Didactica predarii stiintelor juridice si adminstrative – Nadia Cerasela DARIESCU, Roxana Alina PETRARU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen ANITEI Didactica

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen anitei didactica ed 1DIDACTICA PREDARII STIINTELOR JURIDICE SI ADMINISTRATIVE (editia I)

Nadia Cerasela DARIESCU, Roxana Alina PETRARU

LUMEN – Copyright © 2009 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 193          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-140-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

 

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen anitei didactica ed 2

DIDACTICA PREDARII STIINTELOR JURIDICE SI ADMINISTRATIVE (editia a II-a)

Nadia Cerasela ANITEI, Roxana Alina PETRARU

LUMENCopyright © 2011 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 286          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-286-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

 

 

 


CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro (editia I), Edituralumen.ro (editia a II-a), Emag.roElefant.roLibrarie.netLibraria virtuala LUMENEdituraeminescu.ro, okazii.ro

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.comAmazon.co.ukAmazon.caAmazon.esAmazon.deAmazon.itAmazon.inElefant.mdMesageria.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA pe Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

La nivelul anilor 90, problematica didacticii disciplinei este abordată în contextul teoriei generale a Curriculumului. Cercetătoarea Viviane de Landsheere plasează problematica didacticii disciplinei ca un capitol distinct dezvoltat, după ce analizează conceptul de curriculum (cu accent pe trunchiul comun), construcţia de curriculum (cu definirea obiectivelor), problematica didacticii generale (caracteristicile procesului de învăţare, tehnologia instruirii, modelele de instruire). Didactica specialităţii are ca problematică elaborarea unei metodologii speciale de predare – învăţare – evaluare, dezvoltând un ansamblu logic de prescripţii relative la o specialitate determinată de programa şcolară. Originalitatea didacticii disciplinei rezultă în mod esenţial din faptul că ea este construită şi evoluează printr-o dublă centrare: asupra celui ce învaţă şi asupra interacţiunilor cu disciplina. În literatura de specialitate didactica este definită ca fiind un ansamblu de tehnici şi proceduri de instruire care au la bază principiile teoretice indispensabile rezolvării efective a problemelor de conţinut, metodele şi organizarea instruirii. (Autoarele)


Domenii de interes:

  • metodici
  • volume cu scop didactic
  • drept administrativ

CUPRINS LA EDITIA A II-A


LECŢIA I (pp. 11-22) – Noţiuni generale despre didactica ştiinţelor juridice

Noţiunile de didactică şi de carieră didactică; Principiile metodice; Caracteristicile procesului de învăţare.

LECŢIA II (pp. 23-36) – Didactica ştiinţelor juridice

Noţiunea de didactică a ştiinţelor juridice; Standardele predării performante cu aplicaţii pentru predarea ştiinţelor juridice; Recrutarea, selecţia şi formarea cadrelor didactice din perspectiva predării ştiinţelor juridice.

LECŢIA III (pp. 37-52) – Procesul de învăţământ cu aplicaţie în domeniul ştiinţelor juridice

Aspecte generale ale procesului de învăţământ; Modelele procesului de învăţământ; Modelele integratoare ale procesului de învăţământ din perspectiva predării ştiinţelor juridice.

LECŢIA IV (pp. 53-62) – Finalităţile predării ştiinţelor juridice

Noţiuni generale despre finalităţile predării ştiinţelor juridice; Operaţionalizarea obiectivelor predării ştiinţelor juridice.

LECŢIA V (pp. 63-80) – Curriculumul educaţional pentru predarea ştiinţelor juridice

Noţiuni generale; Dezvoltarea curricumului– Planul de învăţământ.

LECŢIA VI (pp. 81-90) – Metode de învăţământ

Strategii didactice, cu aplicare la ştiinţele juridice şi administrative; Metode de învăţământ.

LECŢIA VII (pp. 91-100) – Evaluarea educaţională cu aplicaţii pentru domeniul ştiinţelor juridice

Noţiuni generale despre evaluarea educaţională; Metodele de evaluare.

LECŢIA VIII (pp. 101-120) – Principiile didactice în predarea ştiinţelor juridice

Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor; Principiul accesibilităţii. Principiul accesibilităţii şi al individualizării; Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor; Principiul conexiunii teorie- practică; Principiul conexiunii inverse; Principiul sistematizării şi continuităţii; Principiul procesării informaţiei socio-juridice; Principiul participării conştiente şi active a elevului la activitatea didactică; Reflectarea principiilor în Legea educaţiei naţionale.

LECŢIA IX (pp. 121-128) – Proiectarea activităţilor educaţionale în domeniul ştiinţelor juridice

Noţiuni generale despre proiectarea educaţională; Proiectarea şi elaborarea unui program de instruire; Cursul (Prelegerea); Proiectul de seminar.

LECŢIA X (pp. 129-156) – Învăţământul juridic în România

Începuturile doctrinei juridice în spaţiul românesc; Noua ştiinţă a dreptului şi îmbunătăţirea învăţământului juridic; Învăţământul juridic începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea; Provocările actuale ale învăţământului juridic românesc.

ANEXE (pp. 157-282)

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ (pp. 283-284)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

POPA, DOINA MIHAELA. (2011). Review. Teaching Legal and Administrative Scienc\Nadia-Cerasela Anitei and Roxana Alina Petraru. Postmodern Openings, 8, 139-140.

Este important să menționăm că lucrarea conține un numărdin 19 anexe legate de seminarii, planuri de lecții, programe de învățământ liceal, programe pentru diferite domenii ale științelor juridice și administrative. Ca o concluzie generală a lucrării, rezultă că didactica științelor juridice studiază particularitatile psihologice și principiile pedagogice de organizare și dezvoltare a procesului de predare – învățare a informatiilor cu conținut social și juridic.

VEZI PDF


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTORI


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEI

PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANIŢEI (DARIESCU) este cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Avocat în Baroul Iași, membru în comitetul științific și recenzor al Editurii LUMEN, redactor șef al revistei Journal of Legal Studies, publicată de Editura Științifică LUMEN, membră a ARACIS București și a Centrului European de Drepturile Omului, președinte și fondator al Asociației Internaținale de Drept și Științe Conexe. Autoare a peste 17 monografii, 9 cursuri științifice cu profil didactic și 80 de articole științifice, Nadia Cerasela Aniței este unul dintre cei mai vechi și mai prolifici autori ai Editurii LUMEN.

Vezi detalii…

 

 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica LumenLECT. UNIV. DR. ROXANA ALINA PETRARU este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași, este licențiată în științe juridice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și în științe politice la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, deține un master în managementul proiectelor internaționale șu unul în drept european. Este doctor în drept, în domeniul drept internațional public și relații economice internaționale, titlul fiindu-i acordat de Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova.

Vezi detalii…

 

Author: Editura Științifică LUMEN