Felicia CORDONEANU

FELICIA CORDONEANU este Lect. Dr. la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea Dunărea de Jos, Galați. Face parte dim colegiul de redacție al publicației „Analele Universității Dunărea de Jos, Galați, Fascicula Sociologie”. Publică articole științifice pe teme feministe și educaționale în reviste precum  „Procedia-Social And Behavioral Sciences” și „Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives”.

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: