Eros si Tanatos. Dragostea si moartea in infinitul transcendentei – Calin SCRIPCARU, Simona-Irina DAMIAN, Gheorghe SCRIPCARU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen eros si tanatos Scripcaru

EROS SI TANATOS. DRAGOSTEA SI MOARTEA IN INFINITUL TRANSCENDENTEI

Calin SCRIPCARU, Simona-Irina DAMIAN, Gheorghe SCRIPCARU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 300          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-308-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Fără a fi altceva decât simpli cititori ai operei lui S. Freud, autorii invocă relaţia Eros-Tanatos așa cum a intuit-o Freud, pentru a justifica alăturarea celor două fenomene, dragostea și moartea în alcătuirea opiniilor multidisciplinare de faţă. Pledoaria cu caracter laic (în mod abuziv le-am putea numi predici laice) a impus alcătuirea acestor colaje despre dragoste și moarte, în transcendenţa lor, într-un mod multidimensional de la biologic, filosofic, teologic până la spiritualitatea lor. În rest, autorii sunt tributari faptului că „slăbiciunile”  relaţiei  Eros-Tanatos se  prezintă  în literatura știinţifică drept „pulsiuni eterne ale naturii” (Autorii)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • determinism biologic
  • sexualitate procreativa

CUPRINS:


Justificare (pp. 7-8)

PARTEA I-a (pp. 9-24) – Introducere. Dragostea şi moartea din care rezultă destinul omului (V.D. Zamfirescu)
Dragostea se sacralizează prin căsătorie sau asceză, de la pulsiune, omul se ridică la raţiune şi spiritualitate şi orice deviaţie de la sacralitatea iubirii cere compasiune curative. Bibliografie.

PARTEA A II-a (pp. 25- 164)– Introducere: despre dragostea conjugală
Omul triadic corp-suflet-spirit şi plenitudinea vieţii sale intratreimice; Împăcarea cu corpul; Câteva date sumare despre corp şi erotism versus castitate şi taină a căsătoriei; Sexualitate, eros şi creaţie; Sexualitatea procreative; Corpul devine sacru prin transcendenţa sufletului ; Dragostea nu poate fi amăgită (Sf. Pavel) ea sacralizându-se în iubire; Erotismul pur (hedonismul) privează iubirea de sacralitatea ei. Cultivarea şi domesticirea erosului prin iubire; „Răspândiţi iubirea”, marea realitate a vieţii; Cea mai cuprinzătoare definiţie a iubirii şi a cerinţelor ei; Funcţiile iubirii şi efectele ei spirituale. Căsătoria creştină; Filonul creştin al iubirii spiritual; Iubirea se realizează prin excelenţă, în conjugalitate; Iubirea e specific umană şi construirea ei; „Decojirea” genurilor: de la cele celeste la cele pământeşti ; Nivelurile de satisfacţie şi armonia cuplului ; Anima în cele trei ipostaze triunice; Specificul divin al femeii; Animus, un model de supraeu creat; „Să nu te ataşezi de lucruri căci se pot sparge” şi problema de azi a castităţii; Procreaţia, act biologic şi spiritual ; Obligaţiile ce decurg din procreaţie; Suntem „imperfecţi de perfecţi”, chiar şi în cuplu; Dificultăţile cuplului, un strigăt de ajutor; Gelozia ca amor propriu şi viciu al conjugalităţii; Familia modernă, riscul de conflictualitate şi iertarea; Iubirea se construieşte, se educă ; Rolul mamei în educaţie; Rolul educativ al tatălui ; „Duşmanul nostru copilul”. Ce este de făcut?; De noi depinde eradicarea violenţei din jurul nostru; Căsătoria şi ordinea socială (căsătoriile sănătoase determină o societate bună); Familia şi starea naţiunii; Bibliografie.

PARTEA A III-a (pp. 165-272)– Introducere în tanatologia morală şi ştiinţifică
Alteritatea prin moarte şi pentru orice muritor; Afecţiunea salvează pe orice muritor; Afecţiunea (iubirea) ce salvează mamele; Aspiraţia spre transcendenţă şi moartea nejustificată a tânărului; Aspiraţia spre preoţie şi duhovnicie; Bătrâneţea în faţa morţii; Boala şi valorizarea ei divină prin moarte; Copilul, tanatofobia şi moartea sa; Conjugalitatea în confruntarea cu moartea; Confesiunea ca har al preotului; Căinţa faţă în faţă cu moartea; Caracterul omului condiţionează atitudinea faţă de moarte; Caritatea medicului în obţinerea transcendenţei; Cercetătorul legilor naturii şi moartea; Datoria morală şi judecata finală; Demnitatea umană versus moartea; Dreptatea laică versus dreptatea divină; Dreptatea experţilor la judecata de apoi; Destinul omului în faţa morţii; Empatia şi binele ce transcend moartea; Etica morţii şi resursele sale; Expierea existenţei prin moarte; Relaţia religie-ştiinţă şi hermeneutica morţii; Iubirea ca terapie a morţii; Modelul uman de medic şi moartea; Modelul de preot şi moartea; Modelul de mamă în faţa morţii; Nepregătirea pentru moarte; Pregătirea pentru moarte şi doliul de moarte; Sobrietatea pregătirii pentru moarte; Suferinţa şi moartea; Vocaţia spovedaniei la moarte; Slujirea lui Dumnezeu se află şi în cele mici; Un apostol al comunicării în respectul libertăţii semenului; Incurabilitatea fizică şi mântuirea spirituală; Chiar şi omul neidentificat trebuie să obţină iertarea; Bibliografie.

PARTEA A IV-a (pp. 277-300) – Introducere. Filo-ontogeneza atitudinii faţă de moarte
Reprezentările despre moarte; Moartea la bătrâneţe; Moartea văzută prin ritualuri, morminte, doliu şi testament; Ontogeneza actului suicidar realizat ; Transcendenţa vieţii după moarte; Arta de a muri şi asistenţa morţii; Bibliografie.
Glosar de termeni (pp. 295-296)


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


LUMEN RSACVP2020 – PROS AND CONS OF PERFORMING FORENSIC AUTOPSY IN THE ERA OF PANDEMIC

Paper presented at the 14TH LUMEN CONFERENCE RSACVP2020 | MAY 22-23, 2020 | IASI, ROMANIA by Diana BULGARU-ILIESCU, Simona DAMIAN & Madalina DIAC (Medico-Legal Institute of Iasi, Romania & „Grigore T. Popa” Medicine and Pharmacy University of Iasi, Romania) – Pros and Cons of Performing Forensic Autopsy in the Era of Pandemic


LUMEN RSACVP 2020 – EVOLUTION AND EFFECTS OF LOW SELF ESTEEM IN ADOLESCENTS WITH TRAUMATIC BACKGROUND – CASE PRESENTATION

Paper presented at the 14TH LUMEN CONFERENCE RSACVP2020 | MAY 22-23, 2020 | IASI, ROMANIA by Simona DAMIAN, Diana BULGARU-ILIESCU & Alexandru GLODEANU (“Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Medico-Legal Institute of Iasi, Romania) – ”Evolution and Effects of Low Self Esteem in Adolescents with Traumatic Background – Case Presentation”


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTORI

Calin SCRIPCARU este profesor universitar la Facultatea de drept, Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava; medic primar medicină legală; medic specialist psihiatrie (a doua specialitate). Absolvent al Universităţii de Medicină “Gr. T. Popa” Iaşi, promoţia 1986, Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, promoţia 2001,  doctor în medicină (specializarea psihiatrie medico-legală) (mai 1996), Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 2000), Membru al Societăţii Române de Medicină Legală. Membru al International Academy of Legal Medicine, Membru fondator si secretar al Academiei Balcanice de Stiinte Forense (B.A.F.S), Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din România (din noiembrie 2013), Reprezentant Național al International Association for Suicide Prevention (1996 – 2005).

Vezi detalii…

Gheorghe SCRIPCARU(1927 – 2012) a fost profesor la Facultatea de Medicină din Iași, ocupând posturile de șef al catedrei de medicină legală și director al Institutului de Medicină Legală Iași între anii 1980–1990. A fost, de asemenea, rector al Institului de Medicină și Farmacie din Iași. Profesorul Scripcaru a scris, singur sau în colaborare cu alți specialiști, numeroase tratate și monografii de medicină legală, drept medical, deontologie medicală și bioetică: Criminologie clinicăPatologie medico-legalăPsihiatrie medico-legalăBioetica, științele vieții și drepturile omuluiMedicina legală pentru juriștiPentru activitatea sa profesorul Scripcaru a fost ales membru emerit al Academiei Internationale de Medicină Legală și Socială.

Vezi detalii…

Simona Irina DAMIAN este şef de lucrări la Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa”, Str.Universitatii, nr.16,
700115, Iaşi, România si medic primar legist la Institutul de Medicină Legală. A absolvit studii postdoctorale in cadrul proiectului Postdoc ISCED 8 / 2011 la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi – Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate, precum si studii postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/61879 2011 Postdoc ISCED 7 / 2011 la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi; Centrul de Cercetare Avansată Iași – standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate și expertizei psihiatrice medico-legale.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN