Educatia inter/transreligioasa in scoala – Repere teoretice si metodice pentru implementarea unei paradigme educationale religioase complexe – Felix GODEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen GODEANU Educatia inter

EDUCATIA INTER/TRANSRELIGIOASA IN SCOALA – REPERE TEORETICE SI METODICE PENTRU IMPLEMENTAREA UNEI PARADIGME EDUCATIONALE RELIGIOASE COMPLEXE

Felix GODEANU

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 208          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-388-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, Emag, elefant.ro, biblox.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, abebooks.co.uk

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Educatia religioasa reprezinta cea mai veche metoda de formare sociala a omului, religia avand un rol esential in dezvoltarea culturii si civilizatiei umane. Putem spune ca majoritatea civilizatilor antice au dainuit, aproape exclusiv, datorita educatiei religioase si religiei, bine organizate si cu un statut social recunoscut – sa amintim doar realizarile Egiptului antic, ale Greciei Antice, ale civilizatiilor Mesopotamiene, care au dainuit timpului datorita bunei organizari a educatiei religioase. Din aceste considerente am apreciat ca este oportun sa cercetam posibilitatea realizarii unei educatii interreligioase sau transreligioase in cadrul sistemului de invatamant, precum si impactul macro si micro structural prin implementarea unei viziuni inovative, in ceea ce priveste educatia religioasa. (Autorul)


Domenii de interes:

  • stiintele educatiei
  • educatie continua
  • educatie alternativa

CUPRINS


ABORDĂRI CONCEPTUALE INTRODUCTIVE (pp. 9-30)

Necesitatea educaţiei religioase în şcoală; Delimitări conceptuale şi problematice; Metodologia cercetării lucrării – aspecte teoretice şi metodice.

CAPITOLUL I (pp. 31-64) – Educaţia inter/transreligioasă – posibilitate şi necesitate a complexităţii educaţiei moderne

Argumente pentru o educaţie religioasă complexă; Argumentul istoric; Argumentul cultural; Argumentul educativ/pedagogic; Argumentul moral-etic; Argumentul psihologic; Argumentul sociologic; Argumentul ecumenic; Argumentul teologic; Educaţia inter/transreligioasă ca posibilă disciplină de studiu; Analiza comparativă a educaţiei monoreligioasă, plurireligioase, interreligioase şi a celei transreligioase; Educaţia monoreligioasă/ monoconfesională; Educaţia plurireligioasă/pluriconfesională; Educaţia interreligioasă/interconfesională; Educaţia transreligioasă.

CAPITOLUL II (pp. 65-161) – Aspecte metodice ale realizării educaţiei inter/transreligioasă

Elemente structurale de realizare şi dezvoltare curriculara inter/transreligioasă; Perspective conceptuale privind curriculumul; Procedee de proiectare şi dezvoltare curriculară; Documentele curriculare; Analiza comparativă a programelor şcolare, pentru clasa a IX-a, la disciplina ”Religie” – analiză interconfesională şi interreligioasă; Principii de realizare a programelor şcolare pentru disciplina ”Religie/Istoria religiilor” – abordare inter/transdisciplinară; Forme de organizare a procesului educaţional inter/transreligios; Activitatea instrucţională religioasă; Elemente structurale instrucţionale – lecţia religioasă; Elemente de proiectare a structurilor instrucţionale; Activitatea catehetică – pastorală; Activităţile şi manifestările educaţiei religioase; Metode de învăţământ folosite în activitatea instrucţională religioasă; Mijloace didactice ale activităţii educaţionale religioase; Evaluarea si autoevaluarea în procesul instrucţional religios; Sistematizarea funcţiilor evaluării; Modele de realizare a procesului evaluativ instrucţional; Metode şi instrumente de evaluare a procesului instrucţional; Clasificarea itemilor de evaluare; Analiza comparativă a metodelor de evaluare – studiu de cercetare evaluativă instrucţională.

ANEXE (pp. 162-184)

BIBLIOGRAFIE (pp. 185-206)


DESPRE AUTOR


Felix GODEANU este directorul Școlii Gimnazială Grozești, județul Mehedinți. În 2010 a obținut diploma de Master în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în Educație, iar în 2006 a obținut diplima de Master în Management educațional, ambele în cadrul Universității din București. De-a lungul timpului a făcut parte din numeroase proiecte de evaluare a învățământului preuniversitar sub egida Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. A publicat numeroase articole pe teme de educație și informatizare în educație în reviste naționale.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN