F. Aderca. Reconsiderarea unui modernist autentic – Mihaela Claudia TRIFAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen TRIFAN F Aderca

F. ADERCA. RECONSIDERAREA UNUI MODERNIST AUTENTIC

Mihaela Claudia TRIFAN

LUMEN – Copyright © 2016 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 356          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-420-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Librariavirtuala.com, Emag.ro, Librarie.net

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cartea de fata si-a propus aduca o completare la putinele studii asupra operei lui F. Aderca existente deja. Pentru ca orice personalitate artistica se dezvolta in contextul epocii in care si-a desfasurat activitatea si pentru ca F. Aderca a fost un „om al timpului sau”, interesat de toate noutatile momentului, colaborator la numeroase publicatii si membru al celor mai inovatoare cenacluri literare, am inceput demersul nostru cu o incercare de circumscriere a biografiei si personalitatii acestui scriitor. (Autoarea)


Domenii de interes:

 • studii culturale, britanice, americane, iudaice, islamice etc.
 • F. Aderca
 • proza moderna
 • dramaturgie moderna

CUPRINS 


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 7-10)  

CAPITOLUL I (pp. 11-86) – Viaţa şi personalitatea lui F. Aderca   

CAPITOLUL II (pp. 87-138) – Creaţia dramatică a lui F. Aderca  

Antractul, o scenetă – artă poetică; Triunghi; Floare de mac; Zburător cu negre plete; Muzică de balet; Piese postbelice. 

CAPITOLUL III (pp. 139-274) – Creaţia în proză 

Proza obsesiei erotice sau tragismul din spatele măştii dionisiace; Ţapul (Zeul iubirii); Omul descompus ; Femeia cu carne albă; Proza obsesiei thanatice: drama războiului şi drama paternităţii; Proza revoltei şi a contestării convenţiilor sociale; Revolta împotriva convenţiei literare – Fascinaţia genurilor literare neconvenţionale. 

CAPITOLUL IV (pp. 275-334) – Publicistica 

Promovarea scriitorilor români; Promovarea noilor curente literare şi popularizarea artei scriitorilor străini; Portretul literar. 

CAPITOLUL V (pp. 335-340) – Concluzii 

BIBLIOGRAFIE (pp. 341-354) 


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


BIBLIOTECI UNIVERSITARE INTERNATIONALE – KIT-Bibliothek | Karlsruher Virtueller Katalog KVK si Worldcat:

 1. BVB – BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang
 1. Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
 2. Bayerische Staatsbibliothek
 3. HCL Technical Services
 4. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România
 5. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara

BIBLIOTECI UNIVERSITARE NATIONALE:

 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
 3. Biblioteca Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași
 4. Biblioteca Academiei Române
 5. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București
 6. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău
 7. Biblioteca Universității din Craiova
 8. Biblioteca Universității din Pitești
 9. Biblioteca Universității din Petroșani
 10. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești
 11. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu
 12. Biblioteca Universității din Oradea
 13. Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
 14. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța
 15. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 16. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București
 17. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște
 18. Biblioteca Universității Politehnica din București
 19. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara
 20. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava
 21. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București
 22. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
 23. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați
 24. Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
 25. Biblioteca Universității Tehnice de Construcții din București
 26. Biblioteca Universitatii Nationale de Arte din București
 27. Biblioteca Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative SNSPA, București
 28. Biblioteca Universității Tehnice din Cluj-Napoca
 29. Biblioteca Academiei de Arte și Design din Cluj-Napoca
 30. Biblioteca Universității Ioan Popișteanu din Constanța
 31. Biblioteca Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu

BIBLIOTECI JUDETENE:

 1. Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș
 2. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău
 3. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău
 4. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov
 5. Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița
 6. Biblioteca Județeană Mureș
 7. Biblioteca Județeană Satu Mare
 8. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea
 9. Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
 10. Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara
 11. Biblioteca Județeană “I. A. Basarabescu” Giurgiu
 12. Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamț
 13. Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timiș
 14. Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
 15. Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” Harghita

DESPRE AUTOR 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Mihaela Trifan photo 2020Mihaela-Claudia Trifan este asistent universitar la Departamentul de Filologie al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, unde conduce seminarii de istoria literaturii române (perioada interbelică), stilistica funcțională a limbii române și cultură și civilizație română. Activitatea de cercetare științifică a autoarei s-a concretizat, până în prezent, prin publicarea de articole în reviste recunoscute CNCS și înscrise în baze de date internaționale și prin participarea la conferințe internaționale din țară și din străinătate.  Lucările Mihaelei-Claudia Trifan se înscriu în studiul literaturii române din perioada interbelică și al culturii române din perioada comunismului. Volumul de față are, ca punct de plecare, teza de doctorat a autoarei, intitulată Opera lui F. Aderca și susținută în 2011, la Universitatea din București, sub îndrumarea prof. univ. dr. Paul Cornea. Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN