Silviu – Constantin NEDELCU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Silviu Constantin NedelcuPAGINA DE AUTOR


Silviu – Constantin Nedelcu (n. 1987), bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, în cadrul Serviciului Bibliografie Naţională. Este licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (2011), al masteratului din cadrul aceleiaşi facultăţi, specializarea Istorie şi Tradiţie Creştină (2013), şi licenţiat al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării (2015). A urmat doctoratul în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (2013-2018), iar în data de 12 noiembrie 2018 a susţinut teza intitulată: Revista „Glasul Bisericii”: studiu critic şi indice bibliografic.

Din 25 octombrie 2019 până prezent este Cercetător postdoctoral în cadrul Şcolii de Studii Interdisciplinare a Universităţii din Bucureşti (ISDS-UB), sub coordonarea ştiinţifică a Doamnei Prof. univ. dr. Elena Tîrziman, având ca temă de cercetare: O bibliografie a Presei libere: ziarele şi revistele bucureştene publicate după Revoluţia din 1989 (decembrie 1989 – decembrie 1990).

Din 6 ianuarie 2020 până în prezent este Cercetător ştiinţific (CS) în cadrul grantului GAR-UM-2019-I-1.5-2/15.10.2019 intitulat Periodicele culturale interzise de cenzura comunistă din Biblioteca Academiei Române (PCICCBAR), coordonat de Ramona-Cătălina Corbeanu, în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.

Este membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), din anul 2015, şi preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, din 2019. Este membru al Asociaţiei Române de Istorie a Presei (ARIP), din anul 2016.

A participat la 21 de conferinţe, congrese, colocvii, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice internaţionale şi la 42 naţionale.

A publicat două cărţi: 1) Cenzurarea presei ortodoxe în comunism, cuvânt începător de Marian Petcu, Bucureşti, Editura Eikon, 2019, 278 p.; 2) O scurtă istorie a bibliotecilor bizantine, prefaţă de Protos. Asist. univ. dr. Maxim Vlad, Iaşi, Editura Lumen, 2020, 130 p.

Totodată a mai publicat peste 80 de articole, studii şi recenzii de teologie şi biblioteconomie cu privire la bibliotecile din Imperiul Bizantin, bibliotecile Bisericii Ortodoxe Române, cenzura presei ortodoxe în timpul regimului comunist din România, viaţa şi opera Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul ş.a.


LUCRĂRI PUBLICATE LA Editura Științifică LUMEN 

  • Nedelcu, S.C. (2020). O scurta istorie a bibliotecilor bizantine, Iasi: Editura Lumen

Vezi CV  &  Lista Publicațiilor Științifice