Perceptia persoanelor cu deficienta de vedere – Filip Guttman

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 54 Guttman

PERCEPTIA PERSOANELOR CU DEFICIENTA DE VEDERE

Filip GUTTMAN

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 101          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-108-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro,Libraria virtuala LUMEN, Elefant.ro, Carti-diverse.ro, librarie.net

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, amazon.fr

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Această lucrare a urmărit identificarea percepţiei pe care o au persoanele cu deficienţe de vedere asupra accesibilităţii fizice şi informaţionale precum şi asupra integrării sociale a acestora, prin comparaţie cu percepţia persoanelor fără dizabilităţi asupra aceloraşi aspecte. Prin identificarea problemelor pe care o persoană cu deficienţe de vedere le întâmpină în ariile mai sus menţionate, se doreşte diminuarea sau chiar eliminarea lor prin rolul important pe care îl joacă asistenta socială în intervenţia asupra acestora. S-au identificat probleme precum dificultăţi în accesibilitatea fizică la mijloace de transport în comun, accesul la instituţii publice şi private, un acces deficitar la tot ceea ce înseamnă informaţii (mai ales în mediul universitar) precum şi dificultăţi de integrare socială. Asistenta socială a persoanelor cu dizabilităţi trebuie să ţină cont de aceste aspecte desprinse în urma cercetării, deoarece, numai în felul acesta se vor putea atinge dezideratele unei asistări calitative, precum şi creşterea calităţii vieţii persoanelor cu deficienţe de vedere şi nu numai. (Autorul)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • asistenta sociala
  • psihologie sociala

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-10)

CAPITOLUL I (pp. 11-32) – Individul şi dizabilitatea

Problematica handicapului şi lanţul cauzal; Deficienţe de vedere; Percepţia socială a persoanei cu dizabilitate; Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi; Retrospectivă asupra politicilor sociale ale persoanelor cu dizabilităţi.

CAPITOLUL II (pp. 33-68) – Percepţii comparate în accesibilitatea şi integrarea socială

Premisele şi argumentarea cercetării; Scopul şi obiectivele cercetării; Expunerea metodologiei cercetării; Rezultate şi discuţii; Concluziile cercetării.

CAPITOLUL III (pp. 69-86) – Informare pentru dezvoltare personală şi profesională

Problemele şi nevoile identificate; Formularea diagnosticului social; Scop, obiective şi rezultate scontate; Metode folosite în intervenţia de grup; Descrierea activităţilor de grup; Evaluarea finală a grupului; Sinteza asupra intervenţiei.

CAPITOLUL IV (pp. 87-88) – Consideraţii finale

BIBLIOGRAFIE (pp. 89-94)

ANEXĂ (pp. 95-99)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN