Perceptia sociala asupra valorilor etice in Regiunea de Nord-Est a Romaniei – Antonio SANDU, Ana FRUNZA, Alexandra HUIDU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

57,02 lei

33 în stoc

SKU: 458 Categorie:

Descriere

PERCEPTIA SOCIALA ASUPRA VALORILOR ETICE IN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMANIEI

Antonio SANDU, Ana FRUNZA, Alexandra HUIDU

PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA Copyright © 2020 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 356          LIMBA: Română

ISBN: 978‐606‐37‐0903‐6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Volumul de faţă a fost realizat în cadrul proiectului „Etică, valori şi integritate academică în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EVICSAD)”, cod proiect CNFIS-FDI-2019-0645, implementat în cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, prin Centrul de Studii în Etică Aplicată, cu finanţare din partea UEFISCDI. Cercetarea a avut ca scop identificarea percepţiei sociale cu privire la valorile etice şi a modului în care acestea sunt reflectate în activitatea cotidiană a locuitorilor din Regiunea de Nord-Est a României. Accesarea şi însuşirea valorilor etice fundamentale se impun în dobândirea profesionalismului în toate ramurile de activitate şi, în particular, în învăţământ şi cercetare-dezvoltare, dar şi în sfera îngrijirii sănătăţii, a administraţiei publice, în sfera juridicului, a comunicării publice, a politicului etc., ele „constituindu-se, împreună cu ansamblul normelor şi principiilor morale, într-o veritabilă propedeutică, într-un organon pentru buna desfăşurare a mecanismelor implicate de exercitarea profesiei” (Cozma & Măgurianu, 2008). Orice instituire de reguli are la bază apărarea unei valori şi transformarea acesteia dintr-un act de cultură, într-un act social (Sandu, 2019a). (Autorii) 


Domenii de interes:

  • sociologie
  • etica aplicata
  • valori sociale
  • valori etice

CUPRINS 


INTRODUCERE (pp. 5-6)
CAPITOLUL I (pp. 7-40) – Perspective teoretice asupra valorilor etice si constructia sociala a acestora
Cercetări vizând valorile etice; Valori etice. Principii etice. Delimitări conceptuale; Valori etice intrinseci şi extrinseci; Valori etice constitutive şi valori etice operaţionale; Mecanismele de construcţie socială a valorilor etice
CAPITOLUL II (pp. 41-52) – Valori traditionale versus valori secular-rationale
Studiile World Values Survey; Individualismul şi etica postmoralistă; De la societatea postseculară la moralitatea postreligioasă; Cercetări cu privire la valorile sociale în spaţiul românesc.
CAPITOLUL III (pp. 53-62) – Metodologie
CA{ITOLUL IV (pp. 63-326) – Rezultatele cercetarii
Importanţa, aplicarea si respectarea valorilor etice în funcţie de mediul unde îşi găsesc aplicabilitatea (pe plan individual, la nivel comunitar, la locul de munca sau studiu, in viata personala si de familie); Sursele de informare cu privire la valorile etice; Avantajele transpunerii în practica socială a valorilor etice, Interesul pentru respectarea valorilor etice.
CONCLUZII (pp. 327-338)
BIBLIOGRAFIE (pp. 339-350)

 

Author: Editura Științifică LUMEN