Generatii in schimbare. Modele de educatie familiala in Banatul secolului XX – Simona BRANC

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen BRANC Generatii 3

GENERATII IN SCHIMBARE. MODELE DE EDUCATIE FAMILIALA IN BANATUL SECOLULUI XX

Simona BRANC

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 300         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-078-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Targulcartii.ro, okazii.ro, targulcartii.ro, librarie.net

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Mesageria.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cartea Simonei Branc are la bază teza de doctorat în sociologie, susţinută cu puţin timp în urmă sub titlul „Modele de educaţie familială în spaţiul multietnic bănăţean. O abordare longitudinală”. Ea se adresează, de aceea, mai ales unui cititor avizat, dar, poate fi o lectură utilă şi chiar atrăgătoare, şi pentru cei interesaţi de felul în care educaţia familială se schimbă în timp, îşi reformulează cadrele şi proiectele, de felul în care se remodelează relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre şcoală şi familie şi sunt imaginate traseele de viaţă ale generaţiei următoare. Nu întâmplător, orice om care îşi povesteşte viaţa simte nevoia să evoce ambianţa familială şi anii săi de formare, văzând în ele un moment fondator. Nu mai puţin, ele sunt un seismograf extrem de sensibil al felului în care evoluează societatea, mentalităţile şi e gândită identitatea personală sau de grup. Simona Branc abordează problema educaţiei familiale în Banat dintr-o perspectivă generaţională. Aşa cum era de aşteptat, ea simte nevoia să definească şi să precizeze cadrul teoretic şi metodologic al lucrării. El este unul flexibil, întemeiat pe o foarte bună cunoaştere a principalelor direcţii în care s-a reformat cercetarea sociologică, inclusiv cea românească, sugerând multiplicitatea perspectivelor din care subiectul poate fi abordat. (Smaranda VULTUR)


Domenii de interes:

  • psihologie
  • sociologie
  • educatie familiala

CUPRINS


PREFATA (pp. 9-12)

INTRODUCERE (pp. 13-16)

CAPITOLUL I (pp. 17-74) – Cadrul teoretic al cercetării

Educația familială în perspectiva paradigmelor sociologice contemporane; Mecanisme psiho-sociale ale construcției identității; Familia ca agent al educației.

CAPITOLUL II (pp. 75-130) – Metodologia cercetării calitative a modelelor de educație familială

Aspecte ale design-ului metodologic; Instrumente de investigare şi de analiză a datelor calitative; Specificul istoriei orale şi rolul acesteia în studierea grupului familial.

CAPITOLUL III (pp. 131-184) – Principii şi proiecte în educația familială din banatul interbelic

Banatul–spațiu multietnic, plurilingvistic şi multiconfesional; Educație familială şi trasee de viață în perioada interbelică; Evenimente istorice şi schimbări ale scenariilor de viață.

CAPITOLUL IV (pp. 185-220) – Schimbări în proiectele educative familiale sub impactul comunismului

Mobilitatea socială şi redefinirea modelelor valorice; Dinamica rolurilor de gen în a doua jumătate a secolului XX; Negocieri valorice între spațiul public şi cel privat.

CAPITOLUL V (pp. 221-246) – Restructurări ale proiectelor de viață în ultimele decenii ale secolului XX

Caracteristici ale socializării familiale în anii `80; Stereotipuri şi prejudecăți regionale.

CONCLUZII (pp. 247-252)

BIBLIOGRAFIE (pp. 253-260)

ANEXE (pp. 261-298)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


SIMONA BRANC (ADAM) este Lector Univ. Dr  la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Cadrul Universității de Vest din Timișoara. În cadrul acestui progam, predă Managementul clasei de elevi și coordonează programul de Practică pedagogică și de didactica specialității.  Este Doctor în Sociologie, iar principalele sale domenii de expertiză includ analiza calitativă, analiza narativă, interviurile, metodologia cercetării și sociologia. A publicat numeroase interviuri și studii pe teme etnice, familiale și educaționale.

Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN