Etică si practica socială – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Etica si practica SANDU

ETICA SI PRACTICA SOCIALA

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 268         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-417-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Elefant.ro, Libraria virtuala LUMEN, Librarie.net, Libris.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Abebooks.com, Alibris.com, Amazon.ca, Amazon.co.uk, Amazon.com, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.it, Biblio.co.uk, Biblio.com, Booklooker.de, Buchfreund.de,  Ebay.com, Ebay.de, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Termenul de morala (provenit din latinescul „mos, mores” – obicei) desemneaza un ansamblu de reguli carora indivizii trebuie sa li se conformeze, in calitate de membri ai societatii (Filip, Iamandi, 2008). Morala reprezinta totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor, normelor, regulilor determinate istoric si social, care reglementeaza comportamentul si raporturile indivizilor intre ei, precum si dintre acestia si colectivitate, familie, grup, clasa, natiune, societate. Morala se raporteaza in stabilirea unui comportament dezirabil la o serie de categorii precum bine, rau, datorie, dreptate, nedreptate (Tigu, 2003), precum si la o serie de principii, standarde, reguli si norme, a caror respectare se intemeiaza pe constiinta indivizilor si pe opinia publica. (Autorul)


Domenii de interes:

 • asistenta sociala
 • administratie publica
 • filosofie

CUPRINS

CAPITOLUL I (pp. 7-34) – Relaţia etică-administraţie publică. Delimitări conceptuale. Etica şi deontologia profesională
Morala ca obiect de studiu al eticii; Etică şi normativitate; Deontologia profesională; Etica aplicată
CAPITOLUL II (pp. 35-48) – Conştiinţa morală şi interacţiune socială. Relaţia drept-morală
Conştiinţa morală şi interacţiune socială; Problematica etică a alterităţii; Legea şi fundamentele morale ale acesteia
CAPITOLUL III (pp. 49-78) – Valori etice fundamentale în administraţia publică: responsabilitate, autonomie (autodeterminare), dreptate
Responsabilitate; Autonomie; Autonomia şi autenticitate; Dreptatea
CAPITOLUL IV (pp. 79-102) – Valori etice fundamentale în administraţia publică: justiţie socială, echitate, confidenţialitate, integritate, transparenţă
Justiţie (dreptate) socială; Echitate; Confidenţialitate; Integritate; Transparenţa în administraţia publică
CAPITOLUL V (pp. 103-146) – Principii şi standarde etice în practica profesională. Codurile de etică
Principii etice ale cercetării sociale; Principii etice în activitatea magistratului; Codurile de etică
CAPITOLUL VI (pp. 147-154) – Principii şi standarde etice în practica profesională. Conflictul etic
Conflictul. Clarificări conceptuale; Abordarea psihosociologică a conflictului; Tipuri de conflict; Perspectiva victorie-victorie. O abordare etică a rezolvării conflictelor
CAPITOLUL VII (pp. 155-162) – Cultura etică – factor de optimizare a activităţii profesionale a funcţionarilor publici
Managementul eticii; Cultura organizaţională. O perspectivă apreciativă
CAPITOLUL VIII (pp. 163-198) – Politica de etică şi transparenţă în administraţia publică. Etica apreciativă
Construcţia politicilor de etică. Valori constitutive versus valori operaţionale; Practici etice în organizaţie; Etica şi acţiunea comunicativă; Strategii de construcţie a politicilor de etică la nivelul organizaţiei; Principii etice în organizaţie; Construcţionismul social; Construcţia socială a eticii, Inteligenţa apreciativă; Etica apreciativă
CAPITOLUL IX (pp. 199-216) – Expertiza etică în administraţia publică. Consilierea de etică
Consilierea de etică. Delimitări conceptuale; Constituirea relaţiei de consiliere; Explorarea dilemelor etice; Explorarea semnificaţiilor particulare ale tuturor alegerilor posibile; Acordul etic şi redactarea „Contractului moral”; Consilierea de etică, cadre specifice ale situaţiei româneşti
CAPITOLUL X (pp. 217-220) – Comisiile de etică
Cadre ale comisiilor de etică; Atribuţiile comisiilor de etică
CAPITOLUL XI (pp. 221-230) – Auditul de etică
CAPITOLUL XII (pp. 231-240) – Etica politicilor publice
Politicile publice şi calitatea vieţii
BIBLIOGRAFIE (pp. 241-266)


PUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. BVB – BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang (Germany) 
 2. Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin Brandenburg (Germany) 
 3. NUKAT, Union Catalog of Polish Research Libraries 
 4. Bibliothek der Freien Universität Berlin 
 5. European University Institute 
 6. La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 
 7. The British Library, St. Pancras 
 8. UCL 
 9. University of Edinburgh – Main Library 
 10. Universidad de Alicante 
 11. New York Public Library System 
 12. University of Pittsburgh 
 13. Ohio State University Libraries 
 14. University of Chicago Library 
 15. Indiana University 
 16. Stanford University Libraries 
 17. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 18. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 19. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 20. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 21. Biblioteca Academiei Române 
 22. Biblioteca Universităţii „Ovidius” din Constanța 
 23. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava 
 24. Biblioteca Universității „Eftimie Murgu“ din Reşiţa 
 25. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu 
 26. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați 
 27. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
 28. Biblioteca Universității din Pitești 
 29. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești 
 30. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște 
 31. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 32. Biblioteca Universității din Petroșani 
 33. Biblioteca Universității „Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu 
 34. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București 
 35. Biblioteca Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași 
 36. Biblioteca Universității din Craiova 
 37. Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov 
 38. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova 
 39. Biblioteca Universității din Oradea 
 40. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mures 
 41. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București 
 42. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București 
 43. Biblioteca “Avram Filipaş”, Universitatea Titu Maiorescu din București 
 44. Biblioteca Universității  Politehnica din București 
 45. Biblioteca Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași 
 46. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara 
 47. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 
 48. Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti 
 49. Biblioteca Universității Apolonia din Iași 
 50. Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” Alba 
 51. Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad 
 52. Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş 
 53. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău 
 54. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor 
 55. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud 
 56. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila 
 57. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov 
 58. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău 
 59. Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu” Călărași 
 60. Biblioteca Judeteana  “Octavian Goga” Cluj 
 61. Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman” Constanța 
 62. Biblioteca Judeţeană “BOD PÉTER” Covasna 
 63. Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița 
 64. Biblioteca Judeţeană Dolj ”Alexandru şi Aristia Aman” 
 65. Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați 
 66. Biblioteca Județeană “I. A. Basarabescu” Giurgiu 
 67. Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj 
 68. Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” Harghita 
 69. Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara 
 70. Biblioteca Județeană “GHEORGHE ASACHI” Iași 
 71. Biblioteca Judeţeană “Șt. Bănulescu” Ialomița 
 72. Biblioteca Județeană “I. G. Bibicescu”  Mehedinți 
 73. Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare Maramureș 
 74. Biblioteca Județeană Mureș 
 75. Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamț 
 76. Biblioteca Județeană Satu Mare 
 77. Biblioteca Județeană “I. S. Bădescu” Sălaj 
 78. Biblioteca Județeană “Astra” Sibiu 
 79. Biblioteca  Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava 
 80. Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman 
 81. Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timiș 
 82. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 
 83. Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 
 84. Biblioteca Județeană “Antim Ivireanu”  Vâlcea 
 85. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN