Simona BRANC

SIMONA BRANC (ADAM) este Lector Univ. Dr  la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Cadrul Universității de Vest din Timișoara. În cadrul acestui progam, predă Managementul clasei de elevi și coordonează programul de Practică pedagogică și de didactica specialității.  Este Doctor în Sociologie, iar principalele sale domenii de expertiză includ analiza calitativă, analiza narativă, interviurile, metodologia cercetării și sociologia. A publicat numeroase interviuri și studii pe teme etnice, familiale și educaționale.

Vezi CV

Cod ORCID

A publicat la Editura LUMEN: