Cercetarea politicilor sociale. Aspecte metodologice – Ana Maria PREOTEASA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 56 Preoteasa

CERCETAREA POLITICILOR SOCIALE. ASPECTE METODOLOGICE

Ana Maria PREOTEASA

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 207         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-150-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Elefant.ro, Librarie.net, Librariaeminescu.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Conceptul de politică socială este unul foarte larg, iar experienţa mea de cercetător în domeniul politicilor sociale m-a făcut să mă întreb adesea dacă nu există posibilitatea includerii într-un cadru sistematizat a principalelor abordări ştiinţifice ale domeniului. În studiul politicilor sociale s-a preferat o atitudine activă, de abordare a politicilor concrete, fie evaluându-le, comparându-le sau analizând problemele care le-au generat. Lucrările de metodologie a politicilor sociale sunt mai puţin numeroase. Explicaţia poate fi legată de interesul crescut spre cercetările concrete (aplicative) dar şi de presupunerea că metodologia este aceeaşi cu cea a cercetării din ştiinţele sociale. Lucrarea de faţă îşi propune să arate cum cercetarea socială influenţează deciziile de politici sociale, în diferite etape ale procesului de formulare a politicilor. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • sociologie
  • politici sociale

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-14)

CAPITOLUL I (pp. 15-46) – Politica socială şi abordările ei

Delimitarea conceptului de politică socială; Clasificarea politicilor sociale; Finanţarea politicilor sociale; Designul politicilor sociale; Abordări în domeniul politicilor sociale; Perspectiva instituţională; Perspectiva analitică.

CAPITOLUL II (pp. 47-68) – Cercetarea sociologică şi studiul politicilor sociale

Cunoaşterea ştiinţifică a politicilor sociale; Istoric; Cercetarea de politici sau analiza de politici?; Tipuri de cercetare în domeniul politicilor sociale; Relaţia dintre cercetător şi politicile sociale; Designul cercetărilor de politici sociale.

CAPITOLUL III (pp. 69-108) – Analiza nevoilor de politici sociale

Studiul problemelor sociale; Conceptul de problemă socială; Abordări metodologice ale problemelor sociale; Studiul Calităţii Vieţii; Conceptul de calitatea vieţii şi politicile sociale; Studiul indicatorilor sociali; Raportarea socială; Obiectivul cercetării indicatorilor sociali: a măsura bunăstarea socială; Utilizarea indicatorilor pentru politici publice; Cercetările cross-naţionale de calitatea vieţii; Prezentarea unei cercetări crossnaţionale cu privire la minoritatea romă.

CAPITOLUL IV (pp. 109-132) – Cercetarea rezultatelor politicilor sociale

Cercetarea evaluativă în domeniul ştiinţelor sociale; Procesul de evaluare; Tipurile de evaluare; Metode de culegere a datelor specifice în evaluarea programelor sociale; Abordări în evaluarea iniţiativelor de dezvoltare comunitară; Descrierea metodologiei unei cercetări de evaluare şi măsurare a impactului, în domeniul serviciilor sociale; Evaluarea subiectivă a protecţiei sociale.

CAPITOLUL V (pp. 133-164) – Indicatori pentru studiul calităţii ocupării

Conceptul de ocupare; Calitatea ocupării; Calitatea ocupării în România.

CAPITOLUL VI (pp. 165-186) – Analiza politicilor moderne de ocupare şi aplicarea lor în România

Politica României de ocupare în contextul integrării în Uniunea Europeană; Politica de ocupare în România; Cheltuielile sociale cu politicile de ocupare; Drepturi şi principii sociale-flexisecuritatea; Flexibilizarea / Flexibilitatea; Securitatea socială a ocupării; Evaluarea subiectivă a politicilor de ocupare; Recomandări pentru politicile de ocupare.

CONCLUZII (pp. 187-192)

BIBLIOGRAFIE (pp. 193-205)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

SANDU, ANTONIO. (2019). Review on “Cercetarea politicilor sociale. Aspecte metodologice”, authored by Ana Maria Preoteasa, LUMEN Publishing House. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 8(2), 98-101.

Volumul propus de Ana Maria Preoteasa, publicat de Editura Științifică LUMEN în 2019, își propune să evidențieze influența socială pe care o are cercetarea asupra deciziilor de politică socială, fiind construită – în cele din urmă – o măsură adecvată metodologic pentru cercetarea politicilor sociale. Autoarea își propune să definească conceptul de politică socială în cadrul unui concept mai larg – cel de politică publică, dintr-o perspectivă interdisciplinară care reunește economia, științele administrative, managementul public, teoria deciziei și sociologia (Preoteasa, 2019, p. 18).

VEZI PDF


RECENZIE 

PAVEL, RAMONA. (2010). Book review: Ana Maria Preoteasa, Cercetarea politicilor sociale – Aspecte metodologice, 2009, Iaşi, Editura Științifică Lumen, 207p. Revista de Asistență Socială, 4.

Lucrarea este structurată în şase capitole, primele patru fiind dedicate principalelor teorii şi abordari din domeniul cercetării sociologice a politicilor sociale, iar în ultimele două capitole, aspctele metodologice sunt ilustrate prin expunerea unei analize a realităţii ţării noastre în domeniul politicilor de ocupare a forţei de muncă. Autoarea, cercetător la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii organizează în cele şase capitole ale lucrării, principalele teorii şi modele, de la design la evaluarea politicilor sociale, arătând care sunt mijloacele sociologice stiinţifice de cercetare relevante pentru acest domeniu.

VEZI PDF


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


ANA MARIA PREOTEASA este Cercetător Științific gradul I la Institutul de Cercetare a Calității vieții din cadrul Academiei Române, unde ocupă și postul de membru al Consiliului Științific. Atribuțiile sale de cercetare includ, fără a se limita la: culegerea datelor, realizarea și prelucrarea interviurilor, redactarea rapoartelor de cercetare aferente și a articolelor. În trecut a fost Lector Univ. Asociat al Facultății Sociologie și Asistență Socială la Universitatea București. În 2009 a obținut titlul de Doctor în Sociologie, titlul acordat de Universitatea București. Este editor al Revistei „Calitatea Vieții” și este membru în colegiul de redacție al Revistei „Sociologie Românească”. Domeniile sale de interes includ grupurile vulnerabile, ocupațiile de înaltă calificare, populația romă, migrația, abordarea parcursului de viață, metodologia calitativă și cantitativă.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN