O scurta istorie a bibliotecilor bizantine – Silviu – Constantin NEDELCU

O SCURTA ISTORIE A BIBLIOTECILOR BIZANTINE

Silviu – Constantin NEDELCU

LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 130           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-572-6

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

Istoria Bibliotecilor din Imperiul Bizantin redactată de domnul Nedelcu Silviu Constantin, reprezintă o investigaţie în spaţiul biblioteconomiei Antichităţii târzii greco-romane şi al Evului mediu bizantin, pe cât de necesară pe atât de actuală pentru literatura românească de specialitate. Studiul prezentat ca Teză de Licenţă vine să acopere un vid de informaţie referitoare la statutul pe care îl aveau bibliotecile atît în sfera vieţii publice cât şi în cea a educaţiei particulare în cadrele politice, religioase şi sociale ale unui Imperiu ce a durat mai mult de o mie de ani. (Protos. Asist. Univ. Dr. Maxim VLAD)


Domenii de interes:

  • istoria artelor
  • istoria ideilor
  • patrimoniu cultural

CUPRINS


PREFAŢĂ DE PROTOS. ASIST. UNIV. DR. MAXIM VLAD (pp. 9-14)

INTRODUCERE (pp. 15-24)

CAPITOLUL I (pp. 25-32) – Contextul istoric şi politic al înfiinţării Imperiul Bizantin (330-1453)

Alegerea Sfântului Constantin cel Mare (306-337) ca unic împărat al Imperiului Roman; De la Roma la Bizanţ: inaugurarea Constantinopolului (330), noua capitală imperială; Periodizarea istoriei Imperiului Bizantin (330-1453).

CAPITOLUL II (pp. 33-46) – Fundamente culturale bizantine

Învăţământul bizantin; Literatura în Bizanţ.

CAPITOLUL III (pp. 47-74) – Bibliotecile din Imperiul Bizantin

Tipuri de biblioteci; Biblioteca imperială; Biblioteca patriarhală; Biblioteca universitară; Biblioteci particulare; Bibliotecile mănăstireşti.

CAPITOLUL IV (pp. 75) – Chartophylaxul – bibliotecarul în Imperiul Bizantin

Administraţia bisericească; Chartophylaxul: bibliotecarul în Bizanţ; Bibliotecar al mănăstirii; Bibliotecar al bibliotecii imperiale şi al celei universitare?

CONCLUZII (pp. 101-102)

DESPRE AUTOR (pp. 103-104)

BIBLIOGRAFIE (pp. 105-128)

Author: Editura LUMEN