Teoria generala a obligatiilor. Curs universitar – Vasile LUHA

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

70,11 lei

 

LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 568          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-592-4

14 în stoc

SKU: 457 Categorie:

Descriere

TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR

Vasile LUHA

LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 568          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-592-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Lucrarea este destinată uzului studenților; conținutul și structura sunt alcătuite exact pentru împlinirea acestui scop didactic; în egală măsură, se vrea a fi și un suport de informație juridică pentru cei ce aplică dreptul. Pornind de la această premisă metodologică, prin  lucrarea s-a urmărit  realizarea unei asamblări – pe cât posibil coerentă – de noțiuni juridice fundamentale, asamblare capabilă să furnizeze un fundament teoretic în care să se găsească, apoi,   premisele   soluționării   – măcar în parte –  a problemelor atât de complexe ce le furnizează zi de zi practica. Din acest motiv, au fost căutate, alese și prezentate – din bogata bibliografie ce a produs-o efortul îndelungat și continuu de cercetare –  acele  teorii, concepte, interpretări și aplicații socotite a fi  semnificative; practic, sunt prezentate,  în logica lor intrinsecă,  toate instituțiile juridice  ce alcătuiesc sistemul unic obligațional civil. Totodată sunt prezentate reglementările de drept material din domeniu, observându-se nevoia, semnificația,  utilitatea  și perspectiva abordărilor normative ale Noului Cod Civil. Prin lucrare s-a vrut, deci,  să se asigure studenților  nu numai un fond minimal de cunoștințe de specialitate, ci și o metodologie    pentru operaționalizarea conceptelor, pentru înțelegerea aplicată a acestora. Mai mult, cantitatea de informație pe care o cuprinde și  numeroasele  trimiteri bibliografice  – doctrinare ori jurisprudențiale –  pot oferi practicienilor dreptului un veritabil instrument de lucru. (Autorul)


Domenii de interes:

  • obligatii civile
  • teoria generala a obligatiilor
  • drept civil

CUPRINS 


CAPITOL INTRODUCTIV (pp. 7-18) – Noţiunea de obligaţie
Conceptul de obligaţie; Structura obligaţiei; Clasificarea obligaţiilor; Izvoarele obligaţiilor.
CAPITOLUL I (pp. 19-24) – Actul juridic unilateral
Definiţia actului juridic unilateral; Clasificarea actului juridic unilateral; Regimul juridic al actelor unilateral; Actul juridic unilateral, ca izvor de obligaţii.
CAPITOLUL II (pp. 25-164) – Contractul
Formarea contractului; Efectele contractului; Executarea (neexecutarea contractului).
CAPITOLUL III (pp. 165-260) – Faptul ilicit cauzator de prejudicii. Raspunderea civila delictuala sau contractuala
Structura răspunderii civile; Fundamentele etico-filosofice ale răspunderii civile; Răspunderea civilă şi răspunderea penală; Răspunderea civilă delictuală sau extracontractuala.
CAPITOLUL IV (pp. 261-282) – Faptele ilicite producatoare de obligatii
Plata nedatorată; Gestiunea de afaceri; Îmbogaţirea fără justă cauza.
CAPITOLUL V (pp. 283-404) – Regimul obligatiilor
Stingerea obligaţiilor; Dinamica obligatiilor; Obligatiile afectate de modalitati; Obligatiile complexe.
CAPITOLUL VI (pp.405-424) – Garantarea obligatiilor
Garantii generale, personale si reale: Privilegiile.
Lista de abrevieri (pp. 525-526)
Bibliografie (pp. 527-567)

 

 

Author: Editura Științifică LUMEN