Dreptul familiei. Legislație adnotată și legi speciale – Camelia IGNĂTESCU

71,61 lei

DREPTUL FAMILIEI. LEGISLAŢIE ADNOTATĂ ŞI LEGI SPECIALE
Camelia IGNĂTESCU

LUMEN – Copyright © 2014 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 448          LIMBA: Română

ISBN:  978-97

3 în stoc

Descriere

DREPTUL FAMILIEI. LEGISLAŢIE ADNOTATĂ ŞI LEGI SPECIALE

Camelia IGNĂTESCU

LUMEN – Copyright © 2014Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 448          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-372-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Volumul a fost conceput, pe de o parte, ca un comentariu teoretic și practic al normelor de dreptul familiei nou consacrate în Dreptul civil, iar pe de altă parte ca un instrument necesar tuturor categoriilor profesionale implicate în activități specifice, menite să pună în aplicare legislația în materie. Se explică cititorilor Cartea a II-a  – Despre familie – din Codul civil și se incearcă analiza conceptelor consacrate prin reglementările acesteia. Normele susmenționate au fost completate cu extrase din Codul de procedură civilă privind procedurile speciale ale divorțului și partajului, din Codul penal privind infracțiunile contra familiei, precum și din trei legi speciale, care reglementează aspecte de esență conexe temei alese. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • dreptul familiei
  • drept procesual civil
  • logodnă
  • rudenie
  • divorţ
  • adopţie
  • violenţă în familie
  • drept procesual penal
  • drept penal

CUPRINS


CODUL CIVIL (pp. 11-230) – Despre familie
Căsătoria; Rudenia; Autoritatea părintească.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (pp. 231-256) – Proceduri
Procedura divorţului; Procedura partajului judiciar.

CODUL PENAL (pp. 257-358) – Infracţiuni contra familiei publicat în M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009. LEGEA nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicată în M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004
Drepturile copilului; Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi; Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat; Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal; Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă; Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului; Licenţierea şi inspecţia serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi; Reguli speciale de procedură.

LEGEA NR. 273/2004 PRIVIND PROCEDURA ADOPȚIEI (pp. 359-412)
Condiţiile de fond ale adopţiei; Procedura adopţiei interne; Procedura adopţiei internaţionale; Efectele și încetarea adopţiei; Monitorizare şi activităţi postadopţie.

LEGEA NR. 217/2003 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE (pp. 413-420)
Instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie; Unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; Ordinul de protecţie; Finanţarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

ANEXĂ (pp. 421-447) 


EVENIMENTE


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen colectia juridica afis lansare colectie

Editura Științifică LUMEN are plăcerea de a anunţa lansarea Colecţiei JURIDICA, eveniment organizat în cadrul Târgului Internaţional de Carte, Artă şi Muzică ,,Primăvara cărţilor la Iaşi”, ediţia XXII. Data lansării colecţiei este 14 martie 2014, ora 15.00, în locaţia Palas Mall, Iaşi, zona Agora EX LIBRIS. În cea de a treia zi de târg, Editura Științifică LUMEN propune cititorilor săi să ia contact cu cărţile de excepţie publicate în cadrul Colecţiei JURIDICA, între care volumul Dreptul familiei. Legislație adnotată și legi speciale, scris de Camelia IGNĂTESCU.

Trecerea în revistă a volumelor considerate a fi cele mai importante ale colecţiei este un eveniment desfăşurat cu participarea Prof. univ. dr. Nadia ANIŢEI – Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR – Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Prof. univ. dr. Antonio SANDU – Director Editura Științifică LUMEN şi Cerc. III dr. Ana Frunză – Departament PR Editura Științifică LUMEN.

 

 


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza camelia ignatescuCONF. UNIV. DR. CAMELIA MARIA CEZARA IGNĂTESCU – Faţă de aria multidisciplinară a specializărilor predate, am ales să suţin un doctorat în Teoria Generală a Dreptului, sub îndrumarea reputatului mentor, d-nul prof. univ. dr. Mihai Gheorghe, membru al Şcolii doctorale a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. În anul 2010 am susţinut teza de doctorat „Abuzul de drept” dobândind titlul ştiinţific de Doctor în drept. Pe planul cercetării ştiinţifice am elaborat suporturi de curs şi articole conexe acestora. Recent, am publicat volumul Abuzul de drept (2013), cursul de Dreptul afacerilor partea I (Dreptul afacerilor. Raportul juridic de drept al afacerilor. Contractul – 2013), cursul de Teoria generală a dreptului (Lecţii de Teoria generală a dreptului – 2014) şi legislaţie de dreptul familiei adnotată (Dreptul familiei. Legislaţie adnotată şi legislaţie conexă – 2014). (Autobiografie)

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,8 kg

Author: Editura Științifică LUMEN