Conditia sociala a femeii in ortodoxia contemporana – Felicia CORDONEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 28 Cordoneanu

CONDITIA SOCIALA A FEMEII IN ORTODOXIA CONTEMPORANA

Felicia CORDONEANU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 290         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-314-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuala, emag.ro, price.ro, libris.ro, portokal.ro,

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.ae, mesageria.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul trateaza, pe cuprinsul a trei părţi, aspecte privind ipostazele feminităţii ortodoxe, dezvoltate în şase capitole, formarea şi evoluţia modelului creştin de feminitate, Sfânta Fecioară Maria ca arhetip al femininului ortodox, monahismul feminin, funcţiile sociale şi simbolice ale fecioarei, funcţiile sociale ale femeii ortodoxe căsătorite, prezentându-se şi un studiu de caz-afirmarea socială a prezbiteriei ca ipostază a femininului ortodox. (Autorul)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • ortodoxie
  • conditia sociala a femeii

CUPRINS


MULŢUMIRI (pp. 11-12)

PREFAŢĂ (pp. 13-18)

Femeia ortodoxă – un fractal în spaţiul Hibert – Nicu GAVRILUŢĂ

INTRODUCERE (pp. 19-46)

Viziunea teoretică şi metodologică asupra temei; Stadiul cercetării; Surse şi documentare.

PARTEA I – IPOSTAZELE FEMINITĂŢII ORTODOXE

CAPITOLUL I (pp. 47-56) – Formarea şi evoluţia modelului creştin de feminitate

Conceptul sociologic de ipostază feminină în creştinismul ortodox; O formă primară a feminităţii ortodoxe: diaconatul feminin.

CAPITOLUL II (pp. 57-74) – Arhetipul – Sfânta Fecioară Maria. Feminitatea sfinţeniei

Simbolistica tipologiei mariologice; Dimensiunile identitare ale Maicii Domnului; Sfinţenia. Identitate socială şi identitate religioasă.

CAPITOLUL III (pp. 75-80) – Monahismul feminin

CAPITOLUL IV (pp. 81-84) – Funcţiile sociale şi simbolice ale fecioriei

CAPITOLUL V (pp. 85-96) – Funcţiile sociale ale femeii ortodoxe căsătorite. Maternitatea. Văduvia.

Ipostaze laice – ipostaze religioase; Aspecte sociale ale căsătoriei în scrieri ale Sfinţilor Părinţi; Afirmarea socială a femeii căsătorite. Maternitatea; Văduvia ca tipologie particulară a femeii căsătorite.

CAPITOLUL VI (pp. 97-114) – Studiu de caz: Afirmarea socială a prezbiterei ca ipostază specifică a femininului ortodox

Studiul de caz – Particularităţile metodologice ale cercetării; Analiza şi interpretarea datelor.

PARTEA A II-A – ORTODOXIE ŞI FEMINITATE

CAPITOLUL VII (pp. 115-122) – O perspectivă socială asupra Ortodoxiei

O definire sociologică a Ortodoxiei; Ortodoxie şi comunitate; Ortodoxia instituţională şi relaţia ei cu femeia ortodoxă.

CAPITOLUL VIII (pp. 123-132) – Femininul ortodox. O construcţie identitară a femeii

Crearea socială a identităţii feminine; Diversitatea formelor identitare feminine; Particularităţi ale femininului ortodox.

CAPITOLUL IX (pp. 133-138) – Femeia ortodoxă. Status-rol social şi vocaţie religioasă

Statutul social al creştinului ortodox practicant; Statutul femeii în societatea contemporană românească; Statul-rolul femeii ortodoxe înţeles ca vocaţie.

CAPITOLUL X (pp. 139-170) – Dimensiuni ale problematicii feminine în societatea contemporană românească

Perspective teoretice ale problemelor feminităţii; Designul unei probleme sociale; O descriere necesară a problematicii feminine; Perspectiva oficială a Bisericii Ortodoxe Române cu privire la problematica socială feminină. Elemente de doctrină socială.

PARTEA A III-A – STUDIU DE CAZ CREDINŢA ŞI PRACTICA RELIGIOASĂ A UNUI GRUP DE FEMEI ORTODOXE

Cercetare realizată în Parohia Greci Municipiul Buzău

CAPITOLUL XI (pp. 171-178) – Metodologia cercetării

Obiectivele şi ipotezele cercetării; Caracterul calitativ al cercetării.

CAPITOLUL XII (pp. 179-238) – Analiza şi interpretarea datelor

Manifestarea socială a credinţei în soluţionarea unor probleme sociale; Practica religioasă a femeilor din parohia Greci şi implicaţiile ei sociale; Problematica socială specifică femeilor creştin ortodoxe din parohia Greci, municipiul Buzău.

CONCLUZII (pp. 239-242)

ABSTRACT (pp. 243-248) – Female social condition in the romanian contemporary orthodoxy

ABSTRAIT/RÉSUMÉ (pp. 249-254) – La condition sociale de la femme dans l’orthodoxie contemporaine roumaine

BIBLIOGRAFIE (pp. 255-288)


DESPRE AUTOR


FELICIA CORDONEANU este Lect. Dr. la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea Dunărea de Jos, Galați. Face parte dim colegiul de redacție al publicației „Analele Universității Dunărea de Jos, Galați, Fascicula Sociologie”. Publică articole științifice pe teme feministe și educaționale în reviste precum  „Procedia-Social And Behavioral Sciences” și „Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives”.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN