. 29-40) – Cercetarea acţiune. De la cercetare la schimbarea socială

Analiză instituţională prin Cercetare Acţiune – model de cercetare.

CAPITOLUL V (pp. 41-48) – Fundamente existenţialist – umaniste ale abordării centrate pe succes

Centrarea pe problemă. Dimensiunea intervenţiei existenţialist umaniste.

CAPITOLUL VI (pp. 49-54) – Programarea Neuro-Lingvistică –Realitate şi semnificare

CAPITOLUL VII (pp. 55-60) – Ancheta apreciativă în dezvoltarea organizaţională

Ancheta apreciativă – clarificări conceptuale.

CAPITOLUL VIII (pp. 61-66) – Elementele analizei instituţionale prin ancheta apreciativă

CAPITOLUL IX (pp. 67-70) – Cei 4D ai Anchetei Apreciative

CAPITOLUL X (pp. 71-78) – Interviul apreciativ

Profilul inteligenţei apreciative organizaţionale.

CAPITOLUL XI (pp. 79-82) – Inteligenţa apreciativă şi metoda poveştilor de succes

Inteligenţa apreciativă; Metoda poveştilor de succes.

CAPITOLUL XII (pp. 83-86) – O evaluare critică a metodelor apreciative

CAPITOLUL XIII (pp. 87-96) – Dimensiunea eticii afirmative

CAPITOLUL XIV (pp. 97-118) – Tehnici de programare neuro-lingvistică în consilierea apreciativă dintr-o perspectivă socio-pedagogică

Fazele procesului de consiliere apreciativă; Încurajarea acţiunii pozitive; Pregătirea specifică şi competentă pentru consiliere şi abilităţi în relaţiile interpersonale sunt calităţile necesare unui consilier eficient; Reguli ale eficienţei procesului de consiliere apreciativă; Climatul procesului de consiliere apreciativă.

ANEXE (pp. 119-132)

Anexa 1. Metodele afirmativ- apreciative şi educaţia nonformală; Model Operaţional; Conţinutul teoretic al trainingului pe unităţi de învăţare; Anexa 2. Pedagogia apreciativă.

BIBLIOGRAFIE (pp. 133-138)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDUeste cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN