Ana Maria PREOTEASA

ANA MARIA PREOTEASA este Cercetător Științific gradul I la Institutul de Cercetare a Calității vieții din cadrul Academiei Române, unde ocupă și postul de membru al Consiliului Științific. Atribuțiile sale de cercetare includ, fără a se limita la: culegerea datelor, realizarea și prelucrarea interviurilor, redactarea rapoartelor de cercetare aferente și a articolelor. În trecut a fost Lector Univ. Asociat al Facultății Sociologie și Asistență Socială la Universitatea București. În 2009 a obținut titlul de Doctor în Sociologie, titlul acordat de Universitatea București. Este editor al Revistei „Calitatea Vieții” și este membru în colegiul de redacție al Revistei „Sociologie Românească”. Domeniile sale de interes includ grupurile vulnerabile, ocupațiile de înaltă calificare, populația romă, migrația, abordarea parcursului de viață, metodologia calitativă și cantitativă.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: