EVOLUŢIA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT DIN PERSPECTIVA CURSULUI VIEŢII

60,00 lei

4 în stoc

Categorie:

Descriere

EVOLUŢIA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT DIN PERSPECTIVA CURSULUI VIEŢII

Ioana TOMA

LUMEN – Copyright © 2023 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit    PAGINI: 470 LIMBA: Română

ISBN:978-973-166-629-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.roDomenii de interes:

  • psihologia dezvoltării
  • sociologie

CUPRINS

PREFAȚĂ

  1. INTRODUCERE

1.1. Descrierea problemei

1.2. Consideraţii deontologice ale studiului

1.3. Limitări ale studiului

1.4. Structura lucrării

 II . ASPECTE TEORETICE ALE PERSPECTIVEI SOCIOLOGICE  A CURSULUI VIEŢII

2.1. Apariţia şi evoluţia paradigmei sociologice a cursului vieţii

2.2. Principii specifice ale paradigmei sociologice a cursului vieţii

2.3. Concepte utilizate în paradigma sociologică a cursului vieţii

2.4. Implicaţiile perspectivei cursului vieţii asupra comportamentului delincvent

2.5. Implicaţiile desistării aupra cursului vieţii delincvenţilor din probaţiune

III. TEORII REFERITOARE LA CAUZELE DELINCVENŢEI

3.1. Abordarea sociologică în analiza fenomenului delincvenţei

3.1.1. Teoria dezorganizării sociale

3.1.2. Teoria asocierii diferenţiale

3.1.3. Teoria învăţării sociale

3.1.4. Teoria controlului social

3.1.5. Teoria ecologică a factorilor de risc

3.1.6. Teoria alegerii raţionale

3.1.7. Teoria activităţilor de rutină

3.2. Comportamentul delincvent în viziunea teoriilor dezvoltării

3.2.1. Teoria auto-controlului

3.2.2. Teoria integrată a controlului social

3.2.3. Teoria schimbului coercitiv

3.2.4. Teoria grupurilor de delincvenţi

3.2.5. Teoria interacţionistă

3.2.6. Teoria „vârstei diferenţiate”

3.2.7. Teoria potenţialului – antisocial

  1. 3. Concluzii

 

  1. PROBAŢIUNEA

4.1. Probaţiunea ca obiect al cercetării sociologice

4.1.1. Cadrul conceptual istoric-valoric  al probaţiunii

4.1.2. Probaţiunea în România

4.1.3. Delincvenţii juvenili în structuri legislative

4.1.4. Răspunderea penală în populaţia  de minori

4.1.5. Studii privind evaluarea rezultatului probaţiunii

4.1.6. Factori predictori privind modalitatea de ieşire din sistemul de probaţiune (succes – eşec)

  1. 2. Factori de risc în circumscrierea comportamentului delincvenților juvenili

4.2.1. Tipuri de factori de risc

4.2.1.1. Educaţia şi anturajul delincvenţial

4.2.1.2. Familia – predictor al comportamentului delincvent

4.2.1.3. Implicaţii ale separării/divorţului asupra comportamentului delincvent

4.2.1.4. Încarcerarea părinţilor şi riscul de delincvenţă pentru copii

  1. CERCETĂRI
  2. 1. Analiza evenimentelor biografice ca metodă în evaluarea rezultatului probaţiunii

5.1.1. Design-ul cercetării cantitative

5.1.2. Argumente ale demersului de cercetare

5.1.3. Scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării

5.1.4. Metode, instrumente şi tehnici de cercetare

5.1.5. Descrierea populaţiei investigate

5.1.6. Variabilele utilizate în cercetare

5.1.6.1. Variabila Dependentă

5.1.6.2. Variabilele Independente

5.1.7. Rezultatele cercetării

5.1.7.1. Analiza Univariată

5.1.7.2. Analiza bivariată

5.1.7.2.1. Volumul modalităţilor de ieşire  din Serviciul de Probaţiune

5.1.8. Analiza Cox

5.1.9. Concluziile cercetării cantitative

  1. 2. Impactul evenimentelor de viaţă asupra comportamentului delincvent în populaţia de minori şi tineri din probaţiune

5.2.1. Design-ul cercetării calitative

5.2.2. Caracteristicile lotului de subiecţi/Locul de desfăşurare al cercetării

5.2.3. Metode, tehnici şi instrumente de cercetare

5.2.4. Considerente generale în realizarea studiilor de caz

5.2.5. Prezentarea studiilor de caz

5.2.5.1. Studiu caz nr. 1 „De la Şoc la Schimbare”

5.2.5.2. Studiu de caz nr. 2. „De la înstrăinarea de părinţi la întemeierea propriei familii”

5.2.5.3. Studiu de caz nr. 3. „O şansă”

5.2.5.4. Studiu de caz nr. 4. „Neşansa”

5.2.5.5. Studiu de caz nr. 5. „O Reuşită aşteptată”

5.2.6. Concluziile cercetării calitative

CONCLUZII FINALE

 

Author: Editura Științifică LUMEN