Eros si Tanatos. Dragostea si moartea in infinitul transcendentei – Calin SCRIPCARU, Simona-Irina DAMIAN, Gheorghe SCRIPCARU

43,66 lei

Fără a fi altceva decât simpli cititori ai operei lui S. Freud, autorii invocă relaţia Eros-Tanatos așa cum a intuit-o Freud, pentru a justifica alăturarea celor două fenomene, dragostea și moartea în alcătuirea opiniilor multidisciplinare de faţă.

5 în stoc

SKU: 610 Categorie:

Descriere

EROS SI TANATOS. DRAGOSTEA SI MOARTEA IN INFINITUL TRANSCENDENTEI

Calin SCRIPCARU, Simona-Irina DAMIAN, Gheorghe SCRIPCARU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 300          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-308-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Fără a fi altceva decât simpli cititori ai operei lui S. Freud, autorii invocă relaţia Eros-Tanatos așa cum a intuit-o Freud, pentru a justifica alăturarea celor două fenomene, dragostea și moartea în alcătuirea opiniilor multidisciplinare de faţă. Pledoaria cu caracter laic (în mod abuziv le-am putea numi predici laice) a impus alcătuirea acestor colaje despre dragoste și moarte, în transcendenţa lor, într-un mod multidimensional de la biologic, filosofic, teologic până la spiritualitatea lor. În rest, autorii sunt tributari faptului că „slăbiciunile”  relaţiei  Eros-Tanatos se  prezintă  în literatura știinţifică drept „pulsiuni eterne ale naturii” (Autorii)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • determinism biologic
  • sexualitate procreativa

CUPRINS:


Justificare (pp. 7-8)

PARTEA I-a (pp. 9-24) – Introducere. Dragostea şi moartea din care rezultă destinul omului (V.D. Zamfirescu)
Dragostea se sacralizează prin căsătorie sau asceză, de la pulsiune, omul se ridică la raţiune şi spiritualitate şi orice deviaţie de la sacralitatea iubirii cere compasiune curative. Bibliografie.

PARTEA A II-a (pp. 25- 164)– Introducere: despre dragostea conjugală
Omul triadic corp-suflet-spirit şi plenitudinea vieţii sale intratreimice; Împăcarea cu corpul; Câteva date sumare despre corp şi erotism versus castitate şi taină a căsătoriei; Sexualitate, eros şi creaţie; Sexualitatea procreative; Corpul devine sacru prin transcendenţa sufletului ; Dragostea nu poate fi amăgită (Sf. Pavel) ea sacralizându-se în iubire; Erotismul pur (hedonismul) privează iubirea de sacralitatea ei. Cultivarea şi domesticirea erosului prin iubire; „Răspândiţi iubirea”, marea realitate a vieţii; Cea mai cuprinzătoare definiţie a iubirii şi a cerinţelor ei; Funcţiile iubirii şi efectele ei spirituale. Căsătoria creştină; Filonul creştin al iubirii spiritual; Iubirea se realizează prin excelenţă, în conjugalitate; Iubirea e specific umană şi construirea ei; „Decojirea” genurilor: de la cele celeste la cele pământeşti ; Nivelurile de satisfacţie şi armonia cuplului ; Anima în cele trei ipostaze triunice; Specificul divin al femeii; Animus, un model de supraeu creat; „Să nu te ataşezi de lucruri căci se pot sparge” şi problema de azi a castităţii; Procreaţia, act biologic şi spiritual ; Obligaţiile ce decurg din procreaţie; Suntem „imperfecţi de perfecţi”, chiar şi în cuplu; Dificultăţile cuplului, un strigăt de ajutor; Gelozia ca amor propriu şi viciu al conjugalităţii; Familia modernă, riscul de conflictualitate şi iertarea; Iubirea se construieşte, se educă ; Rolul mamei în educaţie; Rolul educativ al tatălui ; „Duşmanul nostru copilul”. Ce este de făcut?; De noi depinde eradicarea violenţei din jurul nostru; Căsătoria şi ordinea socială (căsătoriile sănătoase determină o societate bună); Familia şi starea naţiunii; Bibliografie.

PARTEA A III-a (pp. 165-272)– Introducere în tanatologia morală şi ştiinţifică
Alteritatea prin moarte şi pentru orice muritor; Afecţiunea salvează pe orice muritor; Afecţiunea (iubirea) ce salvează mamele; Aspiraţia spre transcendenţă şi moartea nejustificată a tânărului; Aspiraţia spre preoţie şi duhovnicie; Bătrâneţea în faţa morţii; Boala şi valorizarea ei divină prin moarte; Copilul, tanatofobia şi moartea sa; Conjugalitatea în confruntarea cu moartea; Confesiunea ca har al preotului; Căinţa faţă în faţă cu moartea; Caracterul omului condiţionează atitudinea faţă de moarte; Caritatea medicului în obţinerea transcendenţei; Cercetătorul legilor naturii şi moartea; Datoria morală şi judecata finală; Demnitatea umană versus moartea; Dreptatea laică versus dreptatea divină; Dreptatea experţilor la judecata de apoi; Destinul omului în faţa morţii; Empatia şi binele ce transcend moartea; Etica morţii şi resursele sale; Expierea existenţei prin moarte; Relaţia religie-ştiinţă şi hermeneutica morţii; Iubirea ca terapie a morţii; Modelul uman de medic şi moartea; Modelul de preot şi moartea; Modelul de mamă în faţa morţii; Nepregătirea pentru moarte; Pregătirea pentru moarte şi doliul de moarte; Sobrietatea pregătirii pentru moarte; Suferinţa şi moartea; Vocaţia spovedaniei la moarte; Slujirea lui Dumnezeu se află şi în cele mici; Un apostol al comunicării în respectul libertăţii semenului; Incurabilitatea fizică şi mântuirea spirituală; Chiar şi omul neidentificat trebuie să obţină iertarea; Bibliografie.

PARTEA A IV-a (pp. 277-300) – Introducere. Filo-ontogeneza atitudinii faţă de moarte
Reprezentările despre moarte; Moartea la bătrâneţe; Moartea văzută prin ritualuri, morminte, doliu şi testament; Ontogeneza actului suicidar realizat ; Transcendenţa vieţii după moarte; Arta de a muri şi asistenţa morţii; Bibliografie.
Glosar de termeni (pp. 295-296)


MASS MEDIA SI SOCIAL MEDIA


LUMEN RSACVP2020 – PROS AND CONS OF PERFORMING FORENSIC AUTOPSY IN THE ERA OF PANDEMIC

Paper presented at the 14TH LUMEN CONFERENCE RSACVP2020 | MAY 22-23, 2020 | IASI, ROMANIA by Diana BULGARU-ILIESCU, Simona DAMIAN & Madalina DIAC (Medico-Legal Institute of Iasi, Romania & „Grigore T. Popa” Medicine and Pharmacy University of Iasi, Romania) – Pros and Cons of Performing Forensic Autopsy in the Era of Pandemic


LUMEN RSACVP 2020 – EVOLUTION AND EFFECTS OF LOW SELF ESTEEM IN ADOLESCENTS WITH TRAUMATIC BACKGROUND – CASE PRESENTATION

Paper presented at the 14TH LUMEN CONFERENCE RSACVP2020 | MAY 22-23, 2020 | IASI, ROMANIA by Simona DAMIAN, Diana BULGARU-ILIESCU & Alexandru GLODEANU (“Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Medico-Legal Institute of Iasi, Romania) – ”Evolution and Effects of Low Self Esteem in Adolescents with Traumatic Background – Case Presentation”


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Informații suplimentare

Greutate1 kg

Author: Editura Științifică LUMEN