Drepturile minorului și răspunderea pentru faptele sale. În contextul european – fără discriminare – Daniel VASILE, Ionuț DASCĂLU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

30,00 lei

DREPTURILE MINORULUI ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTELE SALE. ÎN CONTEXTUL EUROPEAN – FĂRĂ DISCRIMINARE
Daniel VASILE & Ionuț Ciprian DASCĂLU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția JURIDICA

FORMAT:

5 în stoc

Descriere

DREPTURILE MINORULUI ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU FAPTELE SALE. ÎN CONTEXTUL EUROPEAN – FĂRĂ DISCRIMINARE

Daniel VASILE & Ionuț Ciprian DASCĂLU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 142           LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-136-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Publicarea  lucrării de față  urmărește acoperirea necesității minorului, aceea de a avea drepturi, indiferent de etnie, naționalitate, sex, vârstă, religie, boală, handicap și alte criterii. Pe lângă drepturi, minorul trebuie să aibă și obligații, pe care trebuie să le respecte indiferent de etnie, naționalitate, sex, vârstă, religie, boală, handicap și alte criterii. Convenția Europeană a Drepturilor Omului a dobândit aplicabilitate directă în dreptul intern în ceea ce privește drepturile minorului, astfel că devine o obligație pentru magistrați și avocați, dar și pentru cadrele didactice și pentru studenții facultăților cu profil juridic, pentru cercetători și pentru toți cei învestiți cu atribuții în administrarea legii, dar și pentru părinți, care trebuie să respecte demnitatea minorilor. (Autorii)


Domenii de interes:

  • drepturile omului
  • Convenția Europeană a Drepturilor Omului
  • dreptul la viață privată
  • dreptul la viață de familie
  • filiație
  • adopție
  • capacitate civilă
  • răspunderea minorului

CUPRINS

LISTĂ ABREVIERI (pp. 9-10)

PREFAŢĂ (pp. 11-12) 

Această publicație vizează protecția juridică a persoanei. Protecția juridică, în esență, presupune reglementarea raporturilor divergente și consacrarea drepturilor unei persoane, fără discriminare. ”Niciun om liber nu va fi închis sau nimicit în vreun fel fără a fi judecat în mod legal de egalii săi potrivit legilor țării” este o formulare în care se observă germenii dreptului la viață și la libertate, precum și elemente rudimentare ale dreptului la un proces echitabil, în principal a consacrării principiului legalității infracțiunii și pedepselor. (Autorii)

PARTEA I – CONSIDERAŢII GENERALE

CAPITOLUL I (pp. 13-17)

Ce este Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Principii CEDO.

CAPITOLUL II (pp. 18-20) 

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind minorii.

CAPITOLUL III (pp. 21-22) – Limitări ale drepturilor garantate de articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor  Omului

Sfera de aplicare a articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; Limite determinate de sfera de aplicare a articolului 8.

CAPITOLUL IV (pp. 23-30) – Filiaţia

Filiaţia maternă; Hotărârea CEDO din data de 13 iunie 1979.

CAPITOLUL V (pp. 31-41) –  Executarea sentinţelor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Caracterul obligaţiei statului de a se conforma hotărârilor CEDO; Determinarea conţinutului obligaţiunei de a executa hotărârile Curţii europene a Drepturilor Omului; Satisfacţia echitabilă; Măsurile individuale; Redeschiderea procedurii judiciare interne.

CAPITOLUL VI (pp. 42-44) – Natura obligaţiilor impuse statelor de articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Obligaţii negative; Obligaţii pozitive.

CAPITOLUL VII (pp. 45-53) – Respectarea dreptului la viaţă privată 

Dreptul la viaţă personală; Dreptul la nume; Identitatea unei persoane; Starea de graviditate a unei femei; Dreptul la integritatea fizică şi morală a persoanei.

CAPITOLUL VIII (pp. 54-57) – Respectarea dreptului la viaţă de familie

Relaţii de tipul celor de familie;  Încredinţarea copiilor

CAPITOLUL IX (pp. 58-60) – Adopţia

Drepturile garantate de Convenţie; Viaţa de familie în situaţia cuplurilor homosexuale; Încredinţarea copilului unor instituţii speciale

CAPITOLUL X (pp. 61-62) – Concluzii 

PARTEA A II-A – MINORUL CA SUBIECT AL RAPORTURILOR JURIDICE

CAPITOLUL I (pp. 63-78) – Capacitatea civilă a persoanei fizice

Capacitatea civilă de exerciţiu a minorului; Reprezentarea legală a minorului; Actele juridice care pot fi încheiate, în mod valabil, de minor; Capacitatea civilă de exerciţiu restrânsă; Capacitatea civilă de exerciţiu deplină a minorului; Sancţiunea nerespectării regulilor referitoare la capacitatea civilă a minorului.

CAPITOLUL II (pp. 79-106) – Sistemul  drepturilor minorului

Drepturi şi libertăţi civile; Dreptul la mediul familial; Dreptul la sănătate şi bunăstare; Dreptul le educaţie, activităţi recreative şi culturale.

CAPITOLUL III (pp. 107-116) – Răspunderea minorului

Răspunderea delictuală; Răspunderea proprie a minorului; Răspunderea contractuală.

DECIZIA NR. 819 DIN 3 IULIE 2008 A CURȚII CONSTITUŢIONALE (pp. 117-136)

Rolul punctelor de vedere; Rolul Constituţional; Obiectul excepţiei; Motivarea excepţiei

BIBLIOGRAFIE (pp. 137-142)


EVENIMENTE


APARIȚIE EDITORIALĂ – DE ACEIAȘI AUTORI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen consideratii

Editura Științifică LUMEN anunță apariția unui alt volum elaborat în coautorat de aceiași autori, Daniel VASILE și Ionuț Ciprian DASCĂLU, intitulat Considerații generale privind infracțiunile contra vieții, publicat în cadrul Colecției JURIDICA.  Volumul analizează în detaliu conținutul infracțiunilor contra vieții, cu precădere cele săvârșite cu premeditare, aducând în prim plan nu doar elemente de drept material, ci și aspecte care țin de metodologia investigării acestor tipuri de fapte, cum ar fi cercetarea la fața locului, expertiza medico-legală sau constatările tehnico-științifice.

 

APARIȚIE EDITORIALĂ – DE ACEIAȘI AUTORI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen pruncucidere

Un nou volum semnat Daniel VASILE și Ionuț Ciprian DASCĂLU, de data aceasta având ca subiect de interes infracțiunea pruncuciderii. Volumul Pruncucidere, inclus de Editura Științifică LUMEN în cadrul Colecției JURIDICA, vă invită să descoperiți nuanțele unei infracțiuni contra vieții care prezintă numeroase particularități în latură materială și subiectivă, ce conferă un specific deosebit inclusiv cercetării criminalistice și medico-legale a faptei.

 

 

 


DESPRE AUTORI


DANIEL VASILE

Lect. Univ. Dr. Daniel VASILE este absolvent a Facultății de Drept a Universității din București, deține o diplomă de master în specializarea „Carieră judiciară”, eliberată de Facultatea de Drept a Universității din București. De asemenea, autorul deține un doctorat în domeniul dreptului privat, acordat de Facultatea de Drept a Universității din București. Este încadrat ca lector universitar în cadrul Catedrei de drept penal a Universității Bioterra din București și este membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Daniel VASILE este autor a mai multor lucrări științifice în domeniile sociopsihopedagogiei și dreptului, în special dreptul penal și drepturile omului.

Vezi detalii …

IONUȚ CIPRIAN DASCĂLU

Ionuț Ciprian DASCĂLU este unul dintre autorii consacrați ai Editurii LUMEN, unde de-a lungul anilor a publicat mai multe volume, elaborate în coautorat cu lect. univ. dr. Daniel VASILE: „Considerații generale privind infracțiunile contra vieții”, în anul 2008; „Pruncucidere”, în anul 2008; „Drepturile minorului și răspunderea pentru faptele sale. În contextul european – fără discriminare”, apărută în anul 2009.

Vezi detali ….

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN