Vasile LUHA

Vasile LUHA este absolvent al Facultății de drept din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, promoția 1981; din 1997 este doctor în drept al aceleiași universități; din 2007 este profesor la Facultatea de drept și științe sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia unde a susținut cursurile de teoria obligațiilor, drept comercial, dreptul afacerilor și drept bancar. În decursul timpului a realizat – în aceste domenii – cercetări aprofundate și a elaborat numeroase studii; dintre cele mai recente și reprezentative amintim: Titluri de credit. Cambia, ediția a II-a, Universul Juridic, București, 2020; Pensia de serviciu a magistraților. Consecințe practice rezultate dintr-un examen obligațional, în Dreptul nr. 6/2020; Probleme teoretice și practice privind exercițiul nulităților absolute în dreptul civil, în Dreptul nr. 12/2020; Probleme privind răspunderea civilă pentru vină profesională în activitatea de consultanță juridică, în Revista de dreptul afacerilor nr. 4/2020. A practicat efectiv dreptul timp de 40 ani.

A publicat la Editura Lumen: