Mihaela Claudia TRIFAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Mihaela Trifan photo 2020PAGINA DE AUTOR


Mihaela-Claudia Trifan este asistent universitar la Departamentul de Filologie al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, unde conduce seminarii de istoria literaturii române (perioada interbelică), stilistica funcțională a limbii române și cultură și civilizație română. Activitatea de cercetare științifică a autoarei s-a concretizat, până în prezent, prin publicarea de articole în reviste recunoscute CNCS și înscrise în baze de date internaționale și prin participarea la conferințe internaționale din țară și din străinătate.  Lucările Mihaelei-Claudia Trifan se înscriu în studiul literaturii române din perioada interbelică și al culturii române din perioada comunismului. Volumul de față are, ca punct de plecare, teza de doctorat a autoarei, intitulată Opera lui F. Aderca și susținută în 2011, la Universitatea din București, sub îndrumarea prof. univ. dr. Paul Cornea.


LUCRARI PUBLICATE LA EDITURA LUMEN

  • Trifan, M.- C. (2016). F. Aderca: reconsiderarea unui modernist autentic. Iasi: Lumen Publishing House

Vezi CVVezi Lista lucrărilor științifice